V komunite sestier vo Vrícku dnes zomrela sestra Bernadeta, rodným menom Aurélia-Štefánia Pánčiová, z Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok. Sr. Bernadeta zomrela vo veku 90 rokov (narodila sa 12. júna 1924 v Mužle pri Štúrove). Pohreb bude v stredu 1. apríla 2015 v Ružomberku. Zádušná sv. omša začne o 13:00 vo farskom kostole …

Karmelitánska rodina a všetci sympatizanti Terézie Avilskej sa 28. marca stretli na sympóziu v Bratislave v deň výročia jej narodenia. Svätá Terézia vedela, čo píše, ale my nevieme, čo čítame, povedal na úvod svojej prednášky P. Juraj Mihály OFM, ktorý predstavil vplyv františkánskej spirituality na život svätej Terézie. Do tajov spirituality svätej sa snažili …

Na sobotu 28. marca pripadlo 500. výročie narodenia sv. Terézie z Avily. Karmelitánske kláštory a konventy na celom svete sa pri tejto príležitosti spojili v modlitbe za pokoj. Do celosvetového podujatia hodinovej modlitby za pokoj, ktorú zorganizovali v dňoch od 26. do 28. marca, sa zapojili aj karmelitánske svetské bratstvá a ďalší veriaci. K …

O tri mesiace – 27. júna 2015 – začnú redemptoristi na celom svete sláviť Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci. Týmto jubileom si chcú pripomenúť, že pred 150 rokmi (v roku 1866) im dal pápež Pius IX. mandát urobiť Matku ustavičnej pomoci známou po celom svete. Toto výročie sa bude niesť v duchu hesla “Panna …

V dňoch 2. – 5. júla 2015 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutoční stretnutie zasvätených panien z krajín strednej a východnej Európy. Téma stretnutia: „Povolanie zasvätených panien v súčasnom svete. Samota s Bohom a osamelosť.“ Rád zasvätených panien – Ordo virginum (OV) je starobylý rád existujúci už od čias …

V Roku zasväteného života vznikol nový portál pre zasvätené panny a kandidátky. Na adrese http://ordovirginum-sk.webnode.sk/ je možné nájsť základné informácie o charizme zasvätených panien. Portál spustili ešte vo februári, v deň sviatku sv. Jozefa, hlavného patróna zasvätených panien. „Je to viac než len symbolické gesto. Ide o náš osobitný a celkom konkrétny príspevok Cirkvi na …

Rád bosých karmelitánov spolu so Svetským rádom bosých karmelitánov pripravuje sympózium o sv. Terézii od Ježiša práve v deň 500. výročia jej narodenia. Centrum Salvator na Jakubovom námestí bude dňa 28. marca miestom stretnutia s karmelitánskou spiritualitou a s Veľkou svätou. Na sympóziu vystúpia hostia – karmelitáni z Poľska, Čiech a Rakúska, ako aj …

Od piatku do soboty sa počas 24 hodín vystriedalo pri veslárskych trenažéroch viac ako 150 ľudí, aby svojou fyzickou námahou upozornili na životy utečencov na Blízkom východe. Podujatie Veslovanie pre Sýriu, ktoré zorganizovala Teologická fakulta Trnavskej univerzity a nezisková organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, splnilo svoj účel. Na výstavbu zdravotníckej kliniky pre utečencov pri kláštore Deir …

Pôstna púť v Roku zasväteného života alebo Jakubskou cestou z Levoče cez vojenský priestor do Baziliky sv. Kríža v Kežmarku v sobotu 28. marca 2015. Púť je určená pre rodiny, mládež, rehoľníkov a pútnikov. Začiatok putovania bude o 9.00 h od Kláštora minoritov v Levoči. Sv. omša u minoritov o 8.00 s požehnaním pútnikov na cestu. Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty, Fraternita …

Rehoľné spoločnosti pôsobiace v Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku a Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity pripravujú Konferenciu o zasvätenom živote z pohľadu východných katolíckych cirkví, ktorá sa uskutoční dňa 24. marca 2015 vo veľkej aule na GTF PU v Prešove. Zaznejú zaujímavé príspevkyna témy: Prečo Boh pozýva k zasvätenému životu? (vladyka Venedikt …