V roku, ktorý Svätý Otec venoval zasvätenému životu, Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života dáva do pozornosti interdisciplinárne štúdium pre formáciu v učení Cirkvi a kánonickom práve, čo sa týka zasväteného života. Začne sa 15. októbra 2014 na Pápežskej univerzite Urbanianum. Štúdium sa charakterizuje ako škola pre dobrú formáciu v učení …

V dňoch od 25. do 28. 8. 2014 sa konala v generálnom dome Kongregácie bratov tešiteľov z Getseman v Marianke pri Bratislave generálna kapitula, najvyšší orgán spravovania celej rehoľnej spoločnosti. Zúčastnili sa na nej bratia pôsobiaci na Slovensku, v Rakúsku a Poľsku. VII. generálna kapitula sa niesla pod heslom Začať znova od Krista. V …

Na sviatok Povýšenia Svätého kríža bratia augustiniáni v Košiciach za prítomnosti pátra provinciála Luciana De Michieliho a asistenta pátra Giuseppe Pagana prežili dva dôležité momenty. V komunitnej kaplnke pred laickým augustiniánskym bratstvom prevzal úlohu duchovného asistenta bratstva páter Jozef Jurdák. Hneď potom nasledovala ďakovná eucharistická slávnosť, počas ktorej prevzal službu priora komunity a predstaveného …

Efektívne ohlasovať Božie slovo Slovenskí dominikáni diskutovali o potrebách svojej provincie a Cirkvi na Slovensku Terchová/Zvolen, 12.-13. septembra 2014 Rehoľa dominikánov na Slovensku zorganizovala prvé celoprovinčné stretnutie, na ktorom spolu diskutovali o aktuálnych výzvach. Celoprovinčné stretnutie bolo zorganizované s úmyslom, aby sa k dôležitým témam spojeným so životom provincie mohlo vyjadriť čo najviac bratov. …

Dve kongregácie na Slovensku a to Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa a Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa si po tieto dni pripomínajú 200-ročné jubileum narodenia zakladateľky, ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie, Alžbety Eppingerovej. Dňa 29. augusta 2014 spoločne, sestry oboch kongregácií žijúcich na Slovensku, oslávili v Ružomberku, v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity toto jubileum. …

V Ríme sa v dňoch od 8. septembra do 15. novembra 2014 koná generálna kapitula sestier saleziánok. Táto kapitula je v poradí 23. a zúčastňuje sa na nej 194 sestier a Slovensko zastupuje provinciálna predstavená saleziánok  sr. Jana Kurkinová a vikárka sr. Monika Skalová. Témou generálnej kapituly je Byť s mladými domom, ktorý evanjelizuje. …

Duchovné cvičenia pre spoločné apoštolské rozlišovanie je jeden zo spôsobov, ako robiť exercície, kde je exercitantom skupina ľudí. Ide o metódu, ktorá spája dimenziu osobnej modlitby, typickej pre ignaciánske exercície, a dimenziu skupiny, chápanú ako živý organizmus so svojimi dynamikami. Skúsenosť takýchto exercícií mali prvýkrát v auguste jezuiti z celého Talianska v Galloro. Stretla …

Absolútne neočakávaná a veľmi bolestná tragédia – takto označil vraždu troch talianskych sestier xaveriánok v Burundi páter Mario Pulcini, predstavený misionárov xaveriánov, pôsobiacich na území tohto stredoafrického štátu. Ako uviedol pre agentúru Misna, dve sestry Lucia Puliciová a Olga Raschiettiová boli nájdené bez známok života včera popoludní v ich kláštore v Kamenge na periférii …

Komunikáciu cirkvi s médiami sa rozhodli sprofesionalizovať slovenskí rehoľníci, ktorí sa cez víkend stretli v Ružomberku na prvom mediálnom školení. Podujatie s názvom Zasvätení ON-LINE pripravil v rámci projektu Z4Z časopis Zasvätený život v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). V Mediálnom centre KU pod strechou novej univerzitnej knižnice sa školilo …

Katedra žurnalistiky KU v Ružomberku bude v dňoch 5. – 7. septembra 2014 uvádzať do tajov médií zasvätených, ktorí nechcú zostať off- line. Inšpirovaná Svätým Otcom Františkom, ktorý vyzýva, aby sme len neprechádzali po digitálnych cestách, ale vytvárali priestor skutočného stretnutia a využili všetky dostupné prostriedky pre evanjelizáciu, organizuje redakcia časopisu Zasvätený život v …