Pápež František sa zúčastnil vďakyvzdania pri príležitosti 200. výročia obnovenia Spoločnosti Ježišovej pápežom Piom VII. „Spoločnosť označená Ježišovým menom prežila ťažké časy prenasledovania. Počas generalátu P. Lorenza Ricciho «nepriatelia Cirkvi dosiahli zrušenie Spoločnosti» zo strany môjho predchodcu Klementa XIV. Dnes, keď si pripomíname jej obnovenie, sme pozvaní obnoviť si pamäť, spomínať, znovu si v …

Stovky hostí, veriacich, rehoľníkov i kňazov, ale aj najvyšší predstavitelia rehole Bosých karmelitánov sa zišli v Lorinčíku (Košice) pri slávnostnom požehnaní a oficiálnom otvorení nového kláštora v sobotu 27. septembra. Arcibiskup Bernard Bober požehnal kláštor s kaplnkou a predsedal slávnostnej sv. omši. Prví bratia karmelitáni prišli do Lorinčíka v roku 2006. Bývali najskôr v …

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života oznámila vydanie druhého listu v rámci prípravy na Rok zasväteného života. List s názvom Skúmajte! s podtitulom Zasväteným mužom a ženám na ceste Božích znamení bol vydaný vo Vatikánskom vydavateľstve LEV (Libreria Editrice Vaticana). List v duchu slov pápeža Františka hovorí, že zasvätení sú volaní …

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zavítal v sobotu 20. septembra 2014 do benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore, aby tu počas slávnostnej pontifikálnej omše vysvätil br. Michala Máriu Kukuču OSB za kňaza. Podľa slov priora kláštora, o. Vladimíra Kasana OSB, je to historicky prvá kňazská vysviacka slovenského benediktína po stáročnej absencii aktívneho mníšskeho života …

V sobotu 20. septembra dostali saleziáni dona Bosca dar v podobe troch novokňazov. Martina Joska, Jána Naňa a Petra Štellmacha vysvätil J. E. Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Otec biskup počas kázne rozpovedal sen dona Bosca z deviatich rokov, vyzdvihol, že traja novokňazi rovnako ako svätý zakladateľ saleziánov odpovedali na svoje povolanie, a …

Svätý Otec vymenoval nových členov Medzinárodnej teologickej komisie a obnovil mandát bývalých členov z posledných piatich rokoch. V ďalšom päťročnom období rokov 2014 – 2019 bude jedným z tridsiatich členov komisie aj slovenský jezuita páter Peter Dubovský SJ, dekan Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Významnou črtou nového zloženia Medzinárodnej teologickej …

Pri návšteve Albánska sa po stretnutí s predstaviteľmi náboženstiev Svätý Otec (približne o 17. hodine) presunul do novovybudovanej katedrály v Tirane, aby sa spoločne s kňazmi a zasvätenými osobami pomodlil vešpery. Celkovo bolo prítomných sedem albánskych biskupov, 150 kňazov, 400 rehoľníkov a rehoľníc, ako aj seminaristov a členov laických hnutí. Zaplnená katedrála prijala pápeža …

Svätý Otec vymenoval arcibiskupa metropolitu austrálskeho Sydney. Stal sa ním 54-ročný Mons. Anthony Colin Fisher OP, ktorý od roku 2010 pôsobil ako biskup diecézy Parramatta a predtým bol pomocným biskupom Sydney. Niekdajší novicmajster dominikánov s bohatými skúsenosťami z akademického prostredia je aj zakladateľom Inštitútu Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu v Melbourne a …

V roku, ktorý Svätý Otec venoval zasvätenému životu, Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života dáva do pozornosti interdisciplinárne štúdium pre formáciu v učení Cirkvi a kánonickom práve, čo sa týka zasväteného života. Začne sa 15. októbra 2014 na Pápežskej univerzite Urbanianum. Štúdium sa charakterizuje ako škola pre dobrú formáciu v učení …

V dňoch od 25. do 28. 8. 2014 sa konala v generálnom dome Kongregácie bratov tešiteľov z Getseman v Marianke pri Bratislave generálna kapitula, najvyšší orgán spravovania celej rehoľnej spoločnosti. Zúčastnili sa na nej bratia pôsobiaci na Slovensku, v Rakúsku a Poľsku. VII. generálna kapitula sa niesla pod heslom Začať znova od Krista. V …