Od 19. do 22. januára 2015 sú redemptoristi Bratislavskej viceprovincie zhromaždení na viceprovinciálnej kapitule v rehoľnom dome v Kostolnej – Záriečí. Táto kapitula je dôležitým stretnutím, na ktorom redemptoristi budú voliť nielen vedenie na ďalšie obdobie, ale aj hodnotiť svoj život a rozlišovať smer, ktorým sa majú v budúcnosti uberať. Na kapitule budú prítomní …

Najstarší člen slovenskej provincie dominikánov páter Akvinas sa dožil 100 rokov. V sobotu 17. januára 2015, presne v deň stých narodením pátra Akvinasa Juraja Gaburu sa vo Zvolene slúžila ďakovná svätá omša za roky prežité v dôvere v Božiu prozreteľnosť. Dôvera v Božiu prozreteľnosť je najčastejšia duchovná téma pátra Akvinasa, ktorý sa tejto dôvere …

Od 22. do 25. januára sa v Ríme uskutoční ekumenické stretnutie rehoľníkov a rehoľníčok. Toto podujatie, ktoré je organizované Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, je jednou z osobitných aktivít v rámci Roka zasväteného života a bude sa odohrávať počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Miestom konania je Inštitút Augustinianum v …

Pravidelné katechézy o svätom Františkovi v rámci Roka zasväteného života chystá bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Katechézy budú na mládežníckych svätých omšiach, ktoré sa konajú každý piatok o 19:00 h v kapucínskom Kostole sv. Štefana na Župnom námestí v Bratislave. „Svätý František a jeho nasledovníci zásadne ovplyvnili duchovnú atmosféru Cirkvi druhého kresťanského tisícročia …

Vzájomne spoznať svet médií so svetom rehoľníkov. To bol cieľ  neformálneho stretnutia rehoľníkov s médiami, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. januára v Bratislave, v priestoroch františkánskeho refektória. Rehoľníci predstavili program v Roku zasväteného života a projekty, ktoré v tomto roku pripravujú a ponúkli médiám spoluprácu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia médiá z deviatich rôznych …

Na sviatok svätej Jozefíny Bakhity, ktorá bola sudánskou otrokyňou, prešla ťažkou cestou z otroctva k slobode a stala sa rehoľníčkou, sa bude po prvý krát sláviť Medzinárodný deň proti obchodovaniu s ľuďmi. Deň 8. február 2015 zjednotí všetkých, ktorí chcú bojovať proti otroctvu 21. storočia, v modlitbe a reflexii. Z tejto príležitosti Mons. José Rodriguez Carballo OFM svojím listom vyzýva …

Prešovská archieparchia otvorí proces blahorečenia prvého gréckokatolíckého redemptoristu slovenského pôvodu Jána Mastiliaka CSsR. Slávnosť sa uskutoční počas archijerejskej liturgie v prešovskej katedrále v sobotu 31. januára 2015. Proces otvoria pri príležitosti stretnutia zasvätených osôb gréckokatolíckej metropolie. Ján Mastiliak bol prvým gréckokatolíckym redemptoristom slovenského pôvodu. Študoval v Čechách a v Ríme. Po získaní doktorátu sa …

Národný  kongres pre pastoráciu povolaní pod názvom Krásne je s tebou sa uskutočnil v Ríme v dňoch 3. – 5. januára 2015. Téma  Povolania a svätosť: dotýkaní  Krásou, inšpirovaná exhortáciou Evangelii gaudium 167 a 264,  účastníkov  podnietila k uvažovaniu nad Krásou, pretože „hovoriť o nej znamená hovoriť o povolaní, lebo každé povolanie je najkrajším svedectvom  jedinečnej cesty k Svätosti“, povedal  v prednáške Mons. Nico Dal Molin. …

Sr. Irena Lanna FMA z Brazílie sa dožila deväťdesiateho jubilea svojho rehoľného zasvätenia. Sr. Irena je najstaršou sestrou saleziánkou v inštitúte. Narodila sa v Ponte Nova v Brazílii 11. júna 1903. O pár mesiacov teda oslávi svoje 112. narodeniny.  K sestrám prišla ako 19-ročná po skončení učiteľských štúdií. 6. januára 1925 zložila prvé sľuby …

Rokom 2015 začal v hradčianskom kapucínskom kláštore šiesty ročník dobročinnej akcie Večery u kapucínov. Základnou myšlienkou týchto večerov je návrat k charizme: žobrať pre druhých to čo potrebujú, predovšetkým pre tých, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Hudobníci najrôznejších žánrov prichádzajú zahrať zdarma pre dobrú vec a stovky poslucháčov doteraz podporilo viac ako 300 rôznych organizácii. Benefičné …