V dňoch 8. až 9. marca 2014 sa v aule pápežskej Urbanovej univerzity v Ríme uskutoční seminár na tému „Správa materiálnych dobier.“ Stretnutie organizované Kongregáciou pre Inštitúty  zasväteného života a spoločnosti apoštolského života na podnet Svätého Otca, ponúkne možnosť štúdia ako aj reflexie všetkým generálnym ekonómom a ekonómkam. Ekonomika často zohráva  rozhodujúcu úlohu v ľudskej histórii a  tiež v histórii rehoľnej.  Zvlášť …

Saleziáni vstúpili do významnej etapy života kongregácie. V Ríme na Salesiane 3.3.2014 otvorili s 200 saleziánmi z celého sveta a vzácnymi hosťami 27. generálnu kapitulu, na ktorej prebehne aj voľba nového generálneho predstaveného, ktorým bol doteraz don Pasqual Chavez Villaneuva. Prítomní hostia ako kardinál Joao Braz de Aviz, saleziánsky kardináli Bertone, Farina, Rodríguez Maradiaga ed Ezzati, ďalej …

Modliť sa k Bohu za povolania, aby nám poslal kňazov a rehoľné sestry so srdcom len pre neho, oslobodených od modlárstva márnosti, moci a peňazí. Také je pozvanieSvätého Otca, ktoré 3. marca, predniesol veriacim počas svätej omše v Dome sv. Marty. V centre jeho homílie boli myšlienky z Matúšovho evanjelia o bohatom mužovi (Mk …

V Liste „Radujte sa“ je ponúknutý itinerár osobnej a komunitnej reflexie, ktorý ponúka Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pre zasvätených. Jedná sa o list, ktorý bol publikovaný Vatikánskym vydavateľstvom a prezentovaný 26.februára 2014 v aule pápežskej Urbanovej univerzity v Ríme.Má v úmysle pozvať ku konfrontácii  Evanjelium a  Život vychádzajúc z Magistéria pápeža Františka, ktorý vyzýva zasvätených, aby …

V stredu 26. februára 2014 bol v Ríme predstavený list Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života adresovaný všetkým zasväteným. Pri tejto príležitosti kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, skôr ako pozval k slovu ďalších prednášajúcich, predstavil niektoré z hlavných aktivít plánovaných týmto úradom na rok zasväteného života: …

V Ríme sa v tomto týždni stretáva vyše 300 predstaviteľov katolíckych médií z piatich kontinentov a 80 krajín na Svetovom kongrese katolíckych masmédií SIGNIS. Téma kongresu znie „Médiá pre kultúru pokoja: vizuálna tvorba v spojení s novou generáciou.“ Svätý Otec poslal účastníkom svoje požehnanie a posolstvo, ktoré odovzdal vatikánsky štátny sekretár, kardinál Pietro Parolin. „Som rád, že sa …

N’Djamena ( Agentúra Fides ) – O dramatickej situácii v Stredoafrickej republike rokovali na Valnom zhromaždení hlavní predstavení a predstavené rehoľných kongregácií a inštitútov apoštolského života Čadu. Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 10. až 15. februára 2014 v diecéze Moundou na juhu krajiny. Podľa správy zaslanej Agentúre Fides, rôzne rehoľné komunity pôsobiace v strednej Afrike ( krajiny …

List nesie názov „Radujte sa“ a je adresovaný všetkým zasväteným, z príležitosti prípravy na Rok zasväteného života. Budú v ňom podnety k reflexii vyplývajúce zo slov, ktorými sa Svätý Otec obrátil na zasvätených a ich život v zasvätení. Ide o prvý list v sérii ďalších, ktoré budú zasvätených sprevádzať na ceste k roku 2015 venovanému zasvätenému životu. List pripravovaný  Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života …

Najstaršou rehoľnou sestrou na svete je Talianka Candida Bellottiová z Kongregácie služobníc nemocných sv. Kamila (kamiliánky), ktorá 20. februára oslávi 107 rokov. Rehoľná sestra, ktorá sa celý život starala o chorých ako profesionálna zdravotná sestra v rôznych mestách Talianska, sa narodila v roku 1907 neďaleko Verony. V deň svojich narodenín sa zúčastní na rannej …

Spoločnosť Ježišova si v tomto roku 2014 pripomína významné výročie – 200 rokov od svojho obnovenia. Jezuitská rehoľa bola celosvetovo obnovená 7. augusta 1814 bulou pápeža Pia VII. Sollicitudo omnium ecclesiarum. Stalo sa tak po vyše 40 rokoch od jej zrušenia pápežom Klementom XIV. v roku 1773. Generálny predstavený jezuitov P.  Adolfo Nicolás SJ v liste vydanom 14. …