V stredu 12. marca v predvečer dňa, keď si pripomíname rok od zvolenia pápeža Františka, sa v Miláne v aule San Fedele uskutočnil špeciálny večer „deviatich tvári“ jezuitského medzinárodného časopisu Popoli, na ktorom sa znovu priblížili niektoré z vyjadrení prvého jezuitského a latinskoamerického pápeža. „Jeho jazyk, svieži a priamy, niekedy revolučný, odovzdáva posolstvo, ktoré sa dostane ku všetkým, veriacim aj neveriacim. …

Prešiel rok od jednoduchého pozdravu „bounasera“ (dobrý večer), ktorý dojal svet. Je za nami obdobie intenzívnych dvanástich mesiacov, nielen pre život Cirkvi, ktoré predstavujú hojnú žatvu noviniek a mnoho hlbokých znamení pastoračnej obnovy pápeža Františka. Nachádzame sa v jednej z izieb Domu sv. Marty. Okno je obrátené smerom k malému vnútornému dvoru, na ktorý dopadá drobný lúč belasého …

13. marca sa uskutoční na Pápežskej saleziánskej univerzite (UPS) v Ríme študijný seminár na tému Povolanie v kríze. Ako účinne pomôcť? Seminár je organizovaný Inštitútom pastorálnej pedagogiky  (Fakulta výchovných vied UPS). Na prednáškach sa budú zamýšľať nad fenomenológiou krízy a akú formu pomoci zvoliť v náročných situáciách, ktoré sa dotýkajú životného rozhodnutia. Cez niektoré pedagogické princípy sa chcú …

Po viac ako troch mesiacoch sa na slobodu dostalo trinásť rehoľných sestier, ktoré začiatkom decembra 2013 zmizli z pravoslávneho kláštora sv. Tekly v Maalule, severozápadne od Damasku. Rehoľníčky pochádzajúce zo Sýrie a Libanonu zadržiaval v horách v oblasti Qalamun jeden z popredných islamských oddielov Jahbat al-Nusra, bojujúci proti režimu v Damasku. Na slobodu sa …

V sobotu 8. marca sa v Ríme začalo medzinárodné stretnutie generálnych ekonómov a generálnych ekonomiek na tému „Spravovanie cirkevných majetkov Inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života v službe človeku a poslaniu v Církvi.“ Účastníkov spominaného stretnutia pozdravil pápež František  písaným posolstvom, v ktorom upozornil na skutočnosť, že rehoľné inštitúti majú spravovať svoj majetok tak, aby nezištne …

Drahí bratia a sestry, v mene všetkých zasvätených na Ukrajine vám ďakujeme za vaše modlitby v tomto nie ľahkom období pre Ukrajinu. Mohli sme cítiť vašu modlitbu, starosť, znepokojenie a solidaritu  s nami, a s naším národom. Bol a je to čas boja za slobodu a pravdu, za dary, ktoré sme dostali od nášho Stvoriteľa. Bol a je to čas špeciálnej milosti evanjelizácie nášho …

V Ríme sa dňa 11. marca 2014 pri kláštore bratov kapucínov bude konať ďalší kurz Evanjelizácia & komunikácia, tentokrát na tému Viera, stretnutie a povolanie: ako robiť  pastoráciu dnes? Ohlasovať evanjelium a „dať hlas tomu, kto ho nemá,“ prináša so sebou nevyjadrené výzvy: na jednej strane rozšírením technológie sa znížili ceny a rozšírila sa možnosť komunikácie; na …

V dňoch 8. až 9. marca 2014 sa v aule pápežskej Urbanovej univerzity v Ríme uskutoční seminár na tému „Správa materiálnych dobier.“ Stretnutie organizované Kongregáciou pre Inštitúty  zasväteného života a spoločnosti apoštolského života na podnet Svätého Otca, ponúkne možnosť štúdia ako aj reflexie všetkým generálnym ekonómom a ekonómkam. Ekonomika často zohráva  rozhodujúcu úlohu v ľudskej histórii a  tiež v histórii rehoľnej.  Zvlášť …

Saleziáni vstúpili do významnej etapy života kongregácie. V Ríme na Salesiane 3.3.2014 otvorili s 200 saleziánmi z celého sveta a vzácnymi hosťami 27. generálnu kapitulu, na ktorej prebehne aj voľba nového generálneho predstaveného, ktorým bol doteraz don Pasqual Chavez Villaneuva. Prítomní hostia ako kardinál Joao Braz de Aviz, saleziánsky kardináli Bertone, Farina, Rodríguez Maradiaga ed Ezzati, ďalej …

Modliť sa k Bohu za povolania, aby nám poslal kňazov a rehoľné sestry so srdcom len pre neho, oslobodených od modlárstva márnosti, moci a peňazí. Také je pozvanieSvätého Otca, ktoré 3. marca, predniesol veriacim počas svätej omše v Dome sv. Marty. V centre jeho homílie boli myšlienky z Matúšovho evanjelia o bohatom mužovi (Mk …