Na pleciach velikánov. Veľké pravdy našej viery kontemplované s cirkevnými otcami západu je témou pôstnych meditácií prednesených Ranierom Cantalamessom rímskej kúrii počas piatich piatkov Pôstneho obdobia v kaplnke Redemptoris Mater. Protagonistami meditácií budú sv. Augustín, sv. Ambróz, sv. Lev Veľký a sv. Gregor Veľký.  V roku 2012 páter Cantalamessa pripravil prvý cyklus meditácii, kde …

Loyola Production amerických pátrov jezuitov sidliaca v Los Angeles spustila pôstnu misiu.Z príležitosti pôstu produkcia spúšťa sériu pôstnych filmov. Začínajúci program konfrontuje niektoré aktuálne argumenty provokujúce reflexiu a diskusiu. Vedie ho sestra Rose Pacatte FSP. Pre viac informácii pozri http://getinn.tv/lent-2014. (Zdroj: www.relipress.org) -sc-

Pápež František zaslal posolstvo augustiniánkam v rímskom kláštore Santi Quattro Coronati,  z príležitosti 450. výročia jeho založenia, ktoré si pripimínajú tento rok. V telegrame podpísanom vatikánskym štátnym sekretárom Pietrom Parolinom pápež rehoľným sestrám praje, aby ich toto výročie posilnilo „pri podporovaní každodennej práce Cirkvi, ktorá putuje medzi príkoriami sveta a Božou útechou“ a povzbudzuje ich, …

V Delhi sa koncom februára uskutočnil prvý kurz pre nových predstavených. Na stretnutie prišli rehoľníci a rehoľníčky zo všetkých častí Indie. Boli to dni vzájomného zdieľania sa a poznávania.  Na spoločných zasadnutiach sa prvé dni stretnutia dotkli rôznych argumentov, ktoré hovorili o kvalite a kľúčovej úlohe rehoľného lídra, aký má byť štýl vedenia, ktorý súvisí …

V dňoch od 23. do 26. apríla sa uskutoční v  Loppiane v Taliansku stretnutie mladých generácií zasvätených. Témou stretnutia bude Áno! Volíme si evanjelium! Iniciatíva pre toto stretnutie vzišla od mladých zasvätených rôznych chariziem, túžiacich prežiť spolu spiritualitu jednoty, ktorá sa zrodila z charizmy Chiary Lubichovej a bola ponúknutá celej Cirkvi Jánom Pavlom II. ako spiritualita pre tretie …

V stredu 12. marca v predvečer dňa, keď si pripomíname rok od zvolenia pápeža Františka, sa v Miláne v aule San Fedele uskutočnil špeciálny večer „deviatich tvári“ jezuitského medzinárodného časopisu Popoli, na ktorom sa znovu priblížili niektoré z vyjadrení prvého jezuitského a latinskoamerického pápeža. „Jeho jazyk, svieži a priamy, niekedy revolučný, odovzdáva posolstvo, ktoré sa dostane ku všetkým, veriacim aj neveriacim. …

Prešiel rok od jednoduchého pozdravu „bounasera“ (dobrý večer), ktorý dojal svet. Je za nami obdobie intenzívnych dvanástich mesiacov, nielen pre život Cirkvi, ktoré predstavujú hojnú žatvu noviniek a mnoho hlbokých znamení pastoračnej obnovy pápeža Františka. Nachádzame sa v jednej z izieb Domu sv. Marty. Okno je obrátené smerom k malému vnútornému dvoru, na ktorý dopadá drobný lúč belasého …

13. marca sa uskutoční na Pápežskej saleziánskej univerzite (UPS) v Ríme študijný seminár na tému Povolanie v kríze. Ako účinne pomôcť? Seminár je organizovaný Inštitútom pastorálnej pedagogiky  (Fakulta výchovných vied UPS). Na prednáškach sa budú zamýšľať nad fenomenológiou krízy a akú formu pomoci zvoliť v náročných situáciách, ktoré sa dotýkajú životného rozhodnutia. Cez niektoré pedagogické princípy sa chcú …

Po viac ako troch mesiacoch sa na slobodu dostalo trinásť rehoľných sestier, ktoré začiatkom decembra 2013 zmizli z pravoslávneho kláštora sv. Tekly v Maalule, severozápadne od Damasku. Rehoľníčky pochádzajúce zo Sýrie a Libanonu zadržiaval v horách v oblasti Qalamun jeden z popredných islamských oddielov Jahbat al-Nusra, bojujúci proti režimu v Damasku. Na slobodu sa …

V sobotu 8. marca sa v Ríme začalo medzinárodné stretnutie generálnych ekonómov a generálnych ekonomiek na tému „Spravovanie cirkevných majetkov Inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života v službe človeku a poslaniu v Církvi.“ Účastníkov spominaného stretnutia pozdravil pápež František  písaným posolstvom, v ktorom upozornil na skutočnosť, že rehoľné inštitúti majú spravovať svoj majetok tak, aby nezištne …