V piatok 29. marca vydal Svätý Otec personálne rozhodnutia týkajúce sa troch vatikánskych dikastérií. Ide o Kongregáciu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, Pápežskú radu pre medzináboženský dialóg a Pápežskú radu pre kultúru. V čele Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života potvrdil kardinála João Braz de Aviza vo funkcii …

V pondelok 31. marca presne napoludnie sa v Klementínskej sále Apoštolského paláca stretlo so Svätým Otcom 250 členov 27. generálnej kapituly Saleziánskej spoločnosti sv. Jána Bosca pod vedením jej čerstvo zvoleného hlavného predstaveného. Don Ángel Fernández Artime, zvolený do čela saleziánov 25. marca, pozdravil pápeža Františka v mene účastníkov kapituly, ktorá v Ríme zasadá …

Prvé vešpery Štvrtej pôstnej nedele s prívlastkom Laetare! – Radujte sa! uzavreli v Ríme kajúci deň s názvom „24 hodín pre Pána“. V Kostole Ducha Svätého neďaleko Vatikánu, ktorý je miestnou svätyňou Božieho milosrdenstva, predsedal vešperám Mons. Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu. Počas dňa sa konala nepretržitá adorácia v Kostole svätej …

„Zavolali mi z USA, aby ma informovali o cene, ktorú som dostal za moju angažovanosť pre chorých, ženy, ktoré majú problém s pôrodnou fistulou, a chudobných.“ Takto bez veľkého hluku oznámil páter Aldo Marchesini, kňaz, misionár dehonián a lekár, správu o cene, ktorú mu udelilo OSN. Páter Aldo Marchesini pochádza z Bologne a viac …

50 % populácie štátu Papua Nová Guinea tvoria negramotní. Nie je tam dosť škôl pre deti a ani možnosť zamestnať sa, ak vzdelanie nadobudnú. Vychádzajúc z tejto reality sestra Maria Benedikta Sim SND, žijúca tri roky v krajine a slúžiaca chorým na HIV, ponúkla domorodým dospelým aj deťom farnosti Banz možnosť modlitbového stretnutia, štúdium …

V Bazilike svätého Petra, v mnohých kostoloch Ríma a kostoloch celého sveta sa v dňoch 28. až 29. marca uskutoční „osobitný čas zmierenia“, pomenovaný „24 hodín pre Pána“. Oznámil to Svätý Otec v nedeľu po modlitbe Anjel Pána. „Začne sa slávením v Bazilike svätého Petra v piatok popoludní, večer a v noci budú niektoré …

Viac ako 30 tisíc rehoľníčok, asi 8000 kňazov a 2700 rehoľných bratov sa zmobilizovalo v kampani za prevenciu, ktorá sa v Brazílii začne 18. mája vo všetkých mestách majstrovstiev sveta vo futbale a potrvá až do ich konca. Cieľom kampane je upozorniť obyvateľstvo na problémy v krajine, ako je neľudské zaobchádzanie s osobami a …

V poradí 27. generálna kapitula saleziánov zvolila nového generálneho predstaveného a desiateho nástupcu don Bosca. Je ním don Ángel Fernández Artime, až doteraz provinciál pre južnú Argentínu.  Má 53 rokov, narodil sa 21. augusta 1960 v Gozón-Luanco v Astúrii (Španielsko). Prvé sľuby zložil v roku 1978 a doživotné o šesť rokov neskôr v Santiagu de Compostela. Za kňaza …

V Tirane (Albánsko) sa 24. marca začalo stretnutie delegátov a zodpovedných za univerzitnú pastoráciu pri Rade biskupských konferencií Európy (CCEE). Práce na tému Radosť zo života – čo to vlastne znamená? otvoril Mons. Marek Jędraszewski, predseda Komisie pre katechézy, školy a univerzity pri CCEE, spolu s donom Michelom Remerym. Až do stredy budú mať účastníci …

Na pleciach velikánov. Veľké pravdy našej viery kontemplované s cirkevnými otcami západu je témou pôstnych meditácií prednesených Ranierom Cantalamessom rímskej kúrii počas piatich piatkov Pôstneho obdobia v kaplnke Redemptoris Mater. Protagonistami meditácií budú sv. Augustín, sv. Ambróz, sv. Lev Veľký a sv. Gregor Veľký.  V roku 2012 páter Cantalamessa pripravil prvý cyklus meditácii, kde …