V týchto týždňoch celý svet prežíva majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa už druhýkrát v histórii konajú v Brazílii. Počiatky futbalu v tejto juhoamerickej krajine, pre ktorú sa futbal stal národným športom, popísal na svojom blogu Terre dʼAmerica taliansky novinár Alver Metalli, ktorý vyšiel z článku uverejneného v brazílskej mutácii časopisu Passos (angl. Traces), …

V Basane (Taliansko) sa 13. júla 2014 začne 25 generálna kapitula Sestier Božej vôle a potrvá do 10. augusta 2014. Téma, ktorá orientuje celú prípravu a bude sprevádzať celý priebeh generálnej kapituly, je citát z Prvého listu svätého Petra: „Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto …

Po šiestich rokoch reflexie a intenzívnej práce bol v sobotu 21. júna na sviatok sv. Alojza Gonzagu zavŕšený proces integrácie pôvodných piatich samostatných provincií na území Pyrenejského polostrova Aragón, Betica, Castilla, Loyola a Tarraconensis do jednej Španielskej provincie. Proces integrácie začal v roku 2008. Vtedy páter generál Spoločnosti Ježišovej uviedol ako konečný cieľ zjednotenia …

„Úloha brániť ľudské práva migrantov je príkazom evanjelia, je výkrikom, hlasom samého Boha, ktorý žiada spravodlivosť a milosrdenstvo. Je potrebná spolupráca medzi rehoľnými kongregáciami na podporu tejto politiky.“ Toto boli slová sestier z Kongregácie sestier misionárok sv. Karola Boromejského počas medzinárodného sociálneho fóra o migrácii a pokoji, ktorý v Berlíne organizovala medzinárodná Utečenecká sieť …

Arcidiecéza Santa Fe si želá, aby sestra Blandina Segale, najrýchlejšia sestra Západu, ktorá v osemdesiatych rokoch 19. storočia nebojácne vzdorovala banditom a otvorila na novej americkej hranici nemocnice a školy, bola čo najrýchlejšie povýšená na oltár. Arcibiskup Michael Sheehan oznámil, že dostal správu z Vatikánu o otvorení procesu blahorečenia sestry Blandiny, ktorej história má …

Pre prejavenie svojej nežnej otcovskej lásky k človeku Boh potrebuje, aby sa človek stal maličkým. To je myšlienka, ktorú pápež František rozvinul v homílii svätej omše zo slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. „Existujú dva znaky lásky. Prvý, že láska je viac v dávaní ako v prijímaní. Druhý znak, že láska je viac v skutkoch než …

Dňa 26. júna 2014 sa v kláštore redemptoristov v Michalovciach stretli gréckokatolícki vyšší predstavení a formátori na svojom už 12. stretnutí. Boli zastúpené všetky gréckokatolícke rehole (baziliáni, baziliánky, služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, redemptoristky a redemptoristi) pôsobiace na Slovensku. Na úvod sme sa podelili nedávnymi udalosťami, či podujatiami v našich reholiach a taktiež tým čo …

Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice P. Federico Lombardi informoval o situácii dvoch mužských kongregácií, ktoré priťahujú pozornosť novinárov vzhľadom na ich prebiehajúci ozdravný proces. Poskytol tak verejnosti nasledovné informácie z Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, týkajúce sa kongregácie Františkánov Nepoškvrnenej Panny Márie a kongregácie Kristových legionárov. Seminaristi františkánskej kongregácie sa …

Juhoafrická polícia zadržala dvoch podozrivých z vraždy 82-ročnej severoamerickej rehoľnej sestry Mary Paule Tacke z Kongregácie sestier misionárok najdrahšej Krvi počas pokusu o lúpež. Podľa správ z agentúry Fides sestrino auto zastavili niekoľkí banditi v nedeľu 15. júna v blízkosti Mthatha, keď bola sestra na ceste na návštevu jedného z ňou založených detských domovov. …

Po 22 rokoch práce je v týchto dňoch v tlači prvá katolícka Biblia, preložená do jazyka thai. Je ovocím práce mnohých ľudí, osobitne dona Francesca Caisa, saleziána, misionára v Thajsku od roku 1960. Na otázku, ako sa rodila Biblia v jazyku thai, don Cais odpovedal: „Táto iniciatíva prišla od laikov, ktorí cítili potrebu katolíckej …