Dve rehoľné sestry a tri siroty zadržané 28. júna ľuďmi napojenými na milíciu islamského kalifátu v irackom Mosule, boli prepustené na slobodu. Informoval o tom patriarcha Chaldejskej cirkvi Mar Louis Raphael I. Sako. Podľa jeho slov jedným z dôvodov prepustenia bolo „nadviazanie kontaktov s osobnosťami mesta, ktoré prispeli k ich oslobodeniu. Sestry a traja maloletí …

Vo vatikánskom vydavateľstve vyšla kniha s názvom „Dôverujem ti!“ (Mi fido di te!). Ide o publikáciu, ktorá je výsledkom stretnutia seminaristov, novicov, noviciek a osôb na ceste zasväteného povolania so Svätým Ocom Františkom v rámci podujatia, ktoré sa uskutočnilo od 4. do 7. júla 2013 v rámci aktivít Roka viery. Publikáciu, ktorej cieľom je …

Svätý Otec vymenoval nových konzultorov Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Medzi trinástimi osobnosťami, prevažne odborníkmi v oblasti teológie a kánonického práva, sú menovaní okrem monsignorov Bruna Forteho, arcibiskupa Chieti – Vasto a Angela Vincenza Zaniho, arcibiskupa Volturna, aj sr. Marcella Farina, docentka fundamentálnej a systematickej teológie na Fakulte výchovnych vied Auxilium v …

Bez ohľadu na početné obmedzenia, ktoré sú komunistickým režimom kladené na Katolícku cirkev vo Vietname, stále v tejto krajine rastie počet katolíkov a povolaní ku kňazstvu a zasvätenému životu. Tamojšie spoločenstvo veriacich, ktoré tvorí 7% z 80 miliónov obyvateľov, t. j. necelých 6 miliónov, má 3000 seminaristov. „Povolania rastú vďaka rodinám, ktoré horlivo žijú …

14. júla, v deň liturgickej spomienky sv. Kamila de Lellis si rehoľa kamiliánov pripomenula  400. výročie jeho smrti. Rehoľa založená týmto svätcom, označovaná tiež ako Služobníci chorých, v ten istý deň uzavrela slávenie Jubilejného roka a v sídle rehole v centre Ríma  nastúpil do úradu novozvolený hlavný predstavený rehole P. Leocir Pessini. V Kostole sv. …

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy spája svoju budúcnosť s výzvou novej evanjelizácie. V tomto duchu sa niesli prípravné práce na XII. generálnu kapitulu, ktorá sa začala 12. júla a potrvá do 30. júla 2014 v Košiciach. Budúcnosť života sestier závisí od rozpoznania a realistického prijatia chudoby, ktorú prežívajú. Táto situácia sa môže stať príležitosťou odvážne …

Oslava 50. výročia vzniku Konferencie predstavených ženských rehoľných inštitútov na Taiwane bola príležitosťou na uvedomenie si najväčších problémov, pred ktorými stoja rehoľné inštitúty, aktívne na ostrove, a tiež možnosťou na prípravu na Rok zasväteného života, ktorý onedlho začne v Cirkvi. Podľa informácií agentúry Fides za polstoročie počet ženských reholí na Taiwane vzrástol z 28 …

Od novembra budú mať obyvatelia i návštevníci indického pobrežného mesta Goa možnosť uctiť si relikvie sv. Františka Xaverského, španielskeho jezuitského misionára, ktorý začal svoju misiu na Ďalekom východe práve v meste Goa na západnom brehu Indického polostrova v roku 1542. Očakáva sa, že túto možnosť od 22. novembra 2014 do 4. januára 2015 vyžije …

Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime menoval 7. júla 2014 dona Karola Maníka za provinciála saleziánov na Ukrajine, so sídlom v Ľvove. Don Maník nahradí doterajšieho provinciála dona Onorina Pistrellata, ktorý tam pôsobil od roku 2005. Provincia grécko-katolíckych saleziánov na Ukrajine (www.sdbua.net) – pod patronátom Márie Pomocnice – vznikla v roku 2005 najprv …

Novým rektorom Pápežskej Antonovej univerzity sa stala profesorka Mary Melone SFA, dekanka Teologickej fakulty tej istej univerzity. Kongregáciou pre katolícku výchovu bola menovaná na obdobie troch rokov 2014 – 2017. Narodila sa v La Spezia v roku 1964 a patrí k rehoľnému inštitútu sestier františkánok Angeline. V roku 2000 získala doktorát z dogmatickej teológie …