Strela z lietadla zasiahla františkánsky kláštor v dedine Yacoubieh, nachádzajúcej sa v severozápadnej časti Sýrie pri hraniciach s Tureckom. Stalo sa tak v nedeľu 20. júla večer. Napriek tomu, že budova kláštora bola silne poškodená, zásah si nevyžiadal obete na životoch. Informoval o tom Kustód Svätej zeme Pierbattista Pizzaballa OFM, ktorý dodal, že brat, …

„Radosť evanjelia: misionárska radosť.“ To je názov Tretieho svetového kongresu cirkevných hnutí a nových komunít, ktorý sa uskutoční v Ríme v priestoroch Medzinárodného pápežského kolégia Maria Mater Ecclesiae od 20. do 22. novembra 2014. Na kongrese sa na pozvanie Pápežskej rady pre laikov zúčastnia delegáti najrozšírenejších medzinárodných združení vo svete, ktoré sú v neustálom …

V nedeľu 27.7.2014 slúžil svoju primičnú sv. omšu novokňaz, augustinián Jozef Ržonca.  Za kňaza bol vysvätený gréckokatolíckym exarchom Mons. Ladislavom Hučkom 12. júla 2014 v Prahe. Keďže pochádza z blízkeho Prešova rozhodol sa poďakovať Bohu a rodine i blízkym sv. omšou v kláštore sv. Augustína v Košiciach. Jozef Ržonca sa narodli v roku 1977 …

Na starom kontinente ubúda diecéznych kňazov, aj keď Taliansko, Poľsko a niekoľko ďalších postkomunistických krajín zaznamenáva rast kňazských povolaní. Celkovo je menej rehoľníkov a rehoľných sestier, rastie počet odchodov z kňazstva. Naopak, pribúda stálych diakonov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Európske centrum pre duchovné povolania (EVS) pri Rade európskych biskupských konferencií, ktoré začiatkom júla organizovalo …

Dve rehoľné sestry a tri siroty zadržané 28. júna ľuďmi napojenými na milíciu islamského kalifátu v irackom Mosule, boli prepustené na slobodu. Informoval o tom patriarcha Chaldejskej cirkvi Mar Louis Raphael I. Sako. Podľa jeho slov jedným z dôvodov prepustenia bolo „nadviazanie kontaktov s osobnosťami mesta, ktoré prispeli k ich oslobodeniu. Sestry a traja maloletí …

Vo vatikánskom vydavateľstve vyšla kniha s názvom „Dôverujem ti!“ (Mi fido di te!). Ide o publikáciu, ktorá je výsledkom stretnutia seminaristov, novicov, noviciek a osôb na ceste zasväteného povolania so Svätým Ocom Františkom v rámci podujatia, ktoré sa uskutočnilo od 4. do 7. júla 2013 v rámci aktivít Roka viery. Publikáciu, ktorej cieľom je …

Svätý Otec vymenoval nových konzultorov Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Medzi trinástimi osobnosťami, prevažne odborníkmi v oblasti teológie a kánonického práva, sú menovaní okrem monsignorov Bruna Forteho, arcibiskupa Chieti – Vasto a Angela Vincenza Zaniho, arcibiskupa Volturna, aj sr. Marcella Farina, docentka fundamentálnej a systematickej teológie na Fakulte výchovnych vied Auxilium v …

Bez ohľadu na početné obmedzenia, ktoré sú komunistickým režimom kladené na Katolícku cirkev vo Vietname, stále v tejto krajine rastie počet katolíkov a povolaní ku kňazstvu a zasvätenému životu. Tamojšie spoločenstvo veriacich, ktoré tvorí 7% z 80 miliónov obyvateľov, t. j. necelých 6 miliónov, má 3000 seminaristov. „Povolania rastú vďaka rodinám, ktoré horlivo žijú …

14. júla, v deň liturgickej spomienky sv. Kamila de Lellis si rehoľa kamiliánov pripomenula  400. výročie jeho smrti. Rehoľa založená týmto svätcom, označovaná tiež ako Služobníci chorých, v ten istý deň uzavrela slávenie Jubilejného roka a v sídle rehole v centre Ríma  nastúpil do úradu novozvolený hlavný predstavený rehole P. Leocir Pessini. V Kostole sv. …

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy spája svoju budúcnosť s výzvou novej evanjelizácie. V tomto duchu sa niesli prípravné práce na XII. generálnu kapitulu, ktorá sa začala 12. júla a potrvá do 30. júla 2014 v Košiciach. Budúcnosť života sestier závisí od rozpoznania a realistického prijatia chudoby, ktorú prežívajú. Táto situácia sa môže stať príležitosťou odvážne …