V nedeľu 1. júna sa Svätý Otec na Olympijskom štadióne v Ríme prihovorí účastníkom 37. národnej konferencie Obnovy v Duchu Svätom. Na podujatí, ktorého téma znie: „Obráťte sa! Verte! Prijmite Ducha Svätého! – Za Cirkev, ktorá je v misii“ organizátori očakávajú 52-tisícovú účasť z Talianska i zahraničia. Ako dnes informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, …

Na univerzite Sant Paul v Ottawe v Kanade bude prebiehať v dňoch od 16. do 20. júna 2014 legislatívna formácia zasvätených. Je určená pre predstavených rehoľných inštitútov a ich najbližších spolupracovníkov vo vedení agendy a právnej stránky inštitútu. Dotknú sa zaujímavých tém, ktoré vstupujú do právnej stránky inštitútu v spojení s finančným účtovníctvom a jeho vedením, ako aj poslaním ekonómov. Budú hovoriť …

Svätý Otec František menoval troch pomocných biskupov Milánskej arcidiecézy (Taliansko). Sú nimi Mons. Franco Maria Giuseppe Agnesi, ktorý doteraz pôsobil ako biskupský vikár pre pastoráciu (Varese), P. Paolo Martinelli OFMCap, ktorý pôsobil ako dekan Inštitútu františkánskej spirituality na Pápežskej univerzite Antonianum v Ríme, a Mons. Pierantonio Tremolada, ktorý pôsobil ako docent a biskupský vikár pre evanjelizáciu a sviatosti. …

Na Olivovej hore v Bazilike národov sa dňa 26. 5. 2014 stretol Svätý Otec s kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami a seminaristami. Vo svojom príhovore začal Getsemanskou záhradou, kde „nasledovanie Ježiša sa stalo ťažkým a neistým; prevažovala pochybnosť, únava, hrôza. V začínajúcom Ježišovom utrpení učeníci zakúsili rôzne postoje vo vzťahu k Učiteľovi: blízkosť, vzdialenie sa, neistotu“. „Priateľstvo medzi nami a Ježišom, jeho …

Komboniáni v Čade majú 14 neoprofesov – kanditátov na kňazstvo (6 z Toga, Ghany a Beninu, 5 z Konga a 3 z Čadu). Prvé rehoľné sľuby zložili dňa 11. mája 2014 v meste Sarh v Čade. Eucharistii predsedal predstavený delegatúry Čadu P. Pietro Ciucciulla. Ich formácia bude ďalej pokračovať v medzinárodnom študentáte. Momentálne v Čade pôsobí 30 misionárov (2 biskupi, 25 kňazov a 3 …

Konferencia vyšších rehoľných predstavených Mexika pripravuje cez leto trojtýždňový kurz „Cesta na vrchol“ pre rehoľníkov a rehoľníčky vo veku od 55 do 70 rokov. Bude to priestor stretnutia a podelenia sa s rôznou skúsenosťou, ktorú si každý človek nesie v živote s Bohom, podelenie sa o poznanie, ktoré priniesol život v komunite a v …

Br. Robert Schieler je novým generálnym predstaveným Školských bratov. Bol zvolený 21. mája na 45. generálnej kapitule, ktorá prebieha v Ríme.  Br. Schieler sa narodil v roku 1950 vo Filadelfii v USA. Doživotné sľuby zložil v roku 1979. V prvých rokoch svojho rehoľného pôsobenia pôsobil ako profesor v USA a 13 rokov pôsobil  ako misionár na Filipínach.  Bol pomocným vizitátorom Baltimoru od …

V Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavili kampaň zameranú na Majstrovstvá sveta vo futbale v Brazílii v roku 2014 s názvom: „Hraj v prospech života. Odsúď obchodovanie s ľuďmi.“ Kampaň organizuje Talitha Kum – Medzinárodná sieť inštitútov zasväteného života proti obchodovaniu s ľuďmi. Na tlačovej konferencii okrem členov Talitha Kum vystúpil aj prefekt Kongregácie pre …

Spoločnosť Ježišova sa v roku 2016 zíde na generálnej kongregácii, zameranej na voľbu nového generálneho predstaveného. Oznámil to dnes v liste adresovanom celej Spoločnosti Ježišovej generálny predstavený páter Adolfo Nicolás SJ. Generál jezuitov v liste objasňuje svoje rozhodnutie takto: „Viac rokov prešlo od môjho zvolenia za generálneho predstaveného Spoločnosti a nedávno som dosiahol vek …

Na spomienku Panny Márie Fatimskej, dňa 13. mája 2014 sa konalo v provinciálnom dome v Bratislave uvedenie P. Jaroslava Jašša, CM do úradu vizitátora Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Nový vizitátor vystriedal vo funkcii P. Jozefa Nogu, CM (2008-2014). Po homílii sa slávnostne prečítal potvrdzujúci dekrét od generálneho predstaveného Misijnej spoločnosti P. Gregoryho …