Zasvätený život v službe novej evanjelizácii bude témou štvrtého sympózia organizovaného Federáciou ázijských biskupských konferencii na rok 2015. Toto podujatie, plánované pravdepodobne v Bangkoku od 20. do 24. júla budúceho roku, zamýšľa zozbierať plody dvoch silných momentov života Cirkvi: generálnej biskupskej synody konanej v roku 2012 na tému Nová evanjelizácia a Roku zasväteného života, ktorým bude rok 2015. …

Bratislava, 8. február 2014 Bratislavský tím pre pastoráciu povolaní zorganizoval 9. ročník akcie Ktosi ťa volá. Mladých čakal zaujímavý program cez presvedčivé svedectvá tých, ktorí už objavili, kto a kde ich zavolal. Za rehoľníkov – misionár redemptorista Rasťo Dluhý , za laikov – moderátor, choreograf, tanečník Paľo Danko, za laikov-misionárov Mário Jančovič, za rodičov …

Vatikán 7. februára 2014 –  Ohlasujme Ježiša Krista kráčajúc cestou pokory, odznelo v piatkovej homílii pápeža Františka v Dome sv. Marty. Dotkol sa mučeníckej smrti Jána Krstiteľa a poukázal  na to, ako on pravý učeník Krista, nasledoval cestu pokory, bez toho, aby si privlastňoval proroctvo. Ján Krstiteľ bol mužom, ktorý žil krátko, mal aj krátky čas na …

Konferencia vyšších rehoľných predstavených v Mexiku pripravuje národný kongres, ktorý sa uskutoční začiatkom mája 2014 v Guadalajare.  Integrita stvorenia je témou, ktorej sa budú venovať na 49. stretnutí a je pokračovaním predchádzajúcich dvoch reflexií o spravodlivosti a mieri.  Mottom stretnutia je: Starostlivosť o stvorenie, dom stretnutia, srdce ľudstva. Zdroj: cirm.national -ms-

Aj napriek daždivému počasiu prišli mnohí veriaci v nedeľu 2. februára na poludňajšiu modlitbu so Svätým Otcom Františkom na Námestie sv. Petra, kde sa im z okna svojej pracovne prihovoril. V príhovore  nadviazal na slová homílie  a  poukázal na dôležitosť zasväteného života ako na dar od Boha pre Boží ľud na ceste. „Drahí bratia a sestry, …

Na sviatok Obetovania Pána, 2. februára pápež František slúžil sv. omšu v Bazilike sv. Petra  za účasti tisícok zasvätených osôb, rehoľníčok, rehoľníkov, členov rozličných inštitútov a spoločenstiev zasväteného života. Cirkev si takto už po 18 krát pripomenula Deň zasväteného života, ktorý zaviedol pápež Ján Pavol II. ako vďakyvzdanie Cirkvi za dary a charizmy, ktorými …

Vo Vatikáne bol 31.januára predstavený Rok zasväteného života. Jeho slávnostné otvorenie plánované na október 2014 je spojené s 50. výročím publikovania koncilového dekrétu Perfectae caritatis o obnove rehoľného života. Ukončenie roka je predbežne navrhované  na 21. novembra 2015 vo svetový deň „Pro orantibus“ venovaný klauzúrnym komunitám. Kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre …