Sestra Norma Pimentel z kongregácie Misionárok Ježišových a výkonná riaditeľka Katolíckej charity Údolia Rio Grande amerického štátu Texas, bola vybratá časopisom Time medzi najvplyvnejších ľudí sveta za rok 2020. Časopis od roku 1999 každoročne zverejňuje rebríček 100 najvplyvnejších ľudí z celého sveta. Považuje ju za ikonu pre jej prácu na juhu USA, kde prostredníctvom …

Sprísnenie právnych predpisov o kompetencii diecéznych biskupov pri zriaďovaní inštitútov zasväteného života, nedávno zavedené pre latinskú cirkev v motu proprio Authenticum charismatis, sa obdobne týka aj eparchov východných katolíckych cirkví. Svätý Otec František za týmto účelom samostatným listom motu proprio upravil Kódex kánonov východných katolíckych cirkví (CCEO). Zmenu znenia kánonov 435 §1 a 506 …

Oficiálna stránka Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku ponúka na stiahnutie dokumenty o zasvätenom živote. V týchto dňoch k nim pribudli publikácie Listy zasväteným (ide o tri listy Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktoré boli vydané k Roku zasväteného života: Radujte sa, Skúmajte, Kontemplujte) a Ohlasujte (štvrtý list vydaný s väčším časovým odstupom po Roku zasväteného života). …

Rehoľná sestra Eva Jaroušková, členka Congregatio Jesu, má okrem povolania pedagogičky veľmi krásnu a dynamickú misiu – tancom otvára dvere sŕdc a pozýva nás oslavovať Boha celým telom. V relácii Quo vadis v archíve TV Lux nájdete inšpiráciu hýbať sa a nachádzať nový spôsob ako môžeme celým telom vzdávať Bohu chválu. Na Lukovom Dvore …

Školské sestry de Notre Dame na misii v Kazachstane nás inšpirujú troma videami, ktoré dokumentujú ich život v čase korona vírusu. Sestra Jana píše: „Prvé sväté prijímanie sme mali dňa 8. novembra 2020. Dňa 11. novembra sme boli s deťmi na výlete v horách, ale „bál svätých“ sme tento rok kvôli korone nerobili. Namiesto …

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej cirkvi predstavila príbeh sestry Annie Demerjian z Kongregácie Ježiša a Márie, ktorá pôsobí v Sýrii. Sestra Annie zabezbečuje spolu s jej tímom existenčnú pomoc pre ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi následkom vojny a pandémie. Vďaka dobrodincom nadácie ACN je možné mesačne pomocť približne 400 rodinám, seniorom, či …

Vikariátna predstavená Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda sestra Karola Vajdiarová dňa 15. novembra 2020 v Turzovke odovzdala pamätný list k 70. výročiu Akcie Rehoľníčky sestre Ildefonze Mazurovej. V komunite na Velehrade budú tieto listy odovzdané ešte sestrám Hyacinte Dubanovej, Justíne Severínovej a Kazimíre Ondrejkovej. Peter SandtnerKonfederácia politických väzňov Slovenska

Kongregácia Dcér sv. Pavla, ktorá je v susednom Česku, ale i na Slovensku známa pod značkou Paulínky, 26. novembra oslávila liturgickú spomienku na svojho zakladateľa, blahoslaveného Jakuba Alberiona. Paulínska rodina, ktorú okrem Dcér sv. Pavla tvoria ešte ďalšie rehoľné kongregácie i tri sekulárne inštitúty, na celom svete v tento deň začala Rok Biblie. Paulínky v Prahe pri tejto príležitosti …

Jedným z cieľov nadácie „DeClausura“ je pomôcť klauzúrnym kláštorom s finančnými problémami v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Nadácia práve spúšťa iniciatívu „En todo lo importante“ (Vo všetkom dôležitom), ktorou chce podporiť internetový predaj ručne vyrábaných výrobkov zo španielskych kláštorov. Ku kampani sa pridalo približne 700 klauzúrnych kláštorov v Španielsku. V súčasnej situácii majú mimoriadne obmedzené možnosti priamo predávať svoje výrobky, ktoré …

Odovzdávanie pamätných listov k 70. výročiu Akcie Rehoľníčky od Konfederácie politických väzňov Slovenska rehoľným sestrám pokračuje. V mene KPVS boli dňa 22. novembra 2020 odovzdané listy desiatim sestrám z Kongregácie školských sestier sv. Františka. V prítomnosti miestnej komunity v Okoličnom, kde týchto desať sestier žije, im ich odovzdala provinciálna predstavená sestra Rafaela Zvrškovcová. Pamätné listy dostali sestry Alojzia …