Aj tento rok LOGOS Academy ponúka príležitosť absolvovať kurz „KPK-Kurz praktického koučingu” bezplatne – s podporou Národného projektu, tentokrát pod názvom „Zručnosti pre trh práce”. Národný projekt ponúka ÚPSVaR a je určený pre všetkých: Postup je jednoduchý: Radi vám poskytneme súčinnosť pri vybavovaní potrebných formalít. (office@logosacademy.sk) Informácie o obsahu Kurzu praktického koučingu nájdete na …

„Hľaďte do budúcnosti s evanjeliovou nádejou, so slobodou odovzdania sa Bohu a s koreňmi v minulosti. A nech vám toto úplné ponorenie sa do Pánovej prítomnosti vždy prináša radosť z bratstva a vzájomnej lásky.“ Tieto slová adresoval pápež František vo štvrtok 18. apríla predstaveným a delegátkam rádu Bosých karmelitánok, ktoré sa zišli v Ríme …

Pápež František prijal v piatok 5. apríla v Klementínskej sále stovku františkánov z toskánskej provincie a z pútnického miesta La Verna, ktoré sa nachádza 75 km od Florencie, kde sv. František z Assisi prijal 14. septembra 1224 stigmy. Svätý Otec sa v príhovore zamyslel „nad významom stigiem, najprv v živote kresťana a potom v …

S poslaním priniesť nielen materiálnu podporu, ale aj Božie slovo sa sestry klarisky vybrali za bezdomovcami žijúcimi v okolí Námestia svätého Petra. S posolstvom ohlasujúcim veľkonočnú radosť sa vybrali na miesta, kde ľudia mnohých národností často žijú na kartónových krabiciach, zbavení akejkoľvek nádeje. Na prahu Veľkého týždňa misionárky zorganizovali kajúcu pobožnosť pre chudobných, bezdomovcov …

V Popudinských Močidľanoch si Konfederácia politických väzňov Slovenska a Obec Popudinské Močidľany 16. marca 2024 pripomenuli 95. výročie narodenia miestneho rodáka, kňaza – jezuitu, politického väzňa, príslušníka PTP a redaktora Vatikánskeho rozhlasu a vydavateľstva Dobrá kniha v Cambridge P. Rajmunda Ondruša, SJ. Program sa začal svätou omšou v Kostole sv. Šimona a Júdu v Močidľanoch, ktorej hlavným celebrantom bol provinciál Spoločnosti Ježišovej …

Tlačová kancelária Svätej stolice v utorok 5. marca 2024 oznámila, že Svätý Otec František pridelil kardinálovi Ángelovi Fernándezovi Artimeovi, SDB, hlavnému predstavenému Spoločnosti svätého Františka Saleského (saleziáni), titulárnu stolicu Ursona s arcibiskupskou hodnosťou vzhľadom na jeho biskupskú vysviacku, ktorá je naplánovaná na 20. apríla 2024. Ángel Fernández Artime, desiaty nástupca dona Bosca na čele …

Film ponára diváka do života jedného z monastierov Svätej Hory Athos. Osamelý kláštorný život plný autentických postáv a „každodenných svätých“, sa prerýva na obrazovku spod závoja našich svetských priorít. Pred očami diváka sa vynára história o úplne bezprecedentnom spôsobe života v živej monastierskej komunite uprostred 21. storočia. Dej filmu „Kde si, Adam“? sa odohráva …

Na Haiti sa gangy spojili proti vláde. Je to nočná mora, ktorú nikto nečakal, pretože doteraz gangy bojovali proti sebe a vytvárali len dočasné koalície, hovorí Maddalena Boschettiová, laická misionárka z kamilskej rodiny, ktorá na Haiti slúži už viac ako 20 rokov. Ako vysvetľuje, gangy udreli, keď premiér krajiny Ariel Henry odišiel do Kene, …

Takmer 50 ľudí prijalo pozvanie Banskobystrickej diecézy zapojiť sa do ďalšej časti synodálneho procesu. Diecézne stretnutie laikov, klerikov a zasvätených osôb sa uskutočnilo 29. februára 2024 v Dome Xaver v Badíne. Na stretnutie si zúčastnení mali pripraviť vlastný príspevok k téme: „Ako vyjsť zo seba a na čo dať spoločne dôraz pri ohlasovaní kresťanskej nádeje“.  Diecézny synodálny …

Logos Academy ponúka online kurz na porozumenie svetu emócií, ktorým už prešlo viacero zasvätených, ich referencie nájdete na linku nižšie. Program je určený pre učiteľov, vychovávateľov a všetkých, ktorí nejakým spôsobom prispievajú k formácii človeka Lektormi kurzu sú Mgr. Miriam Němcová a Mgr. Zuzana Funteková. Čo získate: Čo sa naučíte: Forma: dištančná (online). Webináre trvajú 60 …