Mladí v zasvätenom živote

„Starostlivosť o mladých nie je ľubovoľnou úlohou Cirkvi, ale podstatnou časťou jej povolania a poslania v dejinách“ (Instrumentum laboris, 1). Seminár „Mladí v zasvätenom živote. Viera a rozlišovanie povolania“ sa koncom minulého týždňa počas štyroch dní (11. – 14. decembra 2018) vždy v poobedňajších hodinách v Aule Magna na Pápežskej Urbanovej univerzite zaoberal mladými v zasvätenom živote.

Program seminára:
Utorok: Mladí a cesta viery. Sociologický pohľad – Prof. Vincenzo Comodo,
Mladí a zasvätený život dnes. Skúsenosti, výzvy a možnosti – P. Pascual Chávez, SDB

Streda: Ježiš vychovávateľ vo viere – Profesorka Nuria Calduch-Benages
Kritériá rozlišovania povolania vo Svätom písme – Profesorka Ketty Leopizzi, fdc

Štvrtok: Predkladať dnes mladým vieru. Umenie začať konverzovať – Prof. Giuseppe Forlai

Piatok:  Rôzne tváre krízy povolania v Európe. Budúce perspektívy – Prof. Amedeo Cencini fdcc
Performance s projektovanou animáciou: Úsmev svetla – Giulia Irene e Giorgia

Štefan Turanský SDB