Telesnosť a jej správne chápanie, a najmä zvládanie sa bezprostredne dotýka duchovných osôb. Tí, ktorí sa rozhodli žiť v celibáte pre službu Cirkvi musia poznať predovšetkým sami seba, svoje ťažkosti, silné i slabé stránky svojej osobnosti. Len vtedy je možná opravdivá formácia pre duchovný stav. Richard Kucharčík v štúdii Je na vine celibát? písanej …

(Lk 20, 27 – 38) Pohľad na zasväteného muža či ženu so životným štýlom vymykajúcim sa z normy je pre niektorých povzbudením, iným otáznikom, výkričníkom a možno aj provokáciou či dôvodom na rozčúlenie. Spomínam si ako som viackrát počul, že rehoľné sestry sú múdrymi pannami, celý život pozývajúcimi okoloidúcich na svadbu. Môj život so svojím …

Ako správne hospodáriť s peniazmi a majetkom? Môže nám Boh pomôcť s rodinným rozpočtom? V októbrovom vydaní relácie viac prezradí dvojica Peter Halušťok a Radovan Ivanko z občianskeho združenia Biblia a financie. Tlačenú brožúrku Viera do vrecka s názvom Keď Boh pomáha s rodinným rozpočtom nájdete na donbosco.sk. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.

Mních s kamerou, brat Michal Mária Kukuča, OSB vo svojom vlogu vymenováva osem vecí, ktoré sa mu páčia na živote v benediktínskom kláštore. Bez konkrétneho poradia, alebo dôležitosti.

Príbeh o Zachejovi je vložený tesne pred Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema, keď on sám vystúpi na strom kríža. Má viaceré spoločné rysy s úvodnou časťou Lukášovho evanjelia: intenzívnu túžbu vidieť, náhlenie sa a spoločnú radosť z Božej návštevy, ktoré v dnešnom príbehu nachádzame dvojnásobne. Zacheja totiž Ježiš navštevuje dvakrát: raz, keď bol ešte na strome, a raz v jeho …

Aj v dnešnej dobe vidíme okolo seba ľudí, ktorí nevstúpili do manželstva, ale rozhodli sa celý život zasvätiť Bohu – kňazi, rehoľné sestry či rehoľní bratia, zasvätené panny žijúce vo svete alebo medzi múrmi kláštora… Čo to vlastne znamená? Prečo sa tak rozhodli? To ich už nikto nechcel, keď sa neoženili či nevydali, alebo aký …

Istá legenda hovorí o tom, ako sa raz vydali na prechádzku Rímom diabol s vetrom. Prechádzali rímskymi uličkami a zastavovali sa na rôznych miestach. Mimoriadne ich priťahovali domy, v ktorých žili zasvätené osoby. Nakoniec sa zastavili pred známym kolégiom Del Gesù, kde je malé námestie s  priľahlými budovami. Diabol povedal vetru: „V tomto dome sa mladí chlapci pripravujú …

(Lk 18, 9 – 14) Aj túto nedeľu Ježiš pokračuje v katechéze o modlitbe. Svojich učeníkov všetkých čias chce varovať pred hlboko vžitou pseudozbožnosťou vtedajších farizejov, ktorým napohľad nebolo možné nič vyčítať, iba ich obdivovať. Presné zachovávanie komplikovaného zákona, detailné odvádzanie daní na chrám, postenie sa dva dni v týždni navyše sú predsa slušné …

Rehoľa pôvodom z francúzskych Álp sa u nás venuje rozvedeným, spravuje tiež sídliskovú farnosť a štýlový facebook. V tomto Mimoriadnom misijnom mesiaci október 2019 predstavujeme rehoľu misionárov saletínov. Konzervatívny denník Postoj v spolupráci s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku pripravil seriál o reholiach. Od jesene 2018 môžete u nás čítať reportáže alebo rozhovory o zaujímavých mužských aj ženských reholiach pôsobiacich na Slovensku.  Jednou z nich …

Prinášame plné znenie homílie pápeža Františka, ktorú predniesol v nedeľu 20. októbra 2019 – na Svetový deň misií – počas svätej omše v Bazilike sv. Petra. Pri svätej omši „za evanjelizáciu národov“ sa čítali osobitné liturgické čítania (Iz 2,1-5; Ž 95; 2 Tim 1-8; Mt 28, 16-20), na ktoré Svätý Otec reagoval v homílii. …