V rozhovore pre slovenský kresťanský portál nm.sk hodnotí generálny sekretár Synody biskupov doterajší priebeh synodálneho procesu ako veľmi pozitívnu skúsenosť, ktorá je predovšetkým stretnutím sa s ľuďmi na rôznych kontinentoch. Kontinentálne zhromaždenia predstavili Cirkev, ktorá je živá a snaží sa počúvať volanie mužov a žien dneška. Svedčí o tom radosť, ktorá pramení zo stretnutia s Pánom a ktorú chce …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 01/2023 v prílohe Synodálna cesta. I)    Synodalita a teológia Božieho ľudu Pastorálna konštitúcia II. vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes zdôrazňuje schopnosť Božieho ľudu rozpoznať „pravé znamenia prítomnosti Boha a jeho úmyslov v udalostiach, požiadavkách a túžbach, na ktorých má účasť spolu s ostatnými ľuďmi našich čias. […] …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 01/2023 v prílohe Synodálna cesta. 1. „Hľa, robím novú vec: práve teraz vyrastá, či ju nevidíte?“ (Iz 43, 19). Tieto slová proroka Izaiáša rezonujú v mojom srdci od chvíle, ako pápež František zvolal Boží ľud na synodálny proces, ktorý nemá v dvetisícročných dejinách kresťanstva obdobu. Prvýkrát to …

Rozhovor pre Zasvätený život, ktorý poskytol Mons. Piero Coda a bol publikovaný v časopise Zasvätený život 01/2023 v prílohe Synodálna cesta. Piero Coda patrí medzi najvýznamnejších teológov súčasnosti, pápež František ho pred rokom osobne menoval za generálneho sekretára Medzinárodnej teologickej komisie. Je tiež členom Teologickej komisie synody. Vyučuje na Univerzitnom inštitúte Sophia v talianskom Loppiane. Je …

Na miestach najväčšej biedy Boh ukazuje svoju dobrotivú a milosrdnú tvár. Takýmto miestom je aj kolumbijská pláž v Necoclí. Strednú a Južnú Ameriku spája úzky pás zeme. Na jeho východnej strane je zátoka, ktorá je miestom nádeje pre tisícky ľudí. Pláž v Necoclí v kolumbijskom Karibiku bola kedysi známym turistickým miestom. Dnes ju zapĺňajú …

Prinášame rozhovor s Alžbetou Stračinovou z Kongregácie Učeníčok Božského Učiteľa patriacej do Pavlínskej rodiny dona Alberioneho. Alžbeta, ktorá pochádza z Turčeka, je momentálne na formácii v Ríme. V rámci Týždňa modlitieb za duchovné povolania sa s nami podelila o svoj príbeh. „Hudba otvára srdce, dotýka sa tej najväčšej hĺbky, ktorú máme, hovorí viac než …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 02/2022. Sestra Maristella z Congregatio Jesu (anglické panny) neúnavne pomáha núdznym nielen v meste Prešov a v jeho okolí. Okamžite totiž vycítila potrebu obrátiť svoju pozornosť aj na utečencov z Ukrajiny. Začínala ako tajná sestra Štatút tajnej rehoľnice sa jej darilo počas komunizmu úspešne tajiť. Podľa totalitných pravidiel zažila množstvo situácií …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Postoj. Rozhovor Juraja Poláčka s dominikánom a odborníkom na stredovek Gabrielom Hunčagom. Stredovek je dlhé obdobie v európskych dejinách, ktoré je opradené mnohými legendami, občas naivnými, ba aj mylnými predstavami. Mnohí ho považujú za temný, hoci jeho dejiny, kultúra a civilizácia boli bohaté. Iba jeden fakt na ukážku. Literatúra vytvorená …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. Rozhovor o počúvaní Božieho hlasu, rozlišovaní, zrelosti a ženskej intuícii. Jakub Garčár je sekretár provinciála slovenských jezuitov a venuje sa aj dávaniu duchovných cvičení. Práve ignaciánska spiritualita úzko prepája načúvanie Božiemu hlasu s duchovným rozlišovaním. Každý človek je denne postavený pred desiatky rozhodnutí, od malých po väčšie. Zorientovať sa vo …

Článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie nm.sk. Je presvedčený, že tak ako v zasvätenom živote, aj v každom dobrom manželstve má človek šancu prirodzene dosiahnuť svätosť. Nemá strach z krízovej situácie a neobáva sa ani onoho „padnutia na nos“ pri odmietaní vzorov manželstva a rodiny podľa Božieho plánu. Rovnako bezprostredný, priamy a otvorený bol za rečníckym stolom počas konferencie …