Sestra Lorayne Caroline Tinti zvíťazila v sedemnástej časti televíznej súťaže „MasterChef Brasil 2020” a víťazstvo venovala misionárom a mladým, s ktorými pracuje ich kongregácia. Už siedme pokračovanie kulinárskej šou má tento rok pre pandémiu odlišný formát. Namiesto ocenenia najlepšieho kuchára po troch mesiacoch súťaženia, je v každom diele vybratý jeden víťaz. Tridsaťtriročná sestra, ktorá patrí už pätnásť rokov …

čítanie: Ez 34,11-12.15-17 Obraz pastierskeho života je v biblických textoch dobre známy. Nájdeme ho v historických knihách v súvislosti s Mojžišom, predtým ešte s Abrahámom a Ábelom, ktorí sa živili pastierstvom. Aj Dávid bol pastierom. Rovnako aj prorocké a múdroslovné texty, najmä žalmy, hovoria o Pánovi ako Pastierovi Izraela. Kto by nepoznal Žalm 23 a jeho dojímavý obraz Božej starostlivosti o svoj ľud! …

Noc má byť o pokoji. To však neplatilo o tej v roku 1950. Počas Barbarskej noci a ďalších akcií tisíce rehoľníkov a rehoľných sestier prišli o kláštory. Prečo komunistickému režimu po 2. svetovej vojne prekážala Cirkev a viera? Ako to vtedy prežívali ľudia, veriaci a samotní rehoľníci? Kto je zodpovedný za dni počas Barbarskej …

Má nám svedomie iba pripomínať naše zlyhania? Na čo je dôležité nezabúdať pri spytovaní svedomia?   Hosťami novembrovej relácie Viera do vrecka sú provinciálny minister františkánov František Xaverský Olbert, OFM, rektor jezuitského Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave Tomáš Jellúš, SJ a Pavol Pipka, SDB, člen saleziánskeho pastoračného tímu. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť …

čítanie: Prís 31,10-13.19-20.30-31 Dnešné prvé čítanie predstavuje veľmi známy a často spomínaný úryvok o ideálnej a pracovitej žene. Tento text sa zvyčajne uvádza vo vlastnom zmysle, to znamená, že naozaj hovorí o čnostnej žene. Jej hlavnou vlastnosťou je kreativita a múdrosť. Tak je na úžitok svojmu domu a robí radosť svojmu mužovi. Preto jej …

Zvyčajne máme problém rozpoznať rehoľníkov podľa ich rehoľného odevu. A aké ťažké to bolo počas predchádzajúcich víkendov celoplošného testovania! Nezastavilo nás to však v zmapovaní služby zasvätených na odberných miestach po Slovensku počas testovaní na Orave a v Bardejove ani počas oboch víkendov celoplošných testovaní po celom Slovensku. Pojmom pilotný projekt v tomto článku nazývame testovanie na …

čítanie: Múd 6,12-16 Úryvok z Knihy múdrosti, určený na 32. nedeľu cez rok, predstavuje jeden z najkrajších textov starozákonných múdroslovných kníh. Je tu reč o múdrosti, ktorá je skvúca a nevädnúca…, teda veľmi príťažlivá pre tých, ktorí majú pre ňu zmysel, čo podľa svätopisca je vrchol rozumnosti…Posvätný autor krásne opisuje Múdrosť ako osobu, ktorú človek hľadá. Nájsť ju …

Posledný týždeň liturgického roka prebiehajú u nás benediktínov v Sampore duchovné cvičenia. V tomto týždni neprijímame hostí. Posvätné ticho – silencium, ktoré sa každodenne usilujeme zachovávať podľa pravidiel mníšskeho života, sa ešte znásobí. Dvakrát do dňa počúvame prednášky, ktoré nám v tieto dni dával istý zaslúžilý diecézny kňaz. Počas súkromného rozhovoru som sa ho spýtal, …

Ako cirkev pomáha pri celoplošnom testovaní. Už počas pilotného testovania na Orave a v Bardejove priložila ruku k dielu aj cirkev. Napríklad saleziánky v Dolnom Kubíne poskytli priestory Súkromného centra voľného času Laura, v Námestove salezián pomáhal pri administratíve.  Zisťovali sme, ako sa cirkev a rehole zapoja do celoplošného testovania, ktoré nás čaká cez víkend.  Sestry-zdravotníčky v akcii Milosrdné …

čítanie: Zjv 7,2-4.9-14 Na dnešný sviatok všetkých svätých je ako prvé čítanie zvolený veľmi pekný biblický text z Apokalypsy, ktorý je vznešeným opisom nebeskej liturgie. Je to úžasné predstavenie. V texte je niekoľko takých miest, ktoré hovoria o veľkej sláve a o nespočítateľnom množstve vyvolených: anjel prichádzajúci od východu slnka, stoštyridsaťštyritisíc vyvolených, všetky národy, …