V apríli 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktorá mala ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku. Išlo o násilné zásahy, ktoré štátna moc nazvala Akcia K a Akcia R. Pri Akcii K (13. – 14. apríl 1950 a 3. – 4. máj 1950) bolo zlikvidovaných 76 mužských kláštorov a rehoľných domov, v ktorých …

Rehoľné sestry zo štyroch kongregácií na Slovensku sa spojili, aby v čase zápasu s koronavírusom boli ľuďom ešte bližšie. V spolupráci so spoločnosťou Telekom bude od zajtra – 31. marca 2020 – na bezplatnej linke 0800 188 610 k dispozícii telefonická služba ucha. Zatiaľ túto službu zastrešujú sociálne sestry, saleziánky, uršulínky a školské sestry sv. Františka. Na tomto čísle …

Prvému čítanie Ez 37,12-14 Ezechielovo proroctvo je súčasť veľkolepého videnia údolia so suchými kosťami. Na Božie slovo sa kosti pokryjú svalmi a kožou a do takých tiel Boh vloží oživujúceho ducha. Daný prísľub „znovuzrodenia“ bol pôvodne určený židom v babylonskom zajatí, ktorí prežívali po tom, čo padol chrám v roku 586 úplný vonkajší aj …

V novembri 2019 prišla do kníhkupectiev unikátna dvojjazyčná slovensko – anglická kniha fotografií a príbehov väzňov svedomia Pokojní v nepokoji. 21 svedkov v nej spomína na roky vo väzení. Počas komunizmu zažili odsúdenie za to, že študovali, žili podľa svojho presvedčenia či len jednoducho verili. Ich príbehmi nás sprevádzajú fotografie ich tvárí, ktoré sa …

Drahí priatelia, kresťania po celom svete sa mobilizujú, aby sa prihovárali za ukončenie pandémie spôsobenej koronavírusom. Svätý Otec na tento úmysel slávil 11. marca o 19.00 hod. svätú omšu a celý svet zveril pod ochranu Božej matky. Aj CHARIS spustila celosvetovú modlitebnú kampaň, prosiac všetkých členov Obnovy vo svete, aby sa prihovárali za ukončenie pandémie, …

Rozhovor redaktora Pavla Rábaru z Konzervatívneho denníka Postoj s predstaveným komunity augustiniánov v talianskom Viterbe Jurajom Pigulom. Slovenský rehoľník Juraj Pigula je priorom v kláštore augustiniánov v meste Viterbo v talianskom regióne Lazio. Cez videohovor sme sa spojili vo štvrtok dopoludnia, keď Taliansko hlásilo za predchádzajúci deň hrozivých 475 mŕtvych na ochorenie COVID-19. Pátra Juraja sme sa pýtali na bežný život, ako funguje ich kláštor, …

Aké vynaliezavé! Možno by to malo v tomto čase robiť viac kňazov?  O. Scott Holmer z katolíckej farnosti sv. Eduarda Vyznavača v Bowie, štát Maryland, ponúka svojim farníkom „prejazdnú spoveď“ / spoveď z auta. Robí tak preto, že od 14. 3. 2020 zatvorila washingtonská arcidiecéza zatvorila všetky chrámy pre verejnosť. O. Holmer zverejnil na stránke svojej …

Prvé čítanie 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a Rozprávanie o Dávidovom pomazaní je zaradené do liturgie kvôli tomu, že je predobrazom krstného pomazania na kňaza, proroka a kráľa. Pôsobení Pánovho ducha v živote Dávida (v. 13) je predobrazom Ducha Svätého v srdci pokrsteného. V tomto texte sa objavuje významná biblická téma: voľba „najmenšieho“ (v. 11), posledného. Boh …

Sestra Mary Catharine Perry, klauzúrna dominikánska mníška zo Spojených štátov (Summit). Mníšky žijú v uzatvorenom kláštore, teda v dobrovoľnej karanténe. Samozrejme, ja a mojich 17 spolusestier, s ktorými tu bývam, to nevoláme karanténa. Oficiálne sa to nazýva klauzúrny spôsob života, čo znamená, že neopúšťame múry nášho kláštora, iba ak je potrebné navštíviť lekára alebo …

Pokračujeme v pravidelných stredajších príspevkoch k téme 70. výročia od Barbarskej noci. V aktuálnom čísle časopisu Zasvätený život (01/2020) nájdete aj toto svedectvo diakona Emila Moravčíka, verbistického chovanca. Na jar 1950 sa politická situácia u nás začala vyvíjať dramaticky. V nočných hodinách z 13. na 14. apríla prepadli ozbrojené zložky väčšinu mužských kláštorov na Slovensku i v Čechách …