Rehoľníčky Kristiána Haburajová a Jana Františka Gareková z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa – zanechali v Topoľčanoch nezmazateľné stopy v podobe práce s mládežou. Tá sa zhmotnila do javiskových muzikálov so silným posolstvom. Režisérku a hudobníčku v habite predstaví Pali Danko. Zdroj: TV Lux

Komentár k Oz 11,1.3-4.8e-9 Prvé čítanie je pohľadom Pána Boha do dejín vo vzťahu k Izraelu (11,1-11). Boh sa v reči proroka prihovára Izraelu bohatým slovníkom rodičovskej lásky. Pán je láskavým a starostlivým otcom tohto národa už od východu z Egypta. Izrael sa stáva synom nie preto, že vyšiel z Egypta, ale pretože si ho Boh …

Rozhovor redaktorky Zuzany Hanusovej z Konzervatívneho denníka Postoj s kapucínom Martinom Borkovským, ktorý duchovne sprevádza ľudí, ktorí nemajú zvládnutú svoju sexualitu. „Základ závislosti je, že hoci to muž nedeklaruje, ale svojím správaním vlastnú sexualitu neprijal. Vidno to na tom, ako nevie v živote robiť rozhodnutia, ako nežije svoj život, ako sa podceňuje alebo preceňuje. Závislosť ho …

Verbista Tomáš Gerboc našiel v Exupéryho Malom princovi kľúč k netradičnej evanjelizácii… A predstaví nám slobodu v mnohých podobách. Moderuje Pali Danko. Zdroj: TV Lux

Projekt Kompas fma je spustení od 18. februára. Už tri mesiace ponúkajú sestry Monika Méryová a Beáta Takáčová ucho i srdce ľuďom, ktorí to potrebujú. Preto sme sa s nimi rozprávali o tom, ako projekt funguje a čo nového im do života priniesol. Ako si sa dostala k projektu Kompas fma? Beáta: Bola som …

Za prísnych protipandemických opatrení, ktoré stále platia pri usporadúvaní hromadných podujatí na Slovensku a podľa usmernení ÚVZ v Banskej Bystrici, sa uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). V dňoch 25. až 27. mája 2021 sa členovia Konferencie zišli v Dome Xaver v Badíne, aby sa po dvoch odložených zhromaždeniach kvôli situácii okolo šíriacej …

Čo nám spôsobuje stres? Ako vystúpiť z kolotoča stresu? Môže nás Boh stresovať? Ako nájsť rovnováhu a pokoj, o ktoré kvôli stresu prichádzame, prezradia v relácii Viera do vrecka hostia: salezián don Peter Naňo, sr. Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenstiev a Anton Horváth. Predchádzajúce diely a bonusové videá relácie si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli. Viac o tejto …

Prvé čítanie: Dt 4, 32-34. 39-40 Prvé liturgické čítanie je z knihy Deuteronómium, ktorá opisuje situáciu, keď sa Izraeliti vyslobodení z Egypta dostávajú na záver svojho putovania. Na Moabských rovinách dochádza k potvrdeniu zmluvy s Bohom Jahve, ktorú majú Izraeliti realizovať v zasľúbenej zemi, na prahu ktorej sa teraz nachádzajú. Zároveň Mojžiš vo svojich rečiach rekapituluje ich minulosť, …

Sestra Zuzka Saloňová je saleziánkou už od roku 2005. Počas rehoľného života mala rôzne pastoračné skúsenosti. V posledných rokoch pracovala s Rómami. Skoro pred rokom začala jej skúsenosť s intenzívnejšou činnosťou pre rómske dievčatá s pracovným názvom Miniinternát. Viac nám porozprávala v rozhovore, nielen to, akú bude mať nová sesterská pastoračná činnosť pre Rómov …

„Zasvätený život je vždy dialógom s realitou“, zdôraznil Svätý Otec pri príležitosti 50. ročníka Týždňa rehoľného života v rámci Španielska. Vo videoposolstve adresovanom jeho účastníkom sa zameral na tohtoročnú tému, ktorá si všíma v rehoľnom živote jeho univerzálny rozmer a zakusovanie hraničných situácií. V pondelok 17. mája sa začalo v Španielsku slávenie Národného týždňa pre …