Novovytvorený študijný program counseling rozvíja dlhoročné praktické a výskumné skúsenosti tímu odborníkov Katedry sociálnej práce Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý neustále monitoruje najnovšie trendy v oblasti Counselingu nielen doma, ale aj v zahraničí. Výsledkom je counseling ako profesijný študijný program, ktorý sa zameriava na prípravu odborníkov na základné sociálne poradenstvo. Je zostavený tak, aby umožňoval dosiahnuť rozvoj konkrétnych …

„Byť riaditeľom znamená cítiť sa občas osamotený“. J. Campbell „Niekedy môže nezávislá podpora od externého kouča poskytnúť začínajúcemu lídrovi príležitosť preskúmať možnosti a nápady, o ktorých môže byť ťažké diskutovať aj s členmi vlastného tímu.“ Ch. v. Nieuwerburgh Logos Academy ponúka personalizovanú podporu pre lídrov, prostredníctvom koučovacích stretnutí „prvých 120 dní“, ktorá pomôže lídrom efektívne …

Dikastérium pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života zaslalo zasväteným list aj s rozpisom programu jednotlivých etáp prípravy a slávenia Jubilea (2023-2025). O krokoch KVRPS k tejto záležitosti budeme informovať neskôr. sr. Jana Kurkinová, FMA