Kurz duchovního doprovázení v rámci celoživotního vzděláváníse uskuteční v akademickém roce 2020/21 na CMTF UP v Olomouci.Sestává ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část je otevřená širokému okruhu zájemců, praktickoučást budou absolvovat vybraní účastníci. Kurz je určen pro kněze, řeholníky, řeholnice a laiky, kteří seangažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se na …

Cena Celestýna Opitze je ocenění, které letos již po jedenácté bude řád milosrdných bratří udělovat vybraným osobnostem za jejich příklad v péči o nemocné a starost o jakkoli potřebné. Symbolizuje poděkování a obdiv jejich práci, která inspiruje mnohé další v životě hospitality – křesťanské péče o nemocné a potřebné. Předání ocenění proběhne v sobotu …

V rámci prípravy na slávnosť svojho zakladateľa pozývajú jezuiti v exercičnom dome v Prešove k modlitbe Deviatnika k svätému Ignácovi a k duchovnej obnove na tému „Svätý Ignác – Ako ma Boh viedol“. Duchovná obnova bude v Kaplnke sv. Ignáca z Loyoly v dňoch 22. 7 – 30. 7. 2020 počas svätej omše vo všedné dni – 17:00 a v nedeľu o 11:00. Povedie ju P. Ján …

Dominikánsky kňaz Rafael ponúka na Červenom kláštore možnosť zažiť atmosféru kláštora, keď napĺňal svoje poslanie. Páter Rafael približuje čas, keď v kláštore na hraniciach s Poľskom žili mnísi kartuziáni a kamalduli, ktorí tu slúžili Bohu a ľuďom. Páter Rafael ponúka záujemcom do piatka 24. júla možnosť modliť sa v noci o 0:30 matutínum po …

Teologicko-spirituálna komisia pri KVRPS prichádza s ponukou permanentnej formácie pre členov rehoľných spoločenstiev, ktorú bude viesť sestra Miroslava Lukčiková, CJ. Sr. Miroslava je skúsená duchovná sprevádzateľka a dáva duchovné cvičenia v Duchovnom centre pátrov MSC Lukov Dvor. Stretnutie na tému SEBAPOZNANIE – SEBAPRIJATIE – SEBAÚCTA  sa uskutoční 3. – 6. septembra 2020 v Exercičnom dome SJ …

Vo štvrtok 23. júla 2020 o 15:00 vás Medzinárodná únia generálnych predstavených (UISG) pozýva pridať sa k on-line modlitbe Nemôžem dýchať za tých, ktorých zasiahol vírus COVID-19. Modlitby budú v angličtine, taliančine, francúzštine a španielčine so simultánnym prekladom. K stretnutiu na zoome sa môžete pridať na tomto linku. -fc-

Výročná ďakovná púť k Matke Božej na nitriansku Kalváriu bude aj tento rok. Bratia verbisti na ňu pozývajú v dňoch 14. -16. augusta 2020. Na základe duchovných zväzkov kostola Nanebovzatej Panny Márie v Nitre s pápežskou bazilikou Panny Márie Snežnej v Ríme je možné získať pri návšteve chrámu počas všetkých slávností úplné odpustky. Liturgické slávenia v slovenskom i maďarskom jazyku bude …

Na Lukovom Dvore pri Nitre ponúkajú v auguste (10. – 16. 8. 2020) duchovné cvičenia pre kňazov a zasvätených. Lektormi budú kňaz Andrej Darmo a sestra Eva Jaroušková, CJ. Organizátori ponúkajú zakúsiť a poobjaviť tajomstvo nového – večného života, do ktorého sme boli v krste ponorení a nás nekonečne presahuje. Cez skúsenosť, reflexiu, Božie slovo, liturgiu …

V dňoch 10. – 25. októbra 2020 sa na Slovensku uskutoční putovanie relikvie sv. Jána Márie Vianneyho, patróna farárov. Putovanie relikvie jeho srdca po slovenských farnostiach má za cieľ povzbudiť vieru a vyprosiť posilu pre kňazov v aktívnej službe. Zároveň chce táto iniciatíva v starých a chorých kňazoch posilniť nádej a vytrvalosť v službe …

Aj v tomto roku pripravuje Katolícke biblické dielo kurzy lektorov a žalmistov. Sú zamerané na poznanie dejín lekcionárov, porozumenie čítaného textu, na odbornú stránku prednesu liturgického textu aj s praktickými cvičeniami, na miesto lektora počas bohoslužby a potrebu jeho duchovnej formácie. Na stránke KBD, podobne aj na sociálnych sieťach bude možné priebežne sledovať, v …