Centrum celého človeka Enoia v Považskej Bystrici pod záštitou Duchovného centra Lukov Dvor otvára 3. beh semestrálneho online vzdelávania Psychológia a viera s podtitulom Pastorálna psychológia pre 21. storočie. Medzi absolventmi kurzu je doposiaľ: 82 diecéznych a 28 rehoľných kňazov, 24 bohoslovcov, 71 zasvätených žien a 46 laikov. Online kurz je určený primárne pre …

„Byť riaditeľom znamená cítiť sa občas osamotený“. J. Campbell „Niekedy môže nezávislá podpora od externého kouča poskytnúť začínajúcemu lídrovi príležitosť preskúmať možnosti a nápady, o ktorých môže byť ťažké diskutovať aj s členmi vlastného tímu.“ Ch. v. Nieuwerburgh Logos Academy ponúka personalizovanú podporu pre lídrov, prostredníctvom koučovacích stretnutí „prvých 120 dní“, ktorá pomôže lídrom efektívne …

Dikastérium pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života zaslalo zasväteným list aj s rozpisom programu jednotlivých etáp prípravy a slávenia Jubilea (2023-2025). O krokoch KVRPS k tejto záležitosti budeme informovať neskôr. sr. Jana Kurkinová, FMA