V priestoroch Kňaského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne sa v stredu 26. júna 2019 uskutoční konferencia na tému Predstavenie posynodálnej apoštolskej exhortácie Christus vivit, na ktorú Rada pre mládež a univerzity KBS pozýva pracovníkov s mládežou. Cieľom konferencie je predstavenie dokumentu Christus vivit a vytýčenie niektorých konkrétnych tém inšpirovaných dokumentom. Zároveň sa na nej vytvoria pracovné …

Teologická fakulta KU v Košiciach v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojtylu, ponúka už dva roky program Master v teológii manželstva a rodiny, v ktorom aktuálne študuje spolu 36 študentov. Zámerom programu je ponúknuť prehĺbené štúdium teológie manželstva a rodiny s cieľom skvalitnenia pastorácie rodín vo farnostiach a komunitách. Štúdium vychádza okrem …

V júli sa u verbistov v Nitre môžu duchovne obnoviť zasvätení pod vedením p. Jána Štefanca SVD. Témou duchovných cvičení v dňoch 21. -26. júla 2019 je O čom je pravá duchovnosť. Je to otázka, ktorá od nepamäti prenasleduje človeka a samozrejme kresťana. Kresťan a zasvätený človek má cieľ dopracovať sa ku svätosti počas života na Zemi. Pohľad na spiritualitu z …

Letná škola jazykov Biblie má v letnom programe Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta svoje stabilné miesto. Túto možnosť ponúkajú už po ôsmykrát. Tradične je v ponuke gréčtina, hebrejčina a latinčina. Taktiež ponúkajú možnosť zúčastniť sa kurzu staroslovienčiny a cirkevnoslovančiny. Novinkou tohto ročníka je lektúra textov v klasickej sýrčine, ktorá nadväzuje na kurzy, …

Gréckokatolícky teologický inštitút sv. Athanasius (Nyíregyháza, Maďarsko) bude hosťovať od 17. – 19. októbra 2019 medzinárodnú patristickú konferenciu. V spolupráci s Patristickým inštitútom „Augustinianum“ v Ríme už zorganizovali tri takéto konferencie.  Jedným z najdôležitejších elementov týchto stretnutí je interaktívna výmena poznatkov a zdieľanie sa s vedomosťami a názormi cez prednášky a následné diskusie. Hlavnými …

Pozývame vás na cyklus biblických stretnutí Boží hlas v období veľkých geopolitických zmien – Kniha proroka Nahuma, Habakuka a Sofoniáša. Knihami „malých prorokov“ každý mesiac bude sprevádzať sestra ThLic. Iveta Fides Strenková, ThD. CJ. V roku 2019 sú stretnutia naplánované vždy v stredu o 19:00 v prednáškovej miestnosti v Kláštore Premenenia Pána na Sampore v týchto dátumoch: 2. január – …

Seminár pre rehoľné sestry a zasvätené ženy sa bude konať 24. – 29.júla 2019 na Velehrade pod vedením Janky Jaššovej, zasvätenej panny zo Žilinskej diecézy, a slovenského tímu. Seminár pre kňazov, bohoslovcov a rehoľných bratov sa bude konať v Dome prijatia pre rodiny Rodinkovo v Belušských Slatinách 8. – 13. septembra 2019. Seminár budú …