Kurz Ty si Jeho obraz je určený pre mladých mužov od 18 rokov. Jeho súčasťou je modlitba, prednáška, adrenalín, zážitok, aktivita, zdieľanie sa o viere a spiritualite a zážitok spoločenstva. Každý človek, a teda aj muž, je stvorený na obraz Boží, je volaný k tomu, aby nachádzal svoju zrelosť, silu, ale i bohatstvo v Pánovi. A práve tieto dary chceme objavovať a naplno …

Túžiš naladiť svoje vnútro pre počúvanie Božieho hlasu? Chceš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote? Ak áno, tak ťa pozývame zúčastniť sa Kurzu Samuel. Je určený mladým slobodným luďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz …

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi 18. októbra opäť pozýva farnosti, materské školy, školy aj rodiny, aby sa zapojili do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Jej cieľom je modliť sa za mier a jednotu vo svete a – ako vysvetľuje kardinál Mauro Piacenza, prezident ACN – povzbudiť deti, aby v ťažkých časoch …

Dominikáni z farnosti Bratislava – Kalvária v rámci slávenia jubilea 800 rokov od smrti sv. Dominika (1221-2021) pozývajú na putovanie relikvie sv. Dominika na Slovensku spolu s kópiou obrazu Mascarella. Vo farskom kostole Panny Márie Snežnej v Bratislave privítajú relikviu v dňoch od 27. do 28. septembra. Hlavným celebrantom svätej omše v pondelok 27. …

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej v Bratislave oslávi 19. septembra 2021 významné, 30. výročie svojho vzniku. Oficiálne otvorenie škôlky sa uskutočnilo 18. septembra 1991 a duchovnú starostlivosť zveril jej zriaďovateľ – Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad – do rúk sestrám saleziánkam. „Svätý apoštol Pavol v liste Korinťanom píše: „Ja som sadil, Apollo polieval, ale …

Prinášame vám prehľad kurzov, ktoré plánujú uskutočniť v Duchovnom centre Lukov dvor alebo online formou v mesiacoch september, október, november a december 2021. Uvádzame stručnú osnovu kurzov – ich úplný popis nájdete v priloženom dokumente aj na webovej stránke www.misionari.sk/courses. September 2021 NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA I.10.09.2021 – 12.09.2021 (prihlásiť)Kurz je určený pre všetkých, ktorí žijú v …

Centrum Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi vo Farnosti Smižany, kde pôsobia pátri pallotíni, ponúka v roku 2021 duchovné cvičenia pre kňazov i pre zasvätené osoby, ak to epidemiologická situácia dovolí. Duchovné cvičenia začínajú v pondelok o 18:00 hod. a končia obedom v piatok (12:00 hod). Prihlásiť sa môžete na cbm.pallotini@gmail.com, alebo telefonicky na …

Vo vybraných slovenských mestách a obciach bude od 5. septembra do 2. októbra 2021 putovať relikvia „kazateľa milosti“ sv. Dominika. Putovať bude pri príležitosti 800. výročia smrti sv. Dominika Guzmána (1170-1221), kňaza a zakladateľa Rádu kazateľov. „Dôvodom prečo sme požiadali o zapožičanie relikvie v tomto čase je, že začiatkom septembra sa bratia stretávajú na celoprovinčnom …

Od nového školského roka 2021/2022 otvára saleziánsky filozofický Inštitút sv. Tomáša Akvinského v Žiline možnosť denného filozofického štúdia pre laickú verejnosť či záujemcov z akýchokoľvek rehoľných spoločností. Pozitívnou informáciou tiež je možnosť si vybrať formu dištančného online štúdia či štúdium samostatného predmetu. Vďaka pedagogickým predmetom saleziánskych prameňov je štúdium obzvlášť vhodné a prospešné pre členov saleziánskej rodiny. …

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu pozýva opäť zbierať známky pre Afriku. „Vďaka použitým známka môžeme niekomu v Afrike zmeniť život. Peniaze získané z ich predaja, sú použité na podporu sociálnych projektov v Rwande, Burkina Faso či na Madagskare, ktoré realizuje Misijný sekretariát pallotínov,“ informovala Martina Holečková. Každý z nás dostáva pohľadnice či listy a hoci už …