Na Slovensku budú budúci rok putovať relikvie srdca arského farára, svätého Jána Mária Vianneyho. Rozhodli o tom biskupi Slovenska. Iniciatívu Hnutia Modlitby za kňazov schválili na 94. plenárnom zasadnutí KBS na Donovaloch. „Túžbou hnutia Modlitby za kňazov je povzbudiť kňazov na Slovensku, aby okrem služby, ktorú konajú pre Pána, aj sami častejšie, po vzore …

Centrum Salvator – duchovné, konferenčné i ubytovacie centrum zriadila Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa na Jakubovom námestí, v starom meste v Bratislave. V areáli sa tiež nachádza kláštor sestier, sídlo provincie i charitný domov pre staršie sestry a taktiež stravovacie zariadenie s krásnou záhradou. Prinášame vám program akcií na jeseň 2019- jún 2020:

Kurz duchovního doprovázení v rámci celoživotního vzdělávání se uskuteční v akademickém roce 2019/20 na CMTF UP v Olomouci. Sestává ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část je otevřená širokému okruhu zájemců, praktickou část budou absolvovat vybraní účastníci. Kurz je určen pro kněze, řeholníky, řeholnice a laiky, kteří se angažují v oblasti duchovního …