Konferencia sekulárnych inštitútov na Slovensku (KSIS) sa v sobotu stretla v Košiciach u sestier uršulínok. Hosťom stretnutia bol Mons. Cyril Vasiľ SJ, predseda Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorému v úvode zástupcovia sekulárnych inštitútov predstavili každý svoj inštitút a jeho charizmu. V priateľskom rozhovore s otcom arcibiskupom konštatovali, že táto forma zasvätenia podľa …

(Nuove fondazioni e nuove forme di vita consacrata) V dňoch 9. – 11. 12. 2021 som sa zúčastnila v Ríme  plenárneho zasadania „našej“ kongregácie (CIVCSVA), ktorej som členkou od roku 2019. Zasadnutie bolo viackrát plánované i zrušené pre pandemické opatrenia. V tomto dátume sa to teda podarilo. Hlavnou témou stretnutia boli dávno avizované nové zakladania a nové formy …

V sobotu 1. októbra sa v Žiline zišlo približne 60 členov sekulárnych inštitútov Slovenska na spoločnom formačnom stretnutí, ktorého témou bolo: Kráčať spolu… inšpirácia pre sekulárne zasvätených. V úvode stretnutia prítomné inštitúty krátko prestavili svojich zakladateľov, spiritualitu a misiu svojho inštitútu. Prostredníctvom videopozdravu prítomných pozdravil košický eparcha, arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, SJ. Predseda Rady pre inštitúty zasväteného …

Pápež František sa dňa 25. augusta 2022 prihovoril pestrému zhromaždeniu členiek a členov sekulárnych inštitútov, ktorí sa zišli na Generálnom zhromaždení Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov. Potvrdil dôležitosť ich charizmy prejavujúcej blízkosť Cirkvi k človeku v každom spoločenskom prostredí. „Vaše osobité poslanie vás vedie k tomu, aby ste boli uprostred ľudí, aby ste poznali a …

Z rubriky „Sekulárne inštitúty“ 1. OTÁZKA NA ZAČIATOK Ak máme venovať čas rozprávaniu o formácii k sekulárnosti, je predpoklad, že si želáme byť formovaní k sekulárnosti. Ale je to naozaj tak? Naozaj vyhľadávame túto formáciu? Zaujíma nás? Odpoveď sa nezdá byť jednoznačná. Ako nie je pre zasvätený život dostačujúce žiť kresťanským životom a mať akýsi všeobecný úmysel zasvätiť …

Názov Inštitútu súvisí s Pannou Máriou, našou milou Paňou, ktorá je na pútnickom mieste v Schönstatte neďaleko mesta Koblenz v Nemecku uctievaná ako Trikrát obdivuhodná Matka a víťazná Kráľovná zo Schönstattu. Inštitút je časťou Schönstattského Diela a spoluzodpovedným nositeľom za toto Dielo, ktoré 18. 10. 1914 založil páter Jozef Kentenich. Zakladateľ hlásal, že Najsvätejšia Matka ako osoba …

Podobne ako v spoločenskom, tak aj v cirkevnom živote existujú obdobia, keď sa mnohé veci menia. A tak ako v spoločnosti, tak aj v Cirkvi sú ľudia, ktorí dokážu predstihnúť čas, aj keď za svoju intuíciu a vernosť mnohokrát zaplatia vo svojom živote. Jednou z takýchto osobností je aj Madeleine Delbrêl, ktorá dokázala v úplnej jednoduchosti a bez veľkých gest nehľadať iné než …

Fraternita Verbum Dei bola založená kňazom Jaime Bonetom na Malorke v Španielsku v roku 1963. Je to inštitút zasväteného života pozostávajúci z troch vetiev: misionárky, misionári a misionárske manželské páry. Venuje sa evanjelizácii prostredníctvom modlitby a služby slova.

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok dona Bosca (známy v skratke VDB: Volontarie di Don Bosco) združuje zasvätené ženy, zamestnané v bežných povolaniach uprostred tohto sveta.

Zástupcovia sekulárnych inštitútov na Slovensku sa stretli uplynulú sobotu (24. septembra) na pravidelnom stretnutí v Žiline. Úvodné duchovné slovo vychádzalo z duchovných cvičení o Božom milosrdenstve a prinieslo inšpirácie ako sa viac podobať milosrdnému Otcovi v súčasnom svete. Následne sa účastníci stretnutia podelili so skúsenosťami ako prežívajú Svätý rok milosrdenstva vo svojich inštitútoch. V dňoch 21. – 26. …