V kláštore Kapucínov v Žiline sa v piatok 16. februára 2024 uskutočnilo pravidelné zasadnutie Konferencie sekulárnych inštitútov Slovenska (KSIS). V prvej časti jednotliví účastníci informovali o aktivitách a udalostiach, do ktorých boli zapojení počas posledného polročného obdobia ako delegáti KSIS – návšteva u apoštolského nuncia Mons. Nicolu Girasoliho, účasť na 7. celoslovenskom synodálnom stretnutí v Nimnici, účasť na stretnutí zasvätených …

Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli prijal vo svojej rezidencii tri členky Konferencie sekulárnych inštitútov na Slovensku. Cieľom stretnutia bolo predstaviť sekulárne inštitúty na Slovensku a spôsob ich zasväteného života vo svete. Nuncius sa podelil o svoje skúsenosti so zasvätenými vo svete v Latinskej Amerike a vyzdvihol dôležitosť autentického svedectva, ktoré vychádza z evanjeliového života. Povedal, že je potrebné …

V sobotu 30. septembra v Žiline sa uskutočnilo pravidelné stretnutie Konferencie sekulárnych inštitútov na Slovensku (KSIS), na ktorom sa zišli zástupcovia sekulárnych inštitútov z celého Slovenska. Stretnutie pozdravil aj Mons. Cyril Vasiľ SJ, predseda Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Účastníci stretnutia sa podelili o živote svojich sekulárnych inštitútov (SI) so zameraním na chudobu, …

Dikastérium pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života zaslalo zasväteným list aj s rozpisom programu jednotlivých etáp prípravy a slávenia Jubilea (2023-2025). O krokoch KVRPS k tejto záležitosti budeme informovať neskôr. sr. Jana Kurkinová, FMA

Konferencia sekulárnych inštitútov na Slovensku (KSIS) sa v sobotu stretla v Košiciach u sestier uršulínok. Hosťom stretnutia bol Mons. Cyril Vasiľ SJ, predseda Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorému v úvode zástupcovia sekulárnych inštitútov predstavili každý svoj inštitút a jeho charizmu. V priateľskom rozhovore s otcom arcibiskupom konštatovali, že táto forma zasvätenia podľa …

(Nuove fondazioni e nuove forme di vita consacrata) V dňoch 9. – 11. 12. 2021 som sa zúčastnila v Ríme  plenárneho zasadania „našej“ kongregácie (CIVCSVA), ktorej som členkou od roku 2019. Zasadnutie bolo viackrát plánované i zrušené pre pandemické opatrenia. V tomto dátume sa to teda podarilo. Hlavnou témou stretnutia boli dávno avizované nové zakladania a nové formy …

V sobotu 1. októbra sa v Žiline zišlo približne 60 členov sekulárnych inštitútov Slovenska na spoločnom formačnom stretnutí, ktorého témou bolo: Kráčať spolu… inšpirácia pre sekulárne zasvätených. V úvode stretnutia prítomné inštitúty krátko prestavili svojich zakladateľov, spiritualitu a misiu svojho inštitútu. Prostredníctvom videopozdravu prítomných pozdravil košický eparcha, arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, SJ. Predseda Rady pre inštitúty zasväteného …

Pápež František sa dňa 25. augusta 2022 prihovoril pestrému zhromaždeniu členiek a členov sekulárnych inštitútov, ktorí sa zišli na Generálnom zhromaždení Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov. Potvrdil dôležitosť ich charizmy prejavujúcej blízkosť Cirkvi k človeku v každom spoločenskom prostredí. „Vaše osobité poslanie vás vedie k tomu, aby ste boli uprostred ľudí, aby ste poznali a …

Z rubriky „Sekulárne inštitúty“ 1. OTÁZKA NA ZAČIATOK Ak máme venovať čas rozprávaniu o formácii k sekulárnosti, je predpoklad, že si želáme byť formovaní k sekulárnosti. Ale je to naozaj tak? Naozaj vyhľadávame túto formáciu? Zaujíma nás? Odpoveď sa nezdá byť jednoznačná. Ako nie je pre zasvätený život dostačujúce žiť kresťanským životom a mať akýsi všeobecný úmysel zasvätiť …

Názov Inštitútu súvisí s Pannou Máriou, našou milou Paňou, ktorá je na pútnickom mieste v Schönstatte neďaleko mesta Koblenz v Nemecku uctievaná ako Trikrát obdivuhodná Matka a víťazná Kráľovná zo Schönstattu. Inštitút je časťou Schönstattského Diela a spoluzodpovedným nositeľom za toto Dielo, ktoré 18. 10. 1914 založil páter Jozef Kentenich. Zakladateľ hlásal, že Najsvätejšia Matka ako osoba …