Z rubriky „Sekulárne inštitúty“ 1. OTÁZKA NA ZAČIATOK Ak máme venovať čas rozprávaniu o formácii k sekulárnosti, je predpoklad, že si želáme byť formovaní k sekulárnosti. Ale je to naozaj tak? Naozaj vyhľadávame túto formáciu? Zaujíma nás? Odpoveď sa nezdá byť jednoznačná. Ako nie je pre zasvätený život dostačujúce žiť kresťanským životom a mať akýsi všeobecný úmysel zasvätiť …

Názov Inštitútu súvisí s Pannou Máriou, našou milou Paňou, ktorá je na pútnickom mieste v Schönstatte neďaleko mesta Koblenz v Nemecku uctievaná ako Trikrát obdivuhodná Matka a víťazná Kráľovná zo Schönstattu. Inštitút je časťou Schönstattského Diela a spoluzodpovedným nositeľom za toto Dielo, ktoré 18. 10. 1914 založil páter Jozef Kentenich. Zakladateľ hlásal, že Najsvätejšia Matka ako osoba …

Podobne ako v spoločenskom, tak aj v cirkevnom živote existujú obdobia, keď sa mnohé veci menia. A tak ako v spoločnosti, tak aj v Cirkvi sú ľudia, ktorí dokážu predstihnúť čas, aj keď za svoju intuíciu a vernosť mnohokrát zaplatia vo svojom živote. Jednou z takýchto osobností je aj Madeleine Delbrêl, ktorá dokázala v úplnej jednoduchosti a bez veľkých gest nehľadať iné než …

Fraternita Verbum Dei bola založená kňazom Jaime Bonetom na Malorke v Španielsku v roku 1963. Je to inštitút zasväteného života pozostávajúci z troch vetiev: misionárky, misionári a misionárske manželské páry. Venuje sa evanjelizácii prostredníctvom modlitby a služby slova.

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok dona Bosca (známy v skratke VDB: Volontarie di Don Bosco) združuje zasvätené ženy, zamestnané v bežných povolaniach uprostred tohto sveta.

Zástupcovia sekulárnych inštitútov na Slovensku sa stretli uplynulú sobotu (24. septembra) na pravidelnom stretnutí v Žiline. Úvodné duchovné slovo vychádzalo z duchovných cvičení o Božom milosrdenstve a prinieslo inšpirácie ako sa viac podobať milosrdnému Otcovi v súčasnom svete. Následne sa účastníci stretnutia podelili so skúsenosťami ako prežívajú Svätý rok milosrdenstva vo svojich inštitútoch. V dňoch 21. – 26. …

Predstavujeme ďalší zo sekulárnych inštitútov, ktorého členovia žijú a šíria Kristovo evanjelium prostredníctvom karmelitánskej spirituality.

Prinášame vám list, poslaný v mene Svätého Otca Františka, Nadège Védie, predsedníčke výkonnej rady Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov.

„Vaším povolaním je zostávať vo svete a brať na seba všetky jeho bremená a túžby. Robíte tak svojím ľudským pohľadom, ktorý sa stále viac zhoduje s Božím; z neho pramení originálna, osobitná zaangažovanosť spočívajúca vo vedomí, že Boh píše svoje dejiny spásy cez udalosti našich dejín.“ (Benedikt XVI. členom sekulárnych inštitútov) Chcete sa viac dozvedieť …

Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi je ženským sekulárnym inštitútom diecézneho práva, ktorého zakladateľom je Boží služobník, kňaz prof. František Blachnický (1921 – 1987).