V sobotu 30. júla počas svätej omši v kaplnke svätého Klimenta v Hradci Králové zložila do rúk pomocného Královohradeckého biskupa Mons. Josefa Kajneka sľub doživotnej čistoty Ivana Krajčíková, kandidátka Ordo virginum, pochádzajúca z Prešova. Verejným sľubom čistoty a modlitbou zasvätenia, prednesenou biskupom, sa kandidátka stala zasvätenou pannou v ORDO VIRGINUM. Nasledovalo odovzdanie prsteňa a liturgie hodín. Kandidátka prijala meno …

Časopis Naša Žilinská diecéza od januára 2020 predstavuje postupne zasvätených, ktorí pôsobia v tejto diecéze. Aj my siahneme do archívu a ukážeme vám ich na našej webovej stránke. Viac o časopise TU. -fc-

V sobotu 18. júla 2020 sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávila historická udalosť. K veľkému počtu slávení, ktorých svedkom bol po stáročia tento starobylý chrám, sa prvýkrát pridalo aj slávenie zasvätenia panien, informoval TK KBS Patrik Taraj. Hlavným celebrantom slávnosti bol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Koncelebrovali pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš …

Výnimočná udalosť zasvätenia panien v Ordo virginum bude v Spišskej diecéze historicky prvýkrát v sobotu 18. 7. 2020 o 10.30 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka prijme medzi zasvätené panny kandidátky Violu Gazdíkovú a Annu Viglašovú. O stave zasvätených panien píše Kódex kanonického práva Kán. 604 – …

„Buďte ženami milosrdenstva, expertkami na ľudskosť. Ženami, ktoré veria v revolučnú silu nežnosti a lásky“ – k tomuto vyzýva pápež František zasvätené panny –členky Ordo virginum – v posolstve pri príležitosti 50. výročia obnovenia obradu ich zasvätenia. Túto formu zasväteného života, ktorá existovala už v časoch apoštolov, obnovil pápež sv. Pavol VI. prostredníctvom Kongregácie pre …

Cirkev oslávila včera, 31. mája 2020 päťdesiate výročie od znovuobnovenia rádu zasvätených panien – Ordo virginum. Na Slovensku je ich trinásť, nižšie prinášame svedectvo troch z nich. Zdenka Hertelyová Moja cesta k povolaniu možno začala skôr, ale pamätám si na okamih mojich devätnástych narodenín, keď som v kostole odovzdala Pánu Bohu panenstvo až do svadby. V druhom …

V nedeľu 31. mája bude Cirkev sláviť 50 rokov od znovuobnovenia rádu zasvätených panien – Ordo virginum. Túto formu zasväteného života, ktorá existovala už v apoštolských časoch, obnovil pápež sv. Pavol VI. Odvtedy sa takouto formou zasvätilo po celom svete celkovo 5 tisíc žien. Nový rítus zasvätenia panien vydala na základe mandátu Pavla VI. …

V Košickej arcidiecéze sa 28. apríla na Nedeľu Božieho milosrdenstva po prvýkrát v histórii konal obrad zasvätenia panien. Svoje rozhodnutie zasvätiť sa Bohu tak verejne vyhlásili Jozefína Hvastová a Zdenka Hertelyová. Tomuto kroku predchádzala príprava pod dohľadom biskupa a biskupom určeného kňaza. Prípravná doba trvá dva roky, potom nasleduje kandidatúra päť rokov. Slávnostný obrad …

Ordo virginum (rád panien) prežíva v súčasnej cirkvi svoju renesanciu. V histórii Košickej arcidiecézy sa táto slávnosť benedikcie dvoch kandidátok bude konať prvýkrát v Nedeľu Božieho milosrdenstva, 28. apríla 2019, o 15.00 hod. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Už prvokresťanská Cirkev mala zvyk zasväcovať panny. Postupom času tento zvyk ustúpil do úzadia. Súviselo …

V priestoroch duchovného Centra Salvator v Bratislave sa v dňoch od 12. do 14. októbra 2018 konalo celoslovenské stretnutie zasvätených panien (Ordo virginum), ašpirantiek a kandidátok v procese formácie, ktoré sa na toto povolanie pripravujú. Na stretnutí, ktoré v tomto roku pripravili zasvätené panny z bratislavskej arcidiecézy, sa zišlo 21 účastníčok zo siedmich diecéz, vrátane Prešovskej archieparchie. Súčasťou spoločného duchovného …