Kňazský seminár sv. Karola Boromejského bol od 31. augusta do 3.septembra miestom Medzinárodného stretnutia Ordo virginum (zasvätených panien). Takmer šesťdesiat zasvätených, ale aj kandidátok a záujemkýň o tento stav zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska zažilo intenzívny program pozostávajúci z modlitieb, prednášok, diskusií, ale aj kultúrneho programu a púte. Ťažiskovým dňom stretnutia bol z pohľadu prednášok piatok 1. september, keď …

Stav zasvätených panien – Ordo virginum – je osobitou formou zasväteného života, ktorého obnova nastala po Druhom vatikánskom koncile. Zasvätené panenstvo patrí, spolu s pustovníctvom a vdoveckým stavom, k najstarším formám Bohu zasväteného života, ktoré poznáme už od čias apoštolov. V sobotu 1. októbra, po tom, čo vyjadrila úmysel sa zasvätiť a zložila sľuby čistoty a nasledovania …

Tri kandidátky zasvätenia zložili v sobotu 1. októbra 2022 sľub čistoty a nasledovania Krista do rúk diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa. Pred desiatimi rokmi sa zasvätením prvých kandidátok v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline otvorili na Slovensku dvere tejto starobylej forme zasvätenia v Ordo virginum. Gabriela Šadibolová, Anna Tvrdovská a Martina Vranečková sú jej novými …

V Bazilike sv. Mikuláša v Trnave prežívali veriaci vo štvrtok 8. septembra dvojnásobný sviatok. Popri slávení sviatku Narodenia Panny Márie tu do rúk trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha skladali sľub zasväteného panenstva tri kandidátky. Od obnovenia tohto starobylého obradu zasvätenia panien uplynulo už viac ako päťdesiat rokov. Zasvätenie panien je starobylým obradom Cirkvi, ktorý …

V Trnavskej arcidiecéze sa uskutoční historicky prvé zasvätenie panien a vstup do Ordo virginum. Stane sa tak vo štvrtok 8. septembra 2022 o 18.30 hod. v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Zasvätenie prijmú tri kandidátky z rúk otca arcibiskupa, Mons. Jána Oroscha. informovala Michaela Veselská

V sobotu 30. júla počas svätej omši v kaplnke svätého Klimenta v Hradci Králové zložila do rúk pomocného Královohradeckého biskupa Mons. Josefa Kajneka sľub doživotnej čistoty Ivana Krajčíková, kandidátka Ordo virginum, pochádzajúca z Prešova. Verejným sľubom čistoty a modlitbou zasvätenia, prednesenou biskupom, sa kandidátka stala zasvätenou pannou v ORDO VIRGINUM. Nasledovalo odovzdanie prsteňa a liturgie hodín. Kandidátka prijala meno …

Časopis Naša Žilinská diecéza od januára 2020 predstavuje postupne zasvätených, ktorí pôsobia v tejto diecéze. Aj my siahneme do archívu a ukážeme vám ich na našej webovej stránke. Viac o časopise TU. -fc-

V sobotu 18. júla 2020 sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávila historická udalosť. K veľkému počtu slávení, ktorých svedkom bol po stáročia tento starobylý chrám, sa prvýkrát pridalo aj slávenie zasvätenia panien, informoval TK KBS Patrik Taraj. Hlavným celebrantom slávnosti bol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Koncelebrovali pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš …

Výnimočná udalosť zasvätenia panien v Ordo virginum bude v Spišskej diecéze historicky prvýkrát v sobotu 18. 7. 2020 o 10.30 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka prijme medzi zasvätené panny kandidátky Violu Gazdíkovú a Annu Viglašovú. O stave zasvätených panien píše Kódex kanonického práva Kán. 604 – …

„Buďte ženami milosrdenstva, expertkami na ľudskosť. Ženami, ktoré veria v revolučnú silu nežnosti a lásky“ – k tomuto vyzýva pápež František zasvätené panny –členky Ordo virginum – v posolstve pri príležitosti 50. výročia obnovenia obradu ich zasvätenia. Túto formu zasväteného života, ktorá existovala už v časoch apoštolov, obnovil pápež sv. Pavol VI. prostredníctvom Kongregácie pre …