Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zorganizovala v Nimnici celoslovenské synodálne stretnutie s názvom Ako byť synodálnou Cirkvou v misii. Viacerí biskupi, kňazi, zástupcovia diecéz a eparchií, inštitúcii, spoločenstiev, hnutí, zasvätené osoby i laici debatovali vo štvrtok a piatok 25. a 26. januára v duchu témy Spoločne kráčajme ako pútnici nádeje. Ku kreativite povzbudil prítomných na …

V rozhovore pre slovenský kresťanský portál nm.sk hodnotí generálny sekretár Synody biskupov doterajší priebeh synodálneho procesu ako veľmi pozitívnu skúsenosť, ktorá je predovšetkým stretnutím sa s ľuďmi na rôznych kontinentoch. Kontinentálne zhromaždenia predstavili Cirkev, ktorá je živá a snaží sa počúvať volanie mužov a žien dneška. Svedčí o tom radosť, ktorá pramení zo stretnutia s Pánom a ktorú chce …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 01/2023 v prílohe Synodálna cesta. I)    Synodalita a teológia Božieho ľudu Pastorálna konštitúcia II. vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes zdôrazňuje schopnosť Božieho ľudu rozpoznať „pravé znamenia prítomnosti Boha a jeho úmyslov v udalostiach, požiadavkách a túžbach, na ktorých má účasť spolu s ostatnými ľuďmi našich čias. […] …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 01/2023 v prílohe Synodálna cesta. 1. „Hľa, robím novú vec: práve teraz vyrastá, či ju nevidíte?“ (Iz 43, 19). Tieto slová proroka Izaiáša rezonujú v mojom srdci od chvíle, ako pápež František zvolal Boží ľud na synodálny proces, ktorý nemá v dvetisícročných dejinách kresťanstva obdobu. Prvýkrát to …

Rozhovor pre Zasvätený život, ktorý poskytol Mons. Piero Coda a bol publikovaný v časopise Zasvätený život 01/2023 v prílohe Synodálna cesta. Piero Coda patrí medzi najvýznamnejších teológov súčasnosti, pápež František ho pred rokom osobne menoval za generálneho sekretára Medzinárodnej teologickej komisie. Je tiež členom Teologickej komisie synody. Vyučuje na Univerzitnom inštitúte Sophia v talianskom Loppiane. Je …

Článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie nm.sk. Nevyhnutná vzájomnosť: vzťah laikov a kňazov. Päťdesiat rokov po Druhom vatikánskom koncile by sme očakávali, že už niet klerikalizmu. Došlo totiž k zmenám v štýle a postojoch, neexistuje preň žiadne doktrinálne zdôvodnenie a jeho negatívne účinky sú odsúdeniahodné. Napriek tomu je ťažké z cirkevného života tento štýl …

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Xavier University, Cincinnati, USA, pripravila na 10. marca 2022 konferenciu Pápež František, synodalita a Ecclesia semper reformanda. Synodalita má neodmysliteľné miesto v celých dejinách Cirkvi. Pápež František ostáva verný jej tradícii, a preto ju považuje za kľúčový prostriedok pre jej obnovu a reformu. Téme synodality …

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života adresovala list všetkým zasväteným osobám pri príležitosti ich blížiaceho sa sviatku. List k 26. dňu zasväteného života, ktorý Cirkev oslávi 2. februára, na Sviatok obetovania Pána, teda v deň Hromníc, sa venuje téme súvisiacej so synodalitou. Tentoraz rozoberá slovo spoluúčasť – druhý kľúčový výraz témy …

List všetkým bratom a sestrám povolaným k mníšskemu a kontemplatívnemu životu Krátko pred oficiálnym otvorením synodálnej cesty kardinál Mario Grech, generálny sekretár Biskupskej synody, adresoval začiatkom októbra výzvu „všetkým bratom a sestrám povolaným k mníšskemu a kontemplatívnemu životu“. Listom zaslaným všetkým kláštorným spoločenstvám požiadal mníchov a mníšky z celého sveta, aby sa modlili za …

V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka pri svätej omši otvorenia Synody o synodalite Cirkvi v nedeľu 10. októbra 2021 v Bazilike sv. Petra. Na slávnosti s textami 28. nedele cezročného obdobia bolo prítomných okolo tritisíc veriacich, medzi nimi najmä členovia prípravného tímu synody, zástupcovia miestnych cirkví z rôznych častí sveta a účastníci …