V nedeľu 15.augusta 2021 vyvrcholili oslavy 750. výročia udelenia mestských práv obci Ľubica. Každý týždeň si do TV Ľubica pozývali rôznych vzácnych hostí. Na oficiálnej facebookovej stránke TV Ľubica alebo na ich YouTube kanáli nájdete záznam, keď ich hosťami boli sestra Ulrika Spišiaková z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža z komunity v Ľubici a …

Bratia minoriti ponúkajú elektronickú verziu knihy (e-knihu) biblického ruženca Hľa, Tvoja Matka. Kniha zahŕňa 200 modlitieb Zdravas, Mária všetkých štyroch častí posvätného ruženca osobitný dôvetok za menom Ježiš čerpajúci zo Svätého písma, ktorý sa týka daného ružencového tajomstva. Za dôvetkom nasleduje prosba adresovaná Panne Márii zameraná na konkrétnu oblasť kresťanského života. Podobným spôsobom sa …

Jedného dňa mi zavolal známy z televízie, či nechcem niečo robiť o misiách. Ja, o misiách? Čo viem o misionároch, o práci ľudí, ktorí prežívajú svoj život v cudzine? Ale bola to výzva, a tak som ju prijala. Zrazu som si uvedomila, že misionári sú ľudia z mäsa a kostí, ktorí prichádzajú o domov, o …

Sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva v Nižnom Hrušove sprístupnili na YouTube kanáli celý Denníček sv. sestry Faustíny vo forme audionahrávky. Celá audionahrávka pozostáva z troch CD a trvá približne 25 hodín. Rozdelená je do viacerých súborov s tematicky označenými stopami jednotlivých nahrávok. „Nakoľko sv. sestra Faustína nepísala svoj denník chronologicky, bolo pre nás …

Pri príležitosti Ignaciánskeho roka 2021-2022 boli na podcastových platformách uverejnené 3-minútové zamyslenia pod názvom Iskry sv. Ignáca trochu inak. Na tomto projekte spolupracujú Vlastimil Dufka, SJ a sr. Lívia Marková, CJ. Cieľom krátkych zamyslení je priblížiť niektoré aspekty ignaciánskej spirituality v podobe podcastov, ktoré sú pre súčasných ľudí ľahko prístupné a aj časovo prijateľné. Zamyslenia majú jednoduchú štruktúru: …

Jedna z dôležitých čŕt pedagogiky Don Bosca bola ponuka dobrého čítania. V usmerneniach z prvých rokov zakladania výchovných diel sa stretávame s apelom na pravidelné zásobenie jednotlivých saleziánskych domov kvalitnými knihami. Dlhoročnou súčasťou Saleziánskeho diela v Žiline je knižnica. Málokto však tuší, že táto knižnica je otvorená a k dispozícií nielen pre študujúcich mladých rehoľníkov, či pre miestnych farníkov, ale i …

Do štúdia Televízie Nitrička si redaktorka Táňa Kubinec pozvala rehoľnú sestru z Kongregácie školských sestier sv. Františka. V relácii O ľuďoch s ľuďmi sa stretnete so sestrou Caritas Kováčovou, OSF. Pochádza z východu, v súčasnosti ju život zaviedol do Nitry, kde vypomáha ako dobrovoľníčka vo Fakultnej nemocnici vo vakcinačnom centre. Video nájdete na tomto …

Sestry saleziánky odštartovali na svojom instagramovom profile emauzy_fma aktivitu s biblickým mini-videami. Počas veľkonočnej oktávy tam symbolicky vyrozprávali pribeh emauzských učeníkov. Keďže sa stretli s priaznivým ohlasom, pokračujú v uverejňovaní videí až do Turíc a túto iniciatívu nazvali Fifty4theBible. Na aktivite sa podieľajú aj mladí ľudia – absolventi biblických víkendoviek Emauzy. „Bolo nám nesmierne ľúto, že sme počas …

Vydavateľstvo DON BOSCO je súčasťou saleziánskeho diela s osobitným poslaním šíriť evanjeliové hodnoty a dobro v podobe kvalitných kníh. V týchto dňoch prinieslo tri nové tituly. Byť doma sám v sebe. Kniha od skúseného mnícha, ktorý nás pozýva starať sa o svoju dušu. Čo je to vlastne domov? Prečo ho potrebujeme? A čo presne znamená „byť doma“? …

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vydala v roku 2020 dokument pod názvom: Dar vernosti. Radosť vytrvalosti, ktorý v týchto dňoch vychádza pre vnútornú potrebu zasvätených aj v slovenčine. Zaoberá sa „horúcou témou“ odchodov zo zasväteného života. Preklad a tlač dokumentu pripravila Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v spolupráci …