V Katedrále sv. Martina sa Svätý Otec počas svojej návštevy Slovenska prihovoril biskupom, kňazom, rehoľníkom, seminaristom a katechétom. Vyzval k slobode, kreativite a dialógu. Zároveň povzbudil biskupov a kňazov, aby sa nebáli formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Ako pretaviť slová pápeža do praxe každodennosti? Moderuje Jana Trávníčková. Hostia: …

Pred siedmimi rokmi bol 18. november vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí a dňom prevencie proti zneužívaniu, ochrany, uzdravenia a spravodlivosti. Český premonštrát brat Marek F. Drábek, ktorý pracuje s ľuďmi, ktorí boli sexuálne zneužití v rodinách, kňazmi a zasvätenými či v iných organizáciách, pripravil modlitbu krížovej cesty za tieto obete. …

Rozhovor na tému kresťanstvo a psychológia… medzi mníchom a psychologičkou. Pozvanie na interview prijala Mgr. Jana Vindišová, PhD., odborný asistent na katedre psychológie Trnavskej univerzity.

Jeden z blogov na stránke Kumran.sk je aj Scribendi podcast, ktorý píše Patrik Bendík. V najnovšom podcaste sa Momo a pán Patrik rozprávajú so sestrou Helenou Torkošovou, OSF. Roky prenasledovania pominuli a začal nový život. Ako začať budovať od nuly? O strachu z Boha, nebojácnom postoji voči bývalému režimu a plánoch do budúcna, hovorí …

Ženy v cirkvi: Žena medzi mužmi – je to v katolíckom spoločenstve problém? Téma pri príležitosti návštevy pápeža Františka, ktorý sa zdá byť progresívnym pápežom a to aj vo vzťahu k ženám a ich úlohe v cirkvi. Rozšíril práva žien pri oltári, deje sa teda niečo prelomové v katolíckej cirkvi? Rozprávali o postavení ženy …

Tomáš Gerbóc. Rehoľník patriaci do rehole Verbistov. Okrem iného sa venuje irackým kresťanom, ktorí sa presídlili pred časom na Slovensko. Jeho vedeckou témou je osud rehoľníkov v 50. rokoch minulého storočia. Pôsobí v Nitre, v čase pandémie pomáhal v prvej línii v nemocnici. Moderuje: Kata Martinková Tolkšou Nočná pyramída pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, …

V nedeľu 15.augusta 2021 vyvrcholili oslavy 750. výročia udelenia mestských práv obci Ľubica. Každý týždeň si do TV Ľubica pozývali rôznych vzácnych hostí. Na oficiálnej facebookovej stránke TV Ľubica alebo na ich YouTube kanáli nájdete záznam, keď ich hosťami boli sestra Ulrika Spišiaková z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža z komunity v Ľubici a …

Bratia minoriti ponúkajú elektronickú verziu knihy (e-knihu) biblického ruženca Hľa, Tvoja Matka. Kniha zahŕňa 200 modlitieb Zdravas, Mária všetkých štyroch častí posvätného ruženca osobitný dôvetok za menom Ježiš čerpajúci zo Svätého písma, ktorý sa týka daného ružencového tajomstva. Za dôvetkom nasleduje prosba adresovaná Panne Márii zameraná na konkrétnu oblasť kresťanského života. Podobným spôsobom sa …

Jedného dňa mi zavolal známy z televízie, či nechcem niečo robiť o misiách. Ja, o misiách? Čo viem o misionároch, o práci ľudí, ktorí prežívajú svoj život v cudzine? Ale bola to výzva, a tak som ju prijala. Zrazu som si uvedomila, že misionári sú ľudia z mäsa a kostí, ktorí prichádzajú o domov, o …

Sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva v Nižnom Hrušove sprístupnili na YouTube kanáli celý Denníček sv. sestry Faustíny vo forme audionahrávky. Celá audionahrávka pozostáva z troch CD a trvá približne 25 hodín. Rozdelená je do viacerých súborov s tematicky označenými stopami jednotlivých nahrávok. „Nakoľko sv. sestra Faustína nepísala svoj denník chronologicky, bolo pre nás …