„Modlime sa za rehoľníčky, rehoľníkov a za bohoslovcov, aby rástli vo svojom povolaní a aby sa formáciou po ľudskej, pastoračnej, duchovnej i komunitnej stránke stávali vierohodnými svedkami evanjelia.“ Takto znie úmysel Celosvetovej modlitbovej siete Svätého Otca (Apoštolátu modlitby) pre mesiac máj 2024. V májovom videu Siete modlitby s pápežom Svätý Otec František v španielčine hovorí: Každé …

Dvaja redemptoristi, litoměřický biskup Stanislav Přibyl, generálny sekretár ČBK, a Marián Andrej Pacák, emeritný biskup torontskej eparchie, odpovedajú vo videu na otázky o svojom rehoľnom povolaní. Prinášame ho v plnom znení. Zdroj: TK KBS / Cirkev.cz

Článok je prevzatý z Magazínu Signaly.cz s dovolením šéfredaktorky a autorky tohto príspevku. Čas od času někdo okolo mě řekne, že byl minulý týden v Tuchoměřicích, nebo že v určitém termínu nemá čas, protože „Je Kána.“  V Tuchoměřicích stojí starý původně jezuitský klášter a v něm sídlí komunita Chemin Neuf. Zlatí františkáni, řekneme si, …

„Povolaní zasievať nádej a budovať pokoj“ to je názov posolstva pápeža Františka k 61. dňu modlitieb za duchovné povolania, ktoré vyšlo v utorok 19. marca. „Každý z nás môže byť svojím vlastným malým spôsobom, vo svojom vlastnom životnom stave, s pomocou Ducha Svätého rozsievačom nádeje a pokoja,“ povzbudzuje v posolstve Svätý Otec. Svetový deň …

Článok je prevzatý z Magazínu Signaly.cz s dovolením šéfredaktorky a autorky tohto príspevku. Tatam je doba, kdy o životní cestě svých dětí rozhodovali rodiče a jejich materiální možnosti. Dneska se může každý z nás pustit skoro do čehokoli, co ho napadne. A není na to žádný spěch, školy a zaměstnání lze měnit, dokonce i …

Článok je prevzatý z Magazínu Signaly.cz s dovolením šéfredaktorky a autorky tohto príspevku. Když se objevila v Praze, byla napřed trochu nesmělá. Díky svému studiu ruštiny se ale brzy zorientovala, začala mluvit česky a projevila se taková, jaká je: veselá, komunikativní, přátelská… Sestra Marta patří k řeholnímu institutu sester karmelitek sv. Terezie, které můžete znát …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. Rozhovor s provinciálom františkánov Jurajom Mihálym o chudobe, poslaní na Slovensku aj v čom sa líšia od minoritov a kapucínov. Františkánska rodina si v rokoch 2023 a 2024 pripomína viaceré osemsté výročia. Na Vianoce to bolo osemsto rokov, ako svätý František z Assisi postavil prvé jasličky pri mestečku Greccio nad Rietskym údolím. Františkánska …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. V americkom kláštore žije rodáčka zo Stropkova už viac ako 30 rokov. Stará sa o kone, svoje rozhodnutie nikdy neoľutovala. Spojil nás biskup Milan Lach. Na jeho podnet sme si vymenili niekoľko emailov a dohodli si stretnutie v redemptoristickom Kláštore Najsvätejšej Trojice v Stropkove.  V čiernom habite …

V Ružomberku sa v nedeľu 17. septembra 2023 konal spomienkový koncert s názvom Z Liptova do sveta, ktorý bol venovaný kňazovi donovi Štefanovi Olosovi, SDB. „Don Štefan Olos nemohol verejne pôsobiť ako kňaz a napriek tomu, jeho kňazské srdce bolo také tvorivé a vynaliezavé, že si našlo cestu realizácie – pastoráciu cez hudbu,“ prihovoril …

Po skončení Svetových dní mládeže v Lisabone sa na mieste konala ďalšia mimoriadna udalosť – stretnutie Neokatechumenátnej cesty. Postavilo sa tam 2 000 mladých mužov a deklarovalo svoju túžbu vstúpiť do seminára. Podobným spôsobom vyjadrilo svoje rozhodnutie vstúpiť do rehoľného rádu 1 500 žien. Všetko za prítomnosti jedného zo zakladateľov hnutia, Kika Argüella. A …