Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život (01/2023). Sv. Pavol apoštol, veľký misionár Cirkvi a vzor misionárskej horlivosti, píše: „Zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou“ (Flp 3, 13). Podobný postoj zaujíma aj pápež František, keď v Liste Európe z 27. októbra 2020 vyjadruje prianie, aby Európa nebola len …

Článok preberáme s láskavým dovolením redakcie Slovo+ Gymnázium sv. Tomáša Akvinského vedie už viac ako desať rokov. Dominikánka Adriána Anna Medvecká, OP, vo svojej funkcii riaditeľky musela zabojovať s pandémiou, online vyučovaním i vojnou na Ukrajine a s tým súvisiacim prílevom ukrajinských študentov. V rozhovore sa dozviete, ako si žiaci vyberajú strednú školu, i to, či už musela počas …

„Prekypujúca životom. 800 rokov reguly svätého Františka“ (Brulicante di vita. 800 anni della regola di san Francesco) – to je názov knihy poľského minoritu Zdzisława Józefa Kijasa OFMConv, ktorý desať rokov pôsobil ako hovorca v Dikastériu pre kauzy svätých. K publikácii pojednávajúcej o texte Reguly sv. Františka, ktorá má byť aj pre súčasný svet …

Dikastérium pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života zaslalo zasväteným list aj s rozpisom programu jednotlivých etáp prípravy a slávenia Jubilea (2023-2025). O krokoch KVRPS k tejto záležitosti budeme informovať neskôr. sr. Jana Kurkinová, FMA

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. Benediktíni v Sampore sú veľmi moderní a inovatívni. V ekológii by mohli byť inšpiráciou aj mnohým environmentalistom. Benediktínsky Kláštor Premenenia Pána je fascinujúca stavba, ktorá sa týči nad dedinou Sampor neďaleko Zvolena. Sofistikovane vybudovaná v úcte k prírode, jednoduchá a zároveň komplexná dokáže byť symbolom ekologicky udržateľného života. …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 01/2022. Václav Hypius (1967) vyštudoval Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, do rehole Redemptoristov vstúpil v roku 1987. Za kňaza bol vysvätený v roku 1992. Licenciát zo spirituálnej teológie získal na pápežskej univerzite Gregoriánum v roku 1994. Dlhé roky pôsobil ako magister novicov v Podolínci (1996 – 2009), …

V talianskej Pavii sa začali oslavy 1300. výročia prenesenia relikvií svätého Augustína do mesta. Na Sardíniu ich najprv priniesli biskupi utekajúci z Afriky pred nájazdmi vandalov. Tam sa dostali do rúk moslimov, od ktorých ich za veľkú sumu odkúpil lombardský kráľ Flavius Liutprand. Ten ich potom v roku 724 priviezol do Pavie, hlavného mesta …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. Aký je príbeh slovenských mníchov v Amerike, ktorí po vojne plánovali založiť kláštor na Levočskej hore? Po dlhej odmlke mníšskeho života na území Slovenska jeho obnovenie predstavuje Kláštor Premenenia Pána v Sampore pri Zvolene, ktorý začali stavať na jeseň 2006. Kým kláštor samporských mníchov sa …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Slovo+. Ich habit má výraznú ružovú farbu a nájdete ich v kláštore pod Zoborom, nevychádzajú však z neho, pretože ich „limitujú“ mreže. Tieto rehoľníčky neustále adorujú pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. O tomto čase so živým Bohom, o ich živote a o tom, čo im adorácia prináša, hovorí sestra Stella Mária Dolníková z rehole Sestier Služobníc …

Prečo sa dnes zasvätiť? Pretože to znamená naplno prijať tento jediný život, ktorý mi Boh dal a prežiť ho tiež naplno ako úprimný dar seba samej, v tajomstve lásky medzi mnou a milovaným Bohom, ktorý si ma prvý zamiloval. Pretože zasvätiť sa je podobná dynamika vzťahu ako vydať sa či oženiť sa – a ako hovorieval …