Z aktuálneho čísla časopisu Zasvätený život pre vás vyberáme článok o františkánskom jubileu. Františkánske jubileum 2023-2026 je cestou, na ktorú sa vydala františkánska rodina, aby oslávila 800. výročie smrti sv. Františka z Assisi, rovnako aj udalosti posledných rokov jeho života. Samotné jubileum je rozdelené do štyroch jubilejných rokov, v ktorých môžeme uvažovať a kontemplovať Regulu a jasličky v Greccio …

Prinášame celý článok minoritu Jozefa Sukeníka, ktorého skrátenú verziu nájdete v aktuálnom čísle časopisu Zasvätený život 01/24. La Verna – Kristove rany v tvrdej skale La Verna je lokalita na hore zvanej Monte Penna. Má nadmorskú výšku 1 283 metrov a nájdeme ju v centre toskánskych Apenín v strednom Taliansku. Miesto je známe najmä svojím spojením so svätým Františkom z …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. Rozhovor s provinciálom františkánov Jurajom Mihálym o chudobe, poslaní na Slovensku aj v čom sa líšia od minoritov a kapucínov. Františkánska rodina si v rokoch 2023 a 2024 pripomína viaceré osemsté výročia. Na Vianoce to bolo osemsto rokov, ako svätý František z Assisi postavil prvé jasličky pri mestečku Greccio nad Rietskym údolím. Františkánska …

List generálnych ministrov prvého rádu a tretieho regulovaného rádu pri príležitosti 750. výročia smrti svätého Bonaventúru 2. februára 2024 Na slávnosť Zjavenia Pána Všetkým bratom františkánskeho prvého a tretieho regulárneho rádu a všetkým bratom a sestrám františkánskej rodiny. Sedemstopäťdesiate výročie smrti serafínskeho doktora, ktoré pripadá na 15. júla 1274, nám dáva príležitosť nielen si …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život (01/2023). Sv. Pavol apoštol, veľký misionár Cirkvi a vzor misionárskej horlivosti, píše: „Zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou“ (Flp 3, 13). Podobný postoj zaujíma aj pápež František, keď v Liste Európe z 27. októbra 2020 vyjadruje prianie, aby Európa nebola len …

Článok preberáme s láskavým dovolením redakcie Slovo+ Gymnázium sv. Tomáša Akvinského vedie už viac ako desať rokov. Dominikánka Adriána Anna Medvecká, OP, vo svojej funkcii riaditeľky musela zabojovať s pandémiou, online vyučovaním i vojnou na Ukrajine a s tým súvisiacim prílevom ukrajinských študentov. V rozhovore sa dozviete, ako si žiaci vyberajú strednú školu, i to, či už musela počas …

„Prekypujúca životom. 800 rokov reguly svätého Františka“ (Brulicante di vita. 800 anni della regola di san Francesco) – to je názov knihy poľského minoritu Zdzisława Józefa Kijasa OFMConv, ktorý desať rokov pôsobil ako hovorca v Dikastériu pre kauzy svätých. K publikácii pojednávajúcej o texte Reguly sv. Františka, ktorá má byť aj pre súčasný svet …

Dikastérium pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života zaslalo zasväteným list aj s rozpisom programu jednotlivých etáp prípravy a slávenia Jubilea (2023-2025). O krokoch KVRPS k tejto záležitosti budeme informovať neskôr. sr. Jana Kurkinová, FMA

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. Benediktíni v Sampore sú veľmi moderní a inovatívni. V ekológii by mohli byť inšpiráciou aj mnohým environmentalistom. Benediktínsky Kláštor Premenenia Pána je fascinujúca stavba, ktorá sa týči nad dedinou Sampor neďaleko Zvolena. Sofistikovane vybudovaná v úcte k prírode, jednoduchá a zároveň komplexná dokáže byť symbolom ekologicky udržateľného života. …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 01/2022. Václav Hypius (1967) vyštudoval Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, do rehole Redemptoristov vstúpil v roku 1987. Za kňaza bol vysvätený v roku 1992. Licenciát zo spirituálnej teológie získal na pápežskej univerzite Gregoriánum v roku 1994. Dlhé roky pôsobil ako magister novicov v Podolínci (1996 – 2009), …