Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. Rozhovor o počúvaní Božieho hlasu, rozlišovaní, zrelosti a ženskej intuícii. Jakub Garčár je sekretár provinciála slovenských jezuitov a venuje sa aj dávaniu duchovných cvičení. Práve ignaciánska spiritualita úzko prepája načúvanie Božiemu hlasu s duchovným rozlišovaním. Každý človek je denne postavený pred desiatky rozhodnutí, od malých po väčšie. Zorientovať sa vo …

Článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie nm.sk. Je presvedčený, že tak ako v zasvätenom živote, aj v každom dobrom manželstve má človek šancu prirodzene dosiahnuť svätosť. Nemá strach z krízovej situácie a neobáva sa ani onoho „padnutia na nos“ pri odmietaní vzorov manželstva a rodiny podľa Božieho plánu. Rovnako bezprostredný, priamy a otvorený bol za rečníckym stolom počas konferencie …

Kapucíni vydali v slovenskom preklade nové celorádové Ratio formationis, ktoré generálny minister Roberto Genuin promulgoval 8. decembra 2019. V nadväznosti naň by ho mali jednotlivé rádové oblasti postupne adaptovať do podoby vlastných lokálnych formačných dokumentov. Je príznačné, že jeho zverejneniu predchádzala revízia Konštitúcií, ktorá prebiehala v rokoch 2006 – 2012. Práce na novom dokumente koordinoval Generálny sekretariát …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. „Svet, ktorý sa prestáva postiť, začína vytvárať zážitky, stáva sa konzumným. Tam prichádza k slovu nemiernosť,“ hovorí benediktín Jozef Brodňanský. V ďalšom rozhovore zo seriálu o čnostiach a nerestiach hovorí benediktínsky mních Jozef Brodňanský o hriechu obžerstva. Netýka sa len jedla a pitia. „Obžerstvo je pripútanosť k sebe, k predmetom, ľuďom …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. Brat Filip, salezián Pavol Grach a riaditeľ misijných diel Ivan Kňaze radia, ako prežiť tohtoročný pôst. Popolcovou stredou sa začína v Katolíckej cirkvi 40-dňové pôstne obdobie. V tomto čase je pre kresťana dôležité zvoliť si vhodné a zároveň primerané predsavzatie. To, čo si odoprieme, …

Aj keď zima ešte ukazuje svoju silu, dovoľujeme si vám predstaviť našu, už viac jarnú ponuku kurzov, ktoré od februára do apríla plánujeme uskutočniť v našom DUCHOVNOM CENTRE LUKOV DVOR v Nitre alebo online formou. Úplný popis kurzov, ako aj prehľad kurzov na celý rok 2023, nájdete na webovej stránke www.misionari.sk/courses, kde sa môžete aj prihlásiť.  Február 2023: REŠPEKTUJÚCA KOMUNIKÁCIA …

„Viete si predstaviť svet, kde každý musí žobrať o pozornosť druhého človeka a nikto nie je ochotný milovať zadarmo? Viete si predstaviť svet bez nezaslúženej lásky? Takýto svet je v skutočnosti peklom.“ (pápež František) V jednej zo svojich homílií varuje pápež František veriacich pred narcizmom a viktimizmom, ktoré majú negatívny vplyv predovšetkým na medziľudské vzťahy. „Narcizmus nás vedie klaňať …

Niektorým ranám nerozumie nikto, len ich nositeľ a Boh. Niektoré rany sú príliš hlboké a úplne sa nezahoja po celý život. Niektorých rán sa musíme dotknúť a postarať sa o ne, aby tak mohli byť premenené. V Cirkvi sa v posledných rokoch pomerne často a veľa hovorí o uzdravovaní zranení či rodových koreňov prostredníctvom modlitby. Vízia rýchlej úľavy od …

Život v rodině i v komunitě skrývá řadu nebezpečí. Pokud je ona rodina nebo komunita živá. Všade, kde žijí lidé, může přijít a přichází ke krizím. Manželům v hrobě už krize nehrozí, není tam život. O jaká nebezpečenství jde v řeholní komunitě? Může se takové společenství proměnit například v sektu? Do každého kláštera vedou dvě cesty. Po té jedné jde …

Únia európskych konferencií vyšších predstavených (UCESM; www.ucesm.net), zastrešená Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, organizovala v dňoch 28. apríla a 18. mája 2021 webinár na citlivú tému duchovné zneužívanie. Každý deň ponúkol dva prednáškové vstupy, priestor na diskusiu v skupinkách a otázky. Prvý deň prednášala sr. Katharina Kluitmann, OSF (teológia, psychológia) a Doris Reisinger-Wagner (teológia, filozofia); druhý …