Článok je publikovaný v aktuálnom čísle časopisu Zasvätený život (02/2023). Jednou z tém, ktorej sa doteraz nevenovala dostatočná pozornosť v Cirkvi, je zneužívanie moci v ženských kongregáciách. Z vyšetrovaní či psychologických diskusií, ktoré sa v poslednom čase na túto tému viedli, vyplýva, že ide väčšinou o zneužívanie moci, duchovné zneužívanie a zneužívanie svedomia.[1] Môj článok sa …

Článok je publikovaný v aktuálnom čísle časopisu Zasvätený život (02/2023). „Takmer každý človek dokáže ustáť nepriazeň osudu, avšak ak chcete otestovať jeho charakter, dajte mu moc,“ hovorí známy citát Abraháma Lincolna. Otázky potenciálnych osobnostných zmien pod vplyvom nadobudnutej moci zaujímajú psychológov dlhé desaťročia. Film Experiment, natočený podľa skutočnej udalosti, dokumentuje známy standfordský experiment, v ktorom …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 02/2022. Tento text voľne nadväzuje na článok z minulého čísla, kde som sa zameral na tému identity. Emócie ako filtre Medzi prvými témami, ktorými sme sa v Škole formátorov zaoberali, bola aj téma emócií. Opäť im boli venované prednášky, skupinové workshopy a boli tiež zdôraznené v rámci lectio divina, hoci sme …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. Rozhovor o počúvaní Božieho hlasu, rozlišovaní, zrelosti a ženskej intuícii. Jakub Garčár je sekretár provinciála slovenských jezuitov a venuje sa aj dávaniu duchovných cvičení. Práve ignaciánska spiritualita úzko prepája načúvanie Božiemu hlasu s duchovným rozlišovaním. Každý človek je denne postavený pred desiatky rozhodnutí, od malých po väčšie. Zorientovať sa vo …

Článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie nm.sk. Je presvedčený, že tak ako v zasvätenom živote, aj v každom dobrom manželstve má človek šancu prirodzene dosiahnuť svätosť. Nemá strach z krízovej situácie a neobáva sa ani onoho „padnutia na nos“ pri odmietaní vzorov manželstva a rodiny podľa Božieho plánu. Rovnako bezprostredný, priamy a otvorený bol za rečníckym stolom počas konferencie …

Kapucíni vydali v slovenskom preklade nové celorádové Ratio formationis, ktoré generálny minister Roberto Genuin promulgoval 8. decembra 2019. V nadväznosti naň by ho mali jednotlivé rádové oblasti postupne adaptovať do podoby vlastných lokálnych formačných dokumentov. Je príznačné, že jeho zverejneniu predchádzala revízia Konštitúcií, ktorá prebiehala v rokoch 2006 – 2012. Práce na novom dokumente koordinoval Generálny sekretariát …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. „Svet, ktorý sa prestáva postiť, začína vytvárať zážitky, stáva sa konzumným. Tam prichádza k slovu nemiernosť,“ hovorí benediktín Jozef Brodňanský. V ďalšom rozhovore zo seriálu o čnostiach a nerestiach hovorí benediktínsky mních Jozef Brodňanský o hriechu obžerstva. Netýka sa len jedla a pitia. „Obžerstvo je pripútanosť k sebe, k predmetom, ľuďom …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. Brat Filip, salezián Pavol Grach a riaditeľ misijných diel Ivan Kňaze radia, ako prežiť tohtoročný pôst. Popolcovou stredou sa začína v Katolíckej cirkvi 40-dňové pôstne obdobie. V tomto čase je pre kresťana dôležité zvoliť si vhodné a zároveň primerané predsavzatie. To, čo si odoprieme, …

Aj keď zima ešte ukazuje svoju silu, dovoľujeme si vám predstaviť našu, už viac jarnú ponuku kurzov, ktoré od februára do apríla plánujeme uskutočniť v našom DUCHOVNOM CENTRE LUKOV DVOR v Nitre alebo online formou. Úplný popis kurzov, ako aj prehľad kurzov na celý rok 2023, nájdete na webovej stránke www.misionari.sk/courses, kde sa môžete aj prihlásiť.  Február 2023: REŠPEKTUJÚCA KOMUNIKÁCIA …

„Viete si predstaviť svet, kde každý musí žobrať o pozornosť druhého človeka a nikto nie je ochotný milovať zadarmo? Viete si predstaviť svet bez nezaslúženej lásky? Takýto svet je v skutočnosti peklom.“ (pápež František) V jednej zo svojich homílií varuje pápež František veriacich pred narcizmom a viktimizmom, ktoré majú negatívny vplyv predovšetkým na medziľudské vzťahy. „Narcizmus nás vedie klaňať …