don EMILIO GNANI, Nel mezzo del cammin[1]. Seminario Arcivescovile di MILANO Ako každý človek, aj kňaz vo veku od 40 do 60 rokov prechádza obdobím takzvaného „stredného veku“. Viacerí autori[2] už zdôraznili osobitosti a výzvy tejto strednej fázy v živote kňaza, upozorňujúc na možnosť „krízy“, ktorú nemožno chápať ako nejaký problém alebo chybu, ale ako …

Konzervatívny denník Postoj sa v Seriáli o nefyzickom násilí zaoberá aj psychickým týraním v štruktúrach cirkvi. V piatom diele Seriálu o nefyzickom násilí priniesli otvorenú spoveď rehoľnej sestričky, ktorá vo svojej rehoľnej komunite zažila psychické týranie. V rozhovore s kňazom a psychológom o. Jánom Kulanom hodnotia, čo a prečo sa stalo, ako aj moment, ako podobnej …

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vydala v roku 2020 dokument pod názvom: Dar vernosti. Radosť vytrvalosti, ktorý v týchto dňoch vychádza pre vnútornú potrebu zasvätených aj v slovenčine. Zaoberá sa „horúcou témou“ odchodov zo zasväteného života. Preklad a tlač dokumentu pripravila Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v spolupráci …

Konzervatívny denník Postoj sa v Seriáli o nefyzickom násilí zaoberá v piatom dieli psychickým týraním v štruktúrach cirkvi. Pri príprave Seriálu o nefyzickom násilí a komunikácii s čitateľmi sa nám začala objavovať aj prítomnosť psychického týrania v radoch Katolíckej cirkvi. Má to svoju logiku. „Narcistickí ľudia sa často angažujú v oblastiach, kde konajú dobré skutky,“ hovorí pre Postoj …

„Svedkovia Božej krásy“ je názov listu, ktorý kardinál João Braz de Aviz a arcibiskup José Rodriguez Carballo, prefekt a sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a Spoločnosti apoštolského života, zaslali „zasväteným bratom a sestrám“ pri príležitosti 25. výročia posynodálnej apoštolskej exhortácie Jána Pavla II. „Vita consecrata“. Zasväteným bratom a sestrám Ustavične vzdávame vďaky za …

Mám pocit, že nevidím žiadne svetlo na konci tunela. Strácam nádej a na nič sa neteším. Myslím si, že sa to už nikdy neskončí. Veľmi sa bojím o svojich blízkych. Zomierajú predsa aj mladí. Neprežila by som, keby sa niekomu niečo stalo. Odkedy som prekonala COVID, necítim sa vo vlastnej koži. Nemôžem spávať. Niekedy …

Dňa 8. marca 2021 zomrel P. Jozef Hegglin, MSC, katolícky kňaz pochádzajúci zo Švajčiarska, ktorý od roku 2000 pôsobil na Slovensku v Nitre. Predtým ako misionár 15 rokov pracoval v tichomorskej ostrovnej krajine Kiribati. Bol vyhľadávaným exercitátorom a duchovným sprievodcom v duchovnom centre Domu Srdca Ježišovho na Lukovom Dvore pri Nitre. Prinášame rozhovor, ktorý s …

Úvodná poznámka prekladateľa: Tieto myšlienky pripravil nám augustiniánom náš spolubrat otec Pasquale Cormio, OSA, ktorý je tiež odborníkom v patristike. Môžu však byť podnetné v tomto obzvlášť náročnom čase pandémie nielen pre rehoľníkov, ale vo veľkej miere i pre každý kresťanský duchovný život. Stačí len zameniť napríklad výraz rehoľné spoločenstvo za výraz kresťanské či rodinné spoločenstvo. …

V časopise Human Development[1] bol uverejnený zaujímavý článok o narcistických osobnostiach pracujúcich v pastorácii (The Narcissistic Minister) od Len Sperryho, M.D., Ph.D. Nakoľko článok je zaujímavý aj pre nás na Slovensku, prinášame tu z neho podstatné časti. Narcistických kňazov a pastoračných pracovníkov je v pastorácii, v rehoľných komunitách a iných náboženských organizáciách veľmi veľa. …

Prečo táto napohľad ošumelá téma, veď naše formačné projekty sú prešpikované Svätým písmom? To je síce výborné, no za pozornosť stojí aj syntetický pohľad na Písmo, ktorý by mal posilniť jeho formačnú silu v dozrievaní každého zasväteného. Napredovaním v našom zasvätení stále viac zisťujeme, že Písmo nás učí rozpoznávať Božiu prítomnosť v našom živote. Ako Boh koná …