(Lk 20, 27 – 38) Pohľad na zasväteného muža či ženu so životným štýlom vymykajúcim sa z normy je pre niektorých povzbudením, iným otáznikom, výkričníkom a možno aj provokáciou či dôvodom na rozčúlenie. Spomínam si ako som viackrát počul, že rehoľné sestry sú múdrymi pannami, celý život pozývajúcimi okoloidúcich na svadbu. Môj život so svojím …

Príbeh o Zachejovi je vložený tesne pred Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema, keď on sám vystúpi na strom kríža. Má viaceré spoločné rysy s úvodnou časťou Lukášovho evanjelia: intenzívnu túžbu vidieť, náhlenie sa a spoločnú radosť z Božej návštevy, ktoré v dnešnom príbehu nachádzame dvojnásobne. Zacheja totiž Ježiš navštevuje dvakrát: raz, keď bol ešte na strome, a raz v jeho …

(Lk 18, 9 – 14) Aj túto nedeľu Ježiš pokračuje v katechéze o modlitbe. Svojich učeníkov všetkých čias chce varovať pred hlboko vžitou pseudozbožnosťou vtedajších farizejov, ktorým napohľad nebolo možné nič vyčítať, iba ich obdivovať. Presné zachovávanie komplikovaného zákona, detailné odvádzanie daní na chrám, postenie sa dva dni v týždni navyše sú predsa slušné …

(Lk 18, 1 – 8) Otázka skorumpovaných sudcov bola aktuálna odjakživa. Aj z tohto sudcovského evanjelia je jasné, že Ježiš v žiadnom prípade nebol ideologický rojko, keď sa vyznal v tom najkonkrétnejšom živote. A ešte k tomu mal stopercentný zmysel pre humor. Predstavuje nám sudcu v dákom zapadákove, kde si počína ako malý boh – nič si nerobí …

(Lk 17, 11 – 19) V nedeľnom evanjeliu Lukáš ukazuje svojim súčasníkom, že Ježiš je oveľa väčší prorok, ako bol Elizeus z prvého čítania. Uzdravil naraz desiatich malomocných, nielen jedného Námana. No je tu ešte zopár ďalších súvislostí, ktoré poukazujú na vnútornú prepojenosť oboch príbehov. Obaja malomocní sú cudzinci, polopohania. Obaja sa uzdravia, až keď sa …

(Lk 17, 5 – 10) Dnes by sme sluhu, presnejšie otroka z Ježišovho minipodobenstva mohli pripodobniť k operkám pri deťoch či tých starších k robotníkom v dobre zmenežovanej firme, ale aj k rehoľníkom na rôznych poliach apoštolátu. Ešte lepšie k zodpovedným za ich spoločenstvo, veď týmto podobenstvom sa Ježiš obrátil priamo na apoštolov. Všetci menovaní sú nahraditeľní a …

Pôsobivé podobenstvo o boháčovi a Lazárovi z dnešnej nedele má okrem veľkej výpovednej sily dve zvláštnosti. Prvou je, že ako jediné v evanjeliu hovorí o priebehu života po smrti. No napodiv v ňom chýba Boh a zdá sa, že Abrahám ho iba supluje. Táto skutočnosť napovedá druhú mimoriadnosť tohto Ježišovho rozprávania. Totiž exegéti objavili v starovekej literatúre z Ježišových čias mnohé príbehy …

V prvom čítaní dnešnej nedele sa prorok obracia na tých, čo šliapu po chudákovi a nivočia bedárov v krajine. Žalmista odpovedá slovami chvály: „Chváľme Pána, lebo dvíha chudobných.“ A uisťuje, že ten, kto tróni na výsostiach, predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi: z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára a dáva mu sedieť vedľa kniežat svojho ľudu. …

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Fascinuje ma tento prostý Jánov opis utrpenia a bolesti – azda najväčšej, akú …

Prvé čítanie dnešnej nedele je plné otázok. A takmer všetky sa týkajú poznania, chápania… Kto z ľudí môže poznať Božie úmysly, kto môže pochopiť, čo chce Pán, kto by vyskúmal, čo je na nebi, kto by poznal Božiu vôľu, keby mu Pán nedal múdrosť… Autor Knihy múdrosti priznáva, že ťažko chápeme veci na zemi a s námahou nájdeme …