Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Fascinuje ma tento prostý Jánov opis utrpenia a bolesti – azda najväčšej, akú …

Prvé čítanie dnešnej nedele je plné otázok. A takmer všetky sa týkajú poznania, chápania… Kto z ľudí môže poznať Božie úmysly, kto môže pochopiť, čo chce Pán, kto by vyskúmal, čo je na nebi, kto by poznal Božiu vôľu, keby mu Pán nedal múdrosť… Autor Knihy múdrosti priznáva, že ťažko chápeme veci na zemi a s námahou nájdeme …

Tichí, chudobní, pokorní… Dnešná liturgia slova akoby sa sústredila na nich. „Syn môj, v tichosti konaj svoje práce… On tichým zjavuje svoje tajomstvá… Božia moc je veľká a pokorní ho oslavujú… Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému…“ Autor Listu Hebrejom podotýka, že Boh neprebýva v temnote, v búrke ani v hrmote slov… A napokon sám Pán nás pozýva …

V škole sa denne stretávam s mladými. Mám ich rada. No niektorí dajú zabrať. Najmä tí, ktorí sú akísi rebeli z povolania. Protestujú proti všetkému a z princípu, niekedy už azda len preto, aby vehementne dokazovali svoje právo vyjadriť sa a protestovať. Takmer denne sprevádzam svätú omšu hraním na organe. Najväčšie úsilie ma to stojí vtedy, ak sa v kostole nájde …

Spolu so žalmistom dnes spievame: Pane, príď mi čím skôr na pomoc! A hneď potom zaznejú slová autora Listu Hebrejom, aby sme vytrvalo bežali v závode, ktorý máme pred sebou. Vytrvalosť a prosba typu čím skôr, Pane – nebijú sa? Niekedy aj v našom živote? Áno, chceme byť vytrvalí, nikto nepopiera, že vytrvalosť je čnosť priam nevyhnutná. Pre …

Počas návštevy v USA som mal možnosť vidieť na niektorých miestach, že si majetní ľudia stavali bunkre. Toto hnutie, ktorého filozofiou je byť pripravený pre každý prípad, mohutnie. Narastá počet tých čo chcú prežiť akúkoľvek katastrofu o niečo dlhšie, ako ktokoľvek iný. Znamená to však, že človek je skutočne pripravený?  „Buďte pripravení, lebo Syn …

Ronald Rollheiser vo svojej knihe Modlitba, naša najhlbšia túžba hovorí, že „žijeme vo svete, kde sa to skutočné zredukovalo na fyzické, na to, čo môžeme empiricky merať, vidieť, dotknúť sa toho, ochutnať to a ovoňať. Žijeme vo svete, ktorý je zväčša duchovne hluchý, kde všetky dobrá sú vyložené vo výklade, zdigitalizované alebo zredukované na plochú …

„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!…“ Slová evanjelia nás silne povzbudzujú, aby sme sa obracali s prosbou na Pána, aby sme brali vážne prosebnú modlitbu. A my to aj robíme. Prosíme. Často a veľa. No máme neraz skúsenosť, že to nefunguje. A tak si kladieme otázku: Prečo Boh neodpovedá na naše modlitby? Po ruke máme množstvo odpovedí: …

Žijeme v dobe, ktorá nás priam núti až príliš sa zameriavať na veci okolo seba, na svoj výkon a na rôzne typy zábavy a rozptýlenia. Preto kontemplatívne ticho a kontemplatívny rozmer života predstavuje veľkú devízu, ak ho máme, lebo Božie slovo nás môže volať a pozývať ísť hlbšie do seba a stať sa výzvou …

Pri dnešných technologických vymoženostiach nie je ťažké nadobudnúť dojem, že okruh našich známych je obrovský. Stovky až tisíce priateľov na sociálnych sieťach… Kto však z nich spadá do kategórie môj blížny? Sú to tí, ktorých statusy môžem bez problémov zdieľať?Sú to tí, ktorí sa vyjadrujú k hodnotovým témam?Sú to tí, ktorí z času na čas uverejnia problematickú …