(Lk 17, 11 – 19) V nedeľnom evanjeliu Lukáš ukazuje svojim súčasníkom, že Ježiš je oveľa väčší prorok, ako bol Elizeus z prvého čítania. Uzdravil naraz desiatich malomocných, nielen jedného Námana. No je tu ešte zopár ďalších súvislostí, ktoré poukazujú na vnútornú prepojenosť oboch príbehov. Obaja malomocní sú cudzinci, polopohania. Obaja sa uzdravia, až keď sa …

(Lk 17, 5 – 10) Dnes by sme sluhu, presnejšie otroka z Ježišovho minipodobenstva mohli pripodobniť k operkám pri deťoch či tých starších k robotníkom v dobre zmenežovanej firme, ale aj k rehoľníkom na rôznych poliach apoštolátu. Ešte lepšie k zodpovedným za ich spoločenstvo, veď týmto podobenstvom sa Ježiš obrátil priamo na apoštolov. Všetci menovaní sú nahraditeľní a …

Pôsobivé podobenstvo o boháčovi a Lazárovi z dnešnej nedele má okrem veľkej výpovednej sily dve zvláštnosti. Prvou je, že ako jediné v evanjeliu hovorí o priebehu života po smrti. No napodiv v ňom chýba Boh a zdá sa, že Abrahám ho iba supluje. Táto skutočnosť napovedá druhú mimoriadnosť tohto Ježišovho rozprávania. Totiž exegéti objavili v starovekej literatúre z Ježišových čias mnohé príbehy …

V prvom čítaní dnešnej nedele sa prorok obracia na tých, čo šliapu po chudákovi a nivočia bedárov v krajine. Žalmista odpovedá slovami chvály: „Chváľme Pána, lebo dvíha chudobných.“ A uisťuje, že ten, kto tróni na výsostiach, predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi: z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára a dáva mu sedieť vedľa kniežat svojho ľudu. …

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Fascinuje ma tento prostý Jánov opis utrpenia a bolesti – azda najväčšej, akú …

Prvé čítanie dnešnej nedele je plné otázok. A takmer všetky sa týkajú poznania, chápania… Kto z ľudí môže poznať Božie úmysly, kto môže pochopiť, čo chce Pán, kto by vyskúmal, čo je na nebi, kto by poznal Božiu vôľu, keby mu Pán nedal múdrosť… Autor Knihy múdrosti priznáva, že ťažko chápeme veci na zemi a s námahou nájdeme …

Tichí, chudobní, pokorní… Dnešná liturgia slova akoby sa sústredila na nich. „Syn môj, v tichosti konaj svoje práce… On tichým zjavuje svoje tajomstvá… Božia moc je veľká a pokorní ho oslavujú… Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému…“ Autor Listu Hebrejom podotýka, že Boh neprebýva v temnote, v búrke ani v hrmote slov… A napokon sám Pán nás pozýva …

V škole sa denne stretávam s mladými. Mám ich rada. No niektorí dajú zabrať. Najmä tí, ktorí sú akísi rebeli z povolania. Protestujú proti všetkému a z princípu, niekedy už azda len preto, aby vehementne dokazovali svoje právo vyjadriť sa a protestovať. Takmer denne sprevádzam svätú omšu hraním na organe. Najväčšie úsilie ma to stojí vtedy, ak sa v kostole nájde …

Spolu so žalmistom dnes spievame: Pane, príď mi čím skôr na pomoc! A hneď potom zaznejú slová autora Listu Hebrejom, aby sme vytrvalo bežali v závode, ktorý máme pred sebou. Vytrvalosť a prosba typu čím skôr, Pane – nebijú sa? Niekedy aj v našom živote? Áno, chceme byť vytrvalí, nikto nepopiera, že vytrvalosť je čnosť priam nevyhnutná. Pre …

Počas návštevy v USA som mal možnosť vidieť na niektorých miestach, že si majetní ľudia stavali bunkre. Toto hnutie, ktorého filozofiou je byť pripravený pre každý prípad, mohutnie. Narastá počet tých čo chcú prežiť akúkoľvek katastrofu o niečo dlhšie, ako ktokoľvek iný. Znamená to však, že človek je skutočne pripravený?  „Buďte pripravení, lebo Syn …