Kontakt

Kontakt pre médiá, kontakt pre rehole s mediálnym poradenstvom

Email: media@kvrps.sk

Redakcia časopisu Zasvätený život

Email: casopis@kvrps.sk

Objednávky časopisu Zasvätený život

Email: distribucia@kvrps.sk

Adresa vydavateľa

KVRPS
Miletičova 7
821 08 Bratislava

Webstránka

Pripomienky k web stránke môžete adresovať na: admin@rehole.sk