Zomrel bývalý provinciál saleziánov a redaktor Zasväteného života don Štefan Turanský

Slovenskí saleziáni s bolesťou prijali správu, že neočakávane zomrel dnes vo veku nedožitých 64 rokov ThDr. Štefan Turanský, PhD. SDB, bývalý provinciál Saleziánov don Bosca na Slovensku a bývalý člen hlavnej rady saleziánov. V Cirkvi a v saleziánskej spoločnosti prežil 44 rokov rehoľného a 35 rokov kňazského života. V rokoch 2005 až 2008 bol …

Na sviatok sv. Kláry dostali klarisky list

K sviatku svätice inšpirovanej príkladom sv. Františka, jeho spolupracovníčky a zakladateľsky kontemplatívneho rádu, napísal list sestrám klariskám generálny minister Menších bratov františkánov P. Michael Perry OFM. Reaguje v ňom na kontext pandémie, v ktorom sa ukazuje, ako sú sestry so svojím klauzúrnym životom zdrojom duchovnej múdrosti pre svet. Páter Perry okrem iného sestrám píše: „Klauzúra je malé …

HESLO 2021 je saleziánskou odpoveďou na aktuálnu pandémiu

V dialógu s mnohými provinciálmi o ich potrebách, po diskusii medzi členmi hlavnej rady i so zodpovednými za zložky saleziánskej rodiny a so spolubratmi v hlavnom dome hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime vybral tému Hesla pre rok 2021: Vedie nás nádej: „Hľa, všetko robím nové“ (Zjv 21, 5). Vyjadruje saleziánsku odpoveď na …

Barbarstvo moci (11): 29. august 1950 – likvidácia ženských reholí (video)

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku prináša sériu dokumentov s názvom Barbarstvo moci, ktoré sprostredkúvajú svedectvo doby cez prizmu historických faktov …

Púť hľadajúcich Angelus pomáha pri rozlišovaní povolania

Mladí neprestávajú svoje povolanie hľadať, rozlišovať či žiť. Púť hľadajúcich, ktorá im v tomto procese môže pomôcť, sa pre nich uskutoční aj tento rok. Tentokrát to bude jednodňová akcia dňa 29. augusta 2020 (sobota) na Skalke pri Trenčíne na tému Rozhodnúť sa kráčať tichom. Hlavným hosťom je kapucín Ján Macej, ktorý spoločenstvo Angelus už roky sprevádza. Spoločenstvo Angelus pozýva na púť …

Redemptorista Stanislav Marcin zloží doživotné sľuby

Brat Stanislav Marcin CSsR zloží 15. augusta 2020 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Kostole sv. Stanislava v Podolínci do rúk provinciála Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Stanislav Marcin, ktorý pochádza z Raslavíc v Košickej arcidiecéze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2014. Po noviciáte v Lubaszowej v Poľsku a v Podolínci zložil …

Nová výstava pripomenie 70. výročie pokusu o likvidáciu kláštorov v ČR

Kanonia premonštrátov v Želive a Ústav pre štúdium totalitných režimov (ÚSTR) pozývajú na výstavu „Nebo bolo plné hviezd“. Venovaná je centralizačným a internačným kláštorom v Čechách. Výstava potrvá od 9. augusta do 31. októbra 2020. Svätú omšu pri slávnostnom otvorení 9. augusta o 10:30 v Želive bude slúžiť pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP. …

Misijná formácia MiSeVi začína od septembra

MiSeVi chystá začiatkom septembra Intenzívny Vincentský Víkend (IVV) pre vincentskú rodinu, ktorý je zároveň štartovacím víkendom nového cyklu formácie, a teda je otvorený pre všetkých, ktorý chcú zakúsiť atmosféru formačných stretnutí. MIsioneros SEglares VIcencianos (Vincentskí laickí misionári) je spoločenstvo veriacich ľudí s túžbou stať sa misionármi – laikmi, ktorí cítia pozvanie od Boha šíriť …

Z Božej lekárne: Blahodarné účinky rakytníka rašetliakovitého

V časopise Zasvätený život nájdete pravidelnú rubriku Z Božej lekárne. Naša redaktorka Tatiana Berecká sa v nasledujúcom príspevku venuje rakytníku rašetliakovitému. V období nástupu a výskytu chrípkových a vírusových ochorení sa čoraz častejšie dostáva na pretras imunita a jej posilňovanie. Vynikajúcim pomocníkom môže byť rakytník rašetliakovitý, ktorý vyniká liečivými a regeneračnými účinkami. Plody tejto rastliny sú doslova nabité obrovským …

Pápež František píše k jubileu Najmenším sestrám františkánkam Božského Srdca

Rehoľným sestrám známym v Taliansku ako „Minime“ zaslal posolstvo Svätý Otec František. Napísal im pri otvorení jubilejného roka storočnice dies natalis – narodenín pre nebo – zakladateľky ich Inštitútu najmenších sestier františkánok Božského Srdca bl. Márie Margity Caianiovej. Podelil sa aj s duchovnými podnetmi ako „inkarnovať“ špecifiká ich charizmy do našej doby. Blahoslavená Mária …

Peter Dufka SJ: Duchovná rekreácia podľa tradície eremitov

Skúsme si všimnúť niekoľko princípov duchovnej rekreácie, ktoré vychádzajú z tradície eremitov. Niektoré ich praktiky, i napriek mnohým storočiam, ktoré nás od nich delia, sú aktuálne i dnes a môžu pomôcť i našej duchovnej rekreácii. I keď je tohtoročné leto trochu iné ako tie predošlé a cestovanie do zahraničia v tomto čase nedosahuje takú intenzitu …

Komentár k biblickým čítaniam – Devätnásta nedeľa v cezročnom období „A“

1. čítanie: 1Kr 19,9a.11-13aStarozákonné texty o prorokovi Eliášovi patria medzi obľúbené, pretože sú poznačené ľudovými tradíciami a veľkým teologickým a duchovným bohatstvom. Prorok Eliáš bol mimoriadne aktívnym a horlivým služobníkom Pána. Boží ľud Starého zákona si ho právom obľúbil a z jeho príkladu čerpal mnoho dobra. V biblických textoch sa zachovalo mnoho hlbokých a poučných udalostí, ktoré sa dajú aj po …

Aktuality KVRPS