Dominikáni z Bratislavy pozývajú na putovanie relikvie sv. Dominika

Dominikáni z farnosti Bratislava – Kalvária v rámci slávenia jubilea 800 rokov od smrti sv. Dominika (1221-2021) pozývajú na putovanie relikvie sv. Dominika na Slovensku spolu s kópiou obrazu Mascarella. Vo farskom kostole Panny Márie Snežnej v Bratislave privítajú relikviu v dňoch od 27. do 28. septembra. Hlavným celebrantom svätej omše v pondelok 27. …

Nočná pyramída – hosť: Tomáš Gerbóc – rehoľník, verbista

Tomáš Gerbóc. Rehoľník patriaci do rehole Verbistov. Okrem iného sa venuje irackým kresťanom, ktorí sa presídlili pred časom na Slovensko. Jeho vedeckou témou je osud rehoľníkov v 50. rokoch minulého storočia. Pôsobí v Nitre, v čase pandémie pomáhal v prvej línii v nemocnici. Moderuje: Kata Martinková Tolkšou Nočná pyramída pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, …

Príhovor Svätého Otca Františka bosým karmelitánom na generálnej kapitule

Začali ste generálnu kapitulu a nechávate sa viesť tromi veľmi dôležitými biblickými textami. Po prvé: počúvať to, čo hovorí Duch (porov. Zjav 2, 7); po druhé rozoznávať znaky času (porov. Mt 16, 3); po tretie stať sa svedkami až na kraj zeme (porov. Sk 1, 8). Počúvanie je základnou črtou učeníka, ktorý vchádza do Ježišovej školy a chce odpovedať …

Sestra Agnieszka Ewa Jarkowska o ochrane maloletých v Cirkvi na Slovensku

Vo Varšave sa v stredu 22. septembra uzavrel program štvordňového stretnutia o ochrane maloletých v prostredí Cirkvi. Na konferencii s názvom „Naše spoločné poslanie chrániť Božie deti” sa stretli odborníci z dvoch desiatok krajín strednej a východnej Európy. Podujatie vo Varšave v dňoch 19. – 22. septembra organizovala Pápežská komisia pre ochranu maloletých na čele s kardinálom …

Školské sestry de Notre Dame pripravili spomienku na pátra Bohuslava Šprláka, OPraem

Dňa 9. septembra sa konala v Beckove duchovná spomienka na pátra Bohuslava Šprláka, OPraem, pri príležitosti 1. výročia smrti. Svätú omšu celebroval Mons. Peter Beňo, pomocný nitriansky biskup s prítomnými kňazmi. Po nej nasledovala prezentácia spomienok sestier a Ing. Jozefa Denku. Potom bol na cintoríne bol požehnaný pomník na hrobe pátra Bohuslava. Biskup, kňazi a sestry sa zúčastnili …

Redemptoristi oslávili 100 rokov od príchodu na Slovensko

Cez víkend vyvrcholili oslavy jubilea 100 rokov od príchodu redemptoristov na Slovensko. Oslavy jubilea začali v piatok večernou svätou liturgiou a chválami, ktoré viedli redemptoristi z Michaloviec – viceprovinciál o. Metod Marcel Lukačik a o. Jozef Kišak, aby v prvom rade poďakovali Bohu za jeho požehnanie. V sobotu 18. 9. 2021 oslavy pokračovali kolokviom o histórii redemptoristov a ich činnosti za tých sto …

Slovenská provincia verbistov začala v Nitre Provinciálnu kapitulu

Slovenská provincia Spoločnosti Božieho Slova (verbisti) začala 21. septembra 2021 v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre XII. provinciálnu kapitulu. „23 kapitulárov, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí z úradu alebo boli zvolení na domových kapitulách, bude v dňoch 20. – 22. septembra rokovať o stave, prítomnej službe i budúcnosti provincie, ktorá teritoriálne zahŕňa Slovenskú a Českú republiku,“ informoval P. …

Celoprovinčné stretnutie bratov dominikánov

Bratia slovenskej provincie Rehole kazateľov využili možnosť stretnúť sa aj v tomto roku na plánovanom celoprovinčnom stretnutí, opäť v budove kňazského seminára v Badíne.  Tzv. provinčné dni prebiehali v termíne od nedele 5. do utorka 7. septembra 2021. Okrem bratov pôsobiacich na Slovensku, boli prítomní aj traja pozvaní hostia. Bratia Irenej Šinklar OP a …

Dvaja novici Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa zložili dočasné sľuby

Včera – na sviatok zakladateľky redemptoristiek bl. Márie Celesty Crostarosy – zložili novici br. Ján Kniez a br. Samuel Opálka v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Motyčkách do rúk provinciála provincie Bratislava – Praha Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Na slávnosti sa zúčastnil aj ich novicmajster P. Maurizio …

Príhovor Svätého Otca v bratislavskej katedrále svätého Martina

Prinášame v plnom znení príhovor Svätého Otca v bratislavskej katedrále svätého Martina na stretnutí s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami a katechétmi. Drahí bratia biskupi,Drahí kňazi, rehoľníčky, rehoľníci a seminaristi, Drahí katechéti, sestry a bratia, dobrý deň! Srdečne vás pozdravujem a ďakujem Mons. Stanislavovi Zvolenskému za jeho slová. Ďakujem za pozvanie, aby som sa cítil ako doma: …

Hľadáte sa na fotkách z týchto dní so Svätým Otcom?

Chceme vám ponúknuť niekoľko zdrojov, kde sa môžete nájsť na fotografiách zo stretnutí so Svätým Otcom počas jeho návštevy Slovenska. Ak viete o ďalších, ktoré tu chýbajú, alebo sa chcete podeliť o svoje fotografie, môžete to zaslať na zz@rehole.sk a tento príspevok doplníme. TK KBS: 1. deň – fotogalérie TK KBS: 2. deň – …

Aktuality KVRPS

  • Delegácia Konfederácie politických väzňov Slovenska 22. septembra navštívila Kongregáciu milosrdných sestier sv. Kríža v Bratislave – Podunajských Biskupiciach. Po svätej omši v Kostole povýšenia Svätého kríža, ktorú celebroval jeho rektor Jozef Nádaský, odovzdali […]
  • Slovenská provincia Spoločnosti Božieho Slova (verbisti) začala 21. septembra 2021 v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre XII. provinciálnu kapitulu. „23 kapitulárov, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí z úradu alebo […]
  • Bratia slovenskej provincie Rehole kazateľov využili možnosť stretnúť sa aj v tomto roku na plánovanom celoprovinčnom stretnutí, opäť v budove kňazského seminára v Badíne.  Tzv. provinčné dni prebiehali v termíne […]
  • Okrem zástupcov vedenia Konferencie vyšších rehoľných predstavených – predsedu P. Václava Hypiusa, CSsR a zástupkyne predsedu sr. Agnesy Jenčíkovej, CJ, osobne pozdraví pápeža pri stretnutí v Katedrále sv. Martina v Bratislave aj sr. […]
  • Predseda a zástupkyňa predsedu Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRPS) – P. Václav Hypius, CSsR a sr. Agnesa Jenčíková, CJ, prinesú v mene zasvätených pápežovi Františkovi dva symbolické dary, ktoré odovzdajú počas stretnutia biskupov, […]