Opátsky chrám v Jasove hostil Púť nemecky hovoriacich veriacich

Od nepamäti je okolie Jasova osídlené obyvateľmi, ktorých materinským jazykom je jazyk nemecký. Dodnes sa v niektorých mestách a obciach udržiava tradícia slávenia svätých omší aj v nemeckom jazyku. Túto skupinu veriacich jasovskí premonštráti pozvali osláviť Jubileum Rádu premonštrátov v jazyku, ktorý im je vlastný. Program púte začal v sobotu 16. októbra večerným organovým koncertom, na ktorom sa predstavil …

Sestra Helena Torkošová: Počas totality sme mali krycie mená a používali šifry

Jeden z blogov na stránke Kumran.sk je aj Scribendi podcast, ktorý píše Patrik Bendík. V najnovšom podcaste sa Momo a pán Patrik rozprávajú so sestrou Helenou Torkošovou, OSF. Roky prenasledovania pominuli a začal nový život. Ako začať budovať od nuly? O strachu z Boha, nebojácnom postoji voči bývalému režimu a plánoch do budúcna, hovorí …

Benedikt XVI.: Dúfam, že sa k nim čoskoro pripojím

Cisterciácké opátstvo Wilhering zverejnilo list emeritného pápeža Benedikta XVI. Kondoluje v ňom k úmrtiu profesora Gerharda Winklera, svojho niekdajšieho kolegu na univerzite, a sám naznačuje, že je pripravený vydať sa na poslednú cestu za svojimi priateľmi. V liste k rukám opáta hornorakúskeho cisterciánskeho opátstva Wilhering Benedikt XVI. vyznáva, že ho správa o odchode prof. …

Viera do vrecka: Ako byť dnes mystikom? (video)

Život mystikov často vnímame ako niečo krásne, ale nedosiahnuteľné. Čo je kresťanská mystika a prečo sa tak málo ľudí stane skutočným mystikom? Tajomstvá mystiky nám poodhalia hostia októbrovej relácie: bosý karmelitán o. Dušan Hricko, uršulínka sr. Dominika Alžbeta Dufferová a salezián don Ján Čapla. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli. …

Storočnica narodenia slovenského misionára Juraja Vojenčiaka, SVD

Dňa 19. októbra 2021 uplynulo presne sto rokov od narodenia pátra Juraja Vojenčiaka SVD, slovenského misionára zo Spoločnosti Božieho Slova, ktorý sa zaslúžil o významný rozvoj misijného diela na ostrove Flores v Indonézii, kde pôsobil 42 rokov. Po návrate na Slovensko bol prvým riaditeľom pobočky Pápežských misijných diel na Slovensku. Juraj Vojenčiak sa narodil …

Pán povoláva stále: tím pastorácie povolaní pri KBS pozval koordinátorov na online stretnutie

Na platforme zoom prebehlo dňa 18. októbra 2021 celoslovenské stretnutie koordinátorov pre pastoráciu povolaní (PaPo), na ktoré prišlo 62 kňazov a zasvätených zo všetkých slovenských diecéz. „Neunavme sa tým, že budeme pozývať, (…) nebojme sa nanovo hodiť siete,“ v tomto duchu sa niesli prvé dva príhovory. Stretnutie otvoril Mons. Tomáš Galis, ktorý v Konferencii biskupov Slovenska zastrešuje …

Karmelitka řídící traktor? Jak by ne, když se právě staví nový klášter!

O bosých karmelitkách většinou jen čteme. Známe jména a někdo třeba i dílo jejich velkých představitelek. Z principu se s nimi ale nelze setkat – jsou v klauzuře ve svém klášteře a nemůžeme na ně nikde narazit a dát se s nimi do řeči. Tedy – většinu doby to tak je. Tyto roky to pro jednu komunitu neplatí. …

Homília pápeža Františka pri otvorení synody: Stretnúť sa, počúvať, rozlišovať

V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka pri svätej omši otvorenia Synody o synodalite Cirkvi v nedeľu 10. októbra 2021 v Bazilike sv. Petra. Na slávnosti s textami 28. nedele cezročného obdobia bolo prítomných okolo tritisíc veriacich, medzi nimi najmä členovia prípravného tímu synody, zástupcovia miestnych cirkví z rôznych častí sveta a účastníci …

Vo Vištuku KPVS odhalila tabule Ernestovi a Ľudovítovi Macákovcom

Konfederácia politických väzňov Slovenska v spolupráci s Farnosťou Vištuk a Obcou Vištuk 17. októbra odhalila pamätnú tabuľu miestnym rodákom, kňazom – saleziánom donovi Ernestovi Macákovi (pri príležitosti 5. výročia úmrtia) a donovi Ľudovítovi Macákovi (pri príležitosti 100. výročia narodenia). Program sa začal svätou omšou vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval don Jozef Luscoň, …

Predstavení rehoľných inštitútov sa stretli na jesennom Zhromaždení Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Pri dodržiavaní potrebných protipandemických opatrení sa v dňoch 14. – 15. októbra 2021 v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo v poradí už štvrté Zhromaždenie spoločnej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Zo 75 členov Konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo takmer 50 zástupcov vyšších predstavených ženských a mužských reholí prítomných na Slovensku. V prvej časti stretnutia sa členovia KVRPS …

V Černovej dnes odhalia a požehnajú pamätník jezuitu Vendelína Javorku

Na Liptove pripomenú dnes, 15. októbra 2021 celodenným programom jezuitu Vendelína Javorku, kandidáta na blahorečenie v Žilinskej diecéze. Informuje o tom Patrik Habo. Program bude spojený s odhalením a požehnaním pamätníka pátra Javorku.  Po odbornej konferencii k vydanej publikácii o pátrovi Vendelínovi (od 9:00) na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku bude o 14:00 slávnostná svätá …

Aktuality KVRPS