Pápež sa prihovoril augustiniánom na konci generálnej kapituly

Svätý Otec v piatok 13. septembra prijal vo Vatikáne členov Rehole sv. Augustína pri príležitosti ich generálneho zhromaždenia konaného v Ríme. Vyzval ich prežívať skúsenosť Boha v komunite i vo svete. Po včerajšej audiencii členov generálnej kapituly Rádu bosých augustiniánov, pápež František dnes prijal vo Vatikáne pri rovnakej príležitosti ich „bratov“ nazývaných jednoducho augustiniáni …

Zákony majú chrániť život každého človeka – aj nenarodeného dieťaťa

Požiadavkou organizátorov Národného pochodu za život je odstránenie diskriminácie nenarodených detí, preto podporujú legislatívne zmeny, ktoré zabezpečia ich lepšiu právnu ochranu. Verejnú výzvu s touto požiadavkou doručia organizátori po skončení pochodu poslancom do Národnej rady Slovenskej republiky. Verejnú výzvu je možné stále podpísať na stránke https://citizengo.org/sk. „Považujeme za mimoriadne dôležité povedať politikom, že zákony na …

On dvíha chudobných

V prvom čítaní dnešnej nedele sa prorok obracia na tých, čo šliapu po chudákovi a nivočia bedárov v krajine. Žalmista odpovedá slovami chvály: „Chváľme Pána, lebo dvíha chudobných.“ A uisťuje, že ten, kto tróni na výsostiach, predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi: z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára a dáva mu sedieť vedľa kniežat svojho ľudu. …

Výzva pre Slovensko: Chrániť život každého človeka – od počiatku

Verejne podporiť ochranu života každého človeka od počatia a prijatie súvisiacich legislatívnych zmien je hlavným cieľom tohtoročného Národného pochodu za život. Sprievodný program začne už v piatok 20. septembra a vyvrcholí pochodom v nedeľu 22. septembra 2019 na Námestí slobody v Bratislave. Pochod svojou účasťou podporí herečka Mária Bartalos s manželom, pro – life aktivistka a prezidentka organizácie Life …

Blahorečenie pallotína Richarda Henkesa, mučeníka lásky k blížnemu

Páter Richard Henkes, pallotín a mučeník nacizmu, bol v nedeľu 15. septembra 2019 vyhlásený za blahoslaveného v nemeckom meste Limburg. Slávnosti sa zúčastnil aj legát Svätého Otca kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Richard Henkes sa narodil v Ruppach, neďaleko nemeckého mesta Limburg 26. mája 1900 ako piaty z deviatich detí. …

V septembri vyšlo už dvadsiate číslo časopisu Zasvätený život

Aj zasvätení na Slovensku sa pripravujú na mimoriadny misijný mesiac október a preto aj mnohé články v tomto časopise sa venujú misiám, misionárom a tomu, ako sa misionári cítia v iných krajinách. V časti venovanej spiritualite časopis prináša starú techniku modlitby – Ježišovu modlitbu a pomôcku pri modlitbe – čotky. Časopis prvýkrát prináša aj …

Dištancovanie sa od nevhodných prejavov na Pochode za život

Týždeň pred Pochodom za život v Bratislave zverejnili organizátori tlačovú správu so základnými informáciami. Dnes vydávajú stanovisko v snahe zabezpečiť pokojný priebeh podujatia a predísť možným nedorozumeniam a rizikám: Vyzývame všetkých, ktorí chcú prísť na Národný pochod za život, aby sa ho zúčastnili pokojným spôsobom a vyvarovali sa násilných a urážlivých prejavov. Dôrazne sa dištancujeme od všetkých …

Patti Mansfield bude v Badíne viesť duchovnú obnovu pre kňazov o povolaní k svätosti

Povolanie k svätosti – duchovnú obnovu pre kňazov na túto tému bude v Badíne viesť Patti Mansfield so svojím manželom Alom z USA. Obnova sa uskutoční v dňoch 7. – 10. októbra 2019 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského s vedomím Mons. Mariána Chovanca, banskobystrického diecézneho biskupa a organizačne ju zabezpečuje redemptorista P. Jozef Mihok s tímom Návrat domov. …

Stála pri kríži, plná bolesti, odovzdaná…

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Fascinuje ma tento prostý Jánov opis utrpenia a bolesti – azda najväčšej, akú …

Sociálne siete pritiahnu rehoľníkov v októbri do Žiliny na Zasvätení ON LINE 6

Mediálna komisia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a časopis Zasvätený život šiesty rok po sebe pripravili pre zasvätených mediálne školenie Zasvätení ON LINE 6. Posledné ročníky sa konali v Žiline na SOŠ sv. Jozefa robotníka u saleziánov, a tak tomu bude aj cez víkend 25. – 27. októbra 2019. Tento ročník bude spájať téma sociálnych sietí. …

Choďte, urobte prievan v mediálnom smogu! – nová kniha od dona Luscoňa

(Médiá, ich vplyv na mládež a výchovný preventívny systém). Publikácií, ktoré sa zaoberajú mediálnou výchovou, je už pomerne dosť, ale… Väčšina z nich neberie do úvahy kresťanský pohľad na človeka. Obsahujú veľa návodov na obsluhu techniky, na zvládnutie programov, aplikácií. O iné ide v publikácii Choďte, urobte prievan… Kniha dáva do súvisu Sväté písmo, médiá, …

Vo veku 90 rokov zomrel Josef Koláček SJ, legenda Vatikánskeho rozhlasu

V utorok 10. septembra 2019 zomrel v Ríme vo veku 90 rokov páter Josef Koláček, člen Spoločnosti Ježišovej, ktorý bol dlhoročným pracovníkom českej sekcie Vatikánskeho rozhlasu. P. Josef Koláček SJ, rodák z Brna, bol členom medzinárodnej jezuitskej komunity pre seniorov v Ríme. Tohto roku 1. septembra ešte oslávil 90. jubileum v dobrej pohode v kruhu spolubratov. V noci …

Aktuality KVRPS