Inšpiruj sa Božím slovom – „poznámkovanie Biblie“

Rok 2020 je rokom Božieho slova, ktoré sa skrýva v najslávnejšej a najpredávanejšej knihe – v Biblii. Má ju doma každý, možno si ju niekedy otvorí a prečíta, ale kto sa do nej skutočne zahĺbi a snaží sa pochopiť jej význam, odkaz, ktorý nám Boh chce ukázať? Rozjímanie nad Svätým Písmom vychádza z jeho …

Minorita je menovaný za pomocného biskupa v Moskve

Svätý Otec František vymenoval za pomocného biskupa pre Arcidiecézu Matky Božej v Moskve pátra Nikolaja Gennadeviča Dubinina z rehole minoritov, doterajšieho gvardiána Konventu sv. Antona Divotvorcu v Sankt Peterburgu. V rámci Rádu menších bratov konventuálov je páter Nikolaj Gennadevič Dubinin členom Generálnej kustódie sv. Františka Assiského v Rusku, ktorú v rokoch 2005-2018 viedol ako jej generálny …

Misijné sestry sv. Karola odídu pomáhať utečencom na ostrov Lesbos

Misijné sestry sv. Karola (skalabriánky) vycestovali 29. júla 2020 na ostrov Lesbos, kde budú tieto sestry dočasne pôsobiť. V auguste tam pôjdu ďalšie dve skupiny sestier. V spolupráci s Komunitou sv. Egídia tam budú slúžiť a pomáhať utečencom, ktorí dorazia na tento grécky ostrov. Podľa správy zaslanej Agentúre Fides z generálnej kúrie skalabriniánok, sú to sestra Marlene Vieira, Brazílčanka, …

Pešia púť s redemptoristami do Michaloviec

Redemptoristi v Michalovciach Vás pozývajú na 8. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 29. augusta 2020. Púť sa začne o 6.15 hodine svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Nižnom Hrabovci. Po skončení liturgie pútnici pôjdu po ceste do Poše, Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, a ďalej cestou do Lesného, Suchého, Topoľan …

Stručné pravidlá pre kontemplatívny život vo svete

Toto dielko predstavuje stručné vademecum, ktoré obsahuje základné upozornenia pre toho, kto sa chce stať skutočným kontemplatívnym človekom vo svete. Odkazy na biblické citácie, ktoré sú pripojené, majú pomôcť k hlbšej meditácii textov. Ak hľadáš dokonalú jednotu s Bohom, ktorý robí z tvojho života účinný prostriedok spásy, drž sa nasledujúcich rád. Nechaj, nech Duch Svätý prostredníctvom nich …

Studium: Kurz duchovního doprovázení v Olomouci

Kurz duchovního doprovázení v rámci celoživotního vzděláváníse uskuteční v akademickém roce 2020/21 na CMTF UP v Olomouci.Sestává ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část je otevřená širokému okruhu zájemců, praktickoučást budou absolvovat vybraní účastníci. Kurz je určen pro kněze, řeholníky, řeholnice a laiky, kteří seangažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se na …

Saleziánky pozývajú na slávnosť večných sľubov

Slávnosť večných sľubov bude tento rok aj v saleziánskej rehoľnej rodine. Dve saleziánky, sestra Monika Foltýnová a sestra Daniela Oremová zložia v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice svoju doživotnú profesiu. V kostole Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici – Sásovej 29. augusta 2020 o 10:30 hod. pri slávnostnej svätej omši Danka a Monika povedia svoje „Áno“ navždy Bohu.  Svoje rozhodnutie a motiváciu …

Barbarstvo moci (10): august 1950 – posledné dni pred likvidáciou (video)

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku prináša sériu dokumentov s názvom Barbarstvo moci, ktoré sprostredkúvajú svedectvo doby cez prizmu historických faktov …

Zomrela františkánka Ruth Lewisová – „matka zabudnutých“ ocenená Pakistanom

V Pakistane zomrela rehoľná sestra Ruth Lewisová, nazývaná aj „matka zabudnutých“, ktorá celý svoj život zasvätila pomoci deťom i seniorom s mentálnym postihnutím. Počas života získala v rámci Pakistanu dve občianske ocenenia za svoju sociálnu službu. 74-ročná sestra Ruth z Kongregácie františkánskych misionárok Krista Kráľa zomrela v pondelok 20. júla v nemocnici pakistanského hlavného mesta. Zomrela na …

Komentár k biblickým čítaniam – Osemnásta nedeľa v cezročnom období „A“

1. čítanie: Iz 55,1-3Hlavnou myšlienkou dnešného starozákonného textu sú dobrá Novej zmluvy. Je to jeden z textov, nad ktorými Cirkev medituje počas slávnostných bohoslužieb Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu (Iz 55,1-11; piate čítanie). Teda je to významný mesiášsky text.Prorok opisuje dobrá Novej zmluvy prostredníctvom vecí každodennej spotreby, spomína voda, chlieb, víno a mlieko. V …

Intimita v celibátnej komunite

Zasvätená osoba pomerne často dostáva otázku, či je naplnená a šťastná vo svojom povolaní. Pre každého, kto žije v celibáte, je takáto otázka pozvaním vydať svedectvo o svojej integrite, o svojom vzťahu s Bohom a o vzťahoch s inými. Skutočnosť, že neraz sa mnohí z nás trápia a nemajú jednoznačnú odpoveď, je podmienená skúsenosťou, ktorá blokuje prežívanie intimity v komunite. Nasledujúci text chce byť príspevkom …

Barbarstvo moci (09): Gréckokatolícka cirkev v 50. rokoch (video)

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku prináša sériu dokumentov s názvom Barbarstvo moci, ktoré sprostredkúvajú svedectvo doby cez prizmu historických faktov …

Aktuality KVRPS