U pallotínov v Smižanoch ponúkajú duchovné cvičenia pre kňazov a zasvätené osoby

Centrum Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi vo Farnosti Smižany, kde pôsobia pátri pallotíni, ponúka v roku 2021 duchovné cvičenia pre kňazov i pre zasvätené osoby, ak to epidemiologická situácia dovolí. Duchovné cvičenia začínajú v pondelok o 18:00 hod. a končia obedom v piatok (12:00 hod). Prihlásiť sa môžete na cbm.pallotini@gmail.com, alebo telefonicky na …

Komentár k biblickým čítaniam – Tretia nedeľa v cezročnom období „B“ (Nedeľa Božieho slova)

čítanie: Jon 3,1-5.10 Prorok Jonáš je vzorom proroka, ktorý ohlasuje požiadavku pokánia a obrátenia. Sväté písmo túto pozíciu prorokov opisuje veľmi často. Môžeme povedať, že ide o stálu náplň poslania prorokov. Potvrdí to aj dnešné evanjelium. K podstate prorockého poslania patrí totiž schopnosť vidieť smerovanie života jednotlivca aj spoločnosti. A ak tento smer nie je optimálne zameraný na …

Biskup Tencer natočil video, kandidátov kňazstva pozýva slúžiť na Island

Slovenský kapucín Dávid Bartimej Tencer, ktorý pôsobí ako biskup v islandskom Reykjavíku, zverejnil výzvu pre tých, ktorí uvažujú o kňazskom povolaní. „Či je Covid alebo nie je Covid, učiť sa treba. A jedna z možností, čo by ste sa mohli učiť, je aj štúdium teológie. Samozrejme, že sa môžete aj za našu Reykjavícku diecézu,“ …

Koláčiky z vďačnosti. Uršulínky ocenili službu kňazov a zdravotníkov

Prejaviť svoju spolupatričnosť a prirodzenú ľudskosť zdravotníkom a kňazom, ktorí sa rozhodli ísť pomôcť v  prvej línii ako dobrovoľníci a každému z nich povedať „Ďakujeme“ cez domácky pečené koláče sa rozhodli rehoľné sestry uršulínky v Košiciach. V piatok priniesli prvý plech, každý koláčik bol osobitne zabalený do celofánu aj s malým odkazom. „Takže každý, kto si zobral ten koláčik ho dostal ako osobné poďakovanie. …

Ukončili prvú časť obnovy kláštora minoritov v Levoči

Kolaudačným rozhodnutím bola na konci roka 2020 ukončená prvá etapa obnovy starého kláštora minoritov v Levoči, ktorá sa začala v roku 2015 architektonicko-historickým výskumom. Značná časť objektu bola dlhodobejšie nevyužívaná a výrazne sa zhoršoval jej stavebno-technický stav, dochádzalo k výraznému vlhnutiu prízemných a suterénnych častí (murivá, omietky, kamenné články), čo spôsobilo ich poškodenie zasolením s následným úbytkom hmoty pieskovcových výtvarných detailov …

Augustinián Juraj Pigula: Neriskujeme kvôli reklame, ale z lásky

Počas prvej vlny koronavírusu žil v kláštore v talianskom Viterbe, no v lete sa vrátil na Slovensko a prevzal úrad priora augustiniánov. V rozhovore sme sa Juraja Pigulu pýtali na to, ako sa vysporiadali s opatreniami zamedzujúcimi pastoračnú činnosť, i na to, prečo sa niektorí spolubratia rozhodli slúžiť ako dobrovoľníci v nemocniciach. Prvú vlnu koronakrízy ste zažili v talianskom Viterbo. Čo bolo pre …

Príhovor riaditeľa Katolíckeho biblického diela pred Nedeľou Božieho slova

Milí priatelia, bratia a sestry, v mene Katolíckeho biblického diela na Slovensku (KBD) Vám chceme popriať pokojný a požehnaný rok. Je Vám známe, že z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa tretia nedeľa obdobia „cez rok“ slávi ako Nedeľa Božieho slova (24. január 2021). Jej cieľom je pripomenúť význam Svätého Písma pre kresťanský život a …

Modlitby za jednotu podle komunity v Grandchamp

V ekumenickém řeholním společenství na břehu Neuchâtelského jezera ve Švýcarsku dnes žije také jedna Češka – sestra Dana Krupová. Proč Světová rada církví pozvala k přípravě textů pro letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů právě vaši komunitu? Jejím přáním bylo položit důraz na modlitbu, jak ji žijeme v naší kontemplativní komunitě. Základem víry je …

TV Lux uvedie film o Matke Róze Vůjtěchovej, zakladateľke sestier tešiteliek

Televízia Lux odvysiela počas februára dokumentárny film o zakladateľke Kongregácie sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho – Božej služobnici Matke Róze Vůjtěchovej, ktorej proces blahorečenia na diecéznej úrovni začal 19. 11. 2019 v Rajhrade, v Brnenskej diecéze. Film Tajomná radosť môžete sledovať v týchto termínoch:2. 2. 2021 o 21:154. 2. 2021 o 01:106. 2. 2021 o …

Projekt GPS otvára druhú časť kurzu online

GPS tím pozýva na ďalší kurz o rozlišovaní a prehĺbení cesty povolania pre dievčatá od 17 rokov, ktorý funguje na Slovensku úspešne už niekoľko rokov. Kvôli pandemickej situácii bude robený online formou. Cieľom kurzov je spoločne vytvoriť priestor pre účinnejšie načúvanie svojmu srdcu, a tak napomôcť ceste rozlišovania a sprevádzania akéhokoľvek povolania. Chceme posilniť všetky rozmery, …

Lectio divina VI.: Kráčanie cestami Božieho Ducha

V spolupráci s vydavateľstvom Misionár sme sa rozhodli publikovať na webe Zasvätený život texty pripravené sestrou Helenou Dudovou z Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristky), ktoré boli zverejnené v Roku Božieho Slova v časopise Misionár. Liturgické obdobia či mesiace v roku nebudú síce sedieť, no texty cielene nechávame v pôvodine, keďže na seba príspevky nadväzujú. Lectio …

Komentár k biblickým čítaniam – Druhá nedeľa v cezročnom období „B“

čítanie: 1Sam 3,3b-10.19 Potom, čo sme prežili vianočné obdobie a začali toto cezročné obdobie, môžeme druhú nedeľu cez rok ešte stále považovať za úvodnú nedeľu. V evanjeliu sa nám predstavuje Pán Ježiš vo svojej počiatočnej fáze ohlasovania evanjelia. Starozákonný príbeh proroka Samuela je výrečným predobrazom a vzorom nášho najlepšieho postoja voči Ježišovi Kristovi, ktorý nás pozýva pozorne …

Aktuality KVRPS