Školské sestry de Notre Dame pripravili spomienku na pátra Bohuslava Šprláka, OPraem

Dňa 9. septembra sa konala v Beckove duchovná spomienka na pátra Bohuslava Šprláka, OPraem, pri príležitosti 1. výročia smrti. Svätú omšu celebroval Mons. Peter Beňo, pomocný nitriansky biskup s prítomnými kňazmi. Po nej nasledovala prezentácia spomienok sestier a Ing. Jozefa Denku. Potom bol na cintoríne bol požehnaný pomník na hrobe pátra Bohuslava. Biskup, kňazi a sestry sa zúčastnili …

Redemptoristi oslávili 100 rokov od príchodu na Slovensko

Cez víkend vyvrcholili oslavy jubilea 100 rokov od príchodu redemptoristov na Slovensko. Oslavy jubilea začali v piatok večernou svätou liturgiou a chválami, ktoré viedli redemptoristi z Michaloviec – viceprovinciál o. Metod Marcel Lukačik a o. Jozef Kišak, aby v prvom rade poďakovali Bohu za jeho požehnanie. V sobotu 18. 9. 2021 oslavy pokračovali kolokviom o histórii redemptoristov a ich činnosti za tých sto …

Slovenská provincia verbistov začala v Nitre Provinciálnu kapitulu

Slovenská provincia Spoločnosti Božieho Slova (verbisti) začala 21. septembra 2021 v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre XII. provinciálnu kapitulu. „23 kapitulárov, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí z úradu alebo boli zvolení na domových kapitulách, bude v dňoch 20. – 22. septembra rokovať o stave, prítomnej službe i budúcnosti provincie, ktorá teritoriálne zahŕňa Slovenskú a Českú republiku,“ informoval P. …

Celoprovinčné stretnutie bratov dominikánov

Bratia slovenskej provincie Rehole kazateľov využili možnosť stretnúť sa aj v tomto roku na plánovanom celoprovinčnom stretnutí, opäť v budove kňazského seminára v Badíne.  Tzv. provinčné dni prebiehali v termíne od nedele 5. do utorka 7. septembra 2021. Okrem bratov pôsobiacich na Slovensku, boli prítomní aj traja pozvaní hostia. Bratia Irenej Šinklar OP a …

Dvaja novici Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa zložili dočasné sľuby

Včera – na sviatok zakladateľky redemptoristiek bl. Márie Celesty Crostarosy – zložili novici br. Ján Kniez a br. Samuel Opálka v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Motyčkách do rúk provinciála provincie Bratislava – Praha Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Na slávnosti sa zúčastnil aj ich novicmajster P. Maurizio …

Príhovor Svätého Otca v bratislavskej katedrále svätého Martina

Prinášame v plnom znení príhovor Svätého Otca v bratislavskej katedrále svätého Martina na stretnutí s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami a katechétmi. Drahí bratia biskupi,Drahí kňazi, rehoľníčky, rehoľníci a seminaristi, Drahí katechéti, sestry a bratia, dobrý deň! Srdečne vás pozdravujem a ďakujem Mons. Stanislavovi Zvolenskému za jeho slová. Ďakujem za pozvanie, aby som sa cítil ako doma: …

Hľadáte sa na fotkách z týchto dní so Svätým Otcom?

Chceme vám ponúknuť niekoľko zdrojov, kde sa môžete nájsť na fotografiách zo stretnutí so Svätým Otcom počas jeho návštevy Slovenska. Ak viete o ďalších, ktoré tu chýbajú, alebo sa chcete podeliť o svoje fotografie, môžete to zaslať na zz@rehole.sk a tento príspevok doplníme. TK KBS: 1. deň – fotogalérie TK KBS: 2. deň – …

Ovocím návštevy Svätého Otca by mohol byť nárast počtu duchovných povolaní

Atmosféra na letisku pri prílete Svätého Otca bola podľa vajnorského farára Jozefa Kováčika spontánna. Ako povedal pre TK KBS, deti zo základnej školy vo Vajnoroch na letisku urobili milú atmosferu. Pápež im na ploche zakýval, deti mali z toho radosť. Spolu s deťmi bola na ploche aj slovenská olympijská víťazka Zuzana Rehák Štefečeková. Pápež …

Príhovor sestry Samuely Harmáčkovej na stretnutí Svätého Otca so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave

Drahý Svätý Otec František, vážení predstavitelia židovskej obce na Slovensku, vážení prítomní hostia, s veľkou bázňou stojím dnes na tomto symbolickom mieste v prítomnosti veriacich kresťanov a veriacich židov, ktorí vyznávame a milujeme toho istého Boha. Naše spoločné dejiny sú poznačené veľkou bolesťou, ale zároveň sú v nej chvíle, ktoré v nás vzbudzujú nádej, že v každom období žijú …

Sv. Dominik tvorí v Košiciach krásne dielo spoločenstva

„Nos junge beatis“, „pripoj nás k blaženým“ – touto prosbou sa niesli dva septembrové dni (9. – 10.9.), počas ktorých prichádzali k relikvii sv. Dominika deti Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy a ich rodičia, žiaci Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, zamestnanci týchto škôl a zariadení, farníci, ktorí pravidelne prichádzajú do Kostola Krista Kráľa a celá košická komunita sestier. Prichádzali …

Pápež: Zasvätený život si vyžaduje zakorenenosť a smelosť

Nebáť sa vlastnej krehkosti a vystríhať sa duchovnému zosvetšteniu – to sú niektoré z odporučení, ktoré pápež František vo štvrtok 9. septembra adresoval účastníkom generálnej kapituly Misionárov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – nazývaným aj klaretíni. Spomínaný ľudový názov misionárov je odvodený od mena ich zakladateľa – biskupa sv. Antona Máriu Clareta (1807-1870). Kongregáciu založil …

Rehoľná sestra z Argentíny odovzdá pápežovi kyticu a pozdraví ho v jeho materčine

Okrem zástupcov vedenia Konferencie vyšších rehoľných predstavených – predsedu P. Václava Hypiusa, CSsR a zástupkyne predsedu sr. Agnesy Jenčíkovej, CJ, osobne pozdraví pápeža pri stretnutí v Katedrále sv. Martina v Bratislave aj sr. Ceferina del Valle Bordón, ktorú na Slovensku poznáme pod menom sr. Paola Bordón. Sr. Paola pochádza z Tucumán, z mesta na severe Argentíny. Je …

Aktuality KVRPS