Pápež Školským sestrám: Dosvedčujte evanjeliovú solidaritu

„Bez skutočnej chudoby niet rehoľného života“, skonštatoval pápež František pri stretnutí s účastníčkami 25. generálnej kapituly Školských sestier Notre Dame (School sisters of Notre Dame), ktoré prijal v pondelok 13. novembra na audiencii vo Vatikáne. Téma ich generálnej kapituly znie: „Byť prorockými svedkami pre univerzálne spoločenstvo“. Ako pripomenul Svätý Otec, zakladateľkou kongregácie je bl. …

Kláštor „Mater Ecclesiae“ sa opäť stane domovom kontemplatívneho rádu

V srdci Vatikánskych záhrad sídli kláštor „Mater Ecclesiae“, ktorý bol známy ako sídlo emeritného pápeža Benedikta XVI. po jeho rezignácii v roku 2013. Zriadil ho sv. Ján Pavol II., ktorý ho kanonicky pridelil kontemplatívnej reholi. Ako informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, pápež František opäť obnovil kontemplatívny účel budovy. Článok si môžete dočítať na Vatican …

Trnavská univerzita ponúka študijný program profesionálneho sprevádzania counselling

Novovytvorený študijný program counseling rozvíja dlhoročné praktické a výskumné skúsenosti tímu odborníkov Katedry sociálnej práce Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý neustále monitoruje najnovšie trendy v oblasti Counselingu nielen doma, ale aj v zahraničí. Výsledkom je counseling ako profesijný študijný program, ktorý sa zameriava na prípravu odborníkov na základné sociálne poradenstvo. Je zostavený tak, aby umožňoval dosiahnuť rozvoj konkrétnych …

Projekt priblíži myšlienky pápežov k jubileu 800 rokov od udalosti v Grecciu

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pozýva do projektu Advent s KBS. Projekt bude trvať od Prvej adventnej nedele 3. decembra do 24. decembra 2023. Prináša myšlienky pápežov k jubileu 800 rokov od udalosti v Grecciu. Greccio je talianske mesto, v ktorom v roku 1223 sv. František z Assisi pripravil vôbec prvý betlehm vytvorený zo živých postav. …

List Svätého Otca Františka členom františkánskej rodiny pri príležitosti 800. výročia potvrdenia reguly (1223-2023)

Drahí bratia a sestry, s radosťou v srdci chcem pri takej významnej príležitosti zablahoželať celej františkánskej rodine, ktorej synovskú blízkosť cítim od počiatku mojej služby na Petrovom stolci. Osemsté výročie potvrdenia Reguly menších bratov zo strany pápeža Honória III. v Lateráne, ktoré sa udialo 29. novembra 1223, je vhodnou príležitosťou nie len na pripomenutie si tohto historického okamihu, …

Kontemplatívne ženy sú hlasom neúnavne chváliacej Cirkvi

V dnešný Svetový deň klauzúrneho života nazývaný aj „Pro orantibus“, ktorý sa slávi 21. novembra – v deň liturgickej spomienky Obetovania Panny Márie, Svätý Otec František rozoslal cez sociálne siete nasledujúci odkaz: „Kontemplatívne ženy sú hlasom Cirkvi, ktorá neúnavne chváli Boha, ďakuje mu a prosí za celé ľudstvo. Prostredníctvom svojej modlitby sú spolupracovníčkami samotného …

Matka Kristína z Karmelu / Nepotrebujem vedieť o svete. Ľuďom viac pomôžem svojimi modlitbami

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. V americkom kláštore žije rodáčka zo Stropkova už viac ako 30 rokov. Stará sa o kone, svoje rozhodnutie nikdy neoľutovala. Spojil nás biskup Milan Lach. Na jeho podnet sme si vymenili niekoľko emailov a dohodli si stretnutie v redemptoristickom Kláštore Najsvätejšej Trojice v Stropkove.  V čiernom habite …

Pápež misionárom: Nechajte sa strhnúť súcitom Kristovho Srdca

„Prejavte Ježišovo milosrdenstvo svojou dobrotou.“ Aj touto výzvou sa pápež František obrátil na účastníkov 26. generálnej kapituly Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorých prijal v pondelok 2. októbra vo Vatikáne. Tiež ich vyzval, aby sa angažovali proti nespravodlivostiam chudobných a migrantov vo svete, tak ako to konal ich zakladateľ páter Jules Chevalier. „Od samého začiatku …

Siedme stretnutie biskupov s laikmi a zasvätenými bude v januári 2024

Biskupi, predstavitelia jednotlivých diecéz a inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby a aktívni laici sa stretnú 25. a 26. januára 2024 v Nimnici, aby diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku počas roku 2024. Téma bude zverejnená neskôr. Cieľom podujatia je prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a pohľadov, ako aj zbieranie pastoračných …

Ešte do 19. novembra môžete ísť k redemptoristom na Kramároch na výstavu Z Jeruzalema ku všetkým národom

Z Jeruzalema ku všetkým národom. Svedectvá o počiatkoch kresťanstva je názov výstavy, ktorú priniesli redemptoristi do farnosti Bratislava-Kramáre. Farníci a návštevníci kostola si môžu od septembra do konca novembra 2023 študovať texty a obrazy z obdobia raného kresťanstva, s osobitným dôrazom na život prvých kresťanov, ich kontakt s okolitým svetom a poslanie evanjelizovať. V nedeľu …

„Tekvice Halloweenu“ alebo kiežby sme boli svätejší

„Navrhujeme nasledovať príklad tých, ktorí svojim životom oslávili Život“, uvádza vo svojej kampani a upriamuje pozornosť na odkaz svätcov v kontraste k oslavám propagujúcim smrť Asociación Católica de Propagandistas (Katolícke združenie propagandistov). Národným radcom asociácie s dvadsiatimi troma pobočkami, pôsobiacimi v rôznych sférach po celom Španielsku, je člen biskupskej konferencie a emeritný biskup Burgosu, Fidel …

100 rokov prítomnosti misionárov verbistov na Slovensku

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život (01/2023). Sv. Pavol apoštol, veľký misionár Cirkvi a vzor misionárskej horlivosti, píše: „Zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou“ (Flp 3, 13). Podobný postoj zaujíma aj pápež František, keď v Liste Európe z 27. októbra 2020 vyjadruje prianie, aby Európa nebola len …

Aktuality KVRPS