Pápež jubilujúcej paulínskej komunite: V modlitbe skúmajte znamenia čias

Svätý Otec František prijal vo štvrtok 25. novembra členov paulínskej rehoľnej rodiny pri príležitosti 50. výročia smrti ich zakladateľa, bl. Jakuba Alberioneho. Pripomenul im úlohu „pozorne skúmať znamenia čias“, ktorú im zveril ich zakladateľ, inšpirovaný vo svojom apoštoláte na poli komunikácie vášnivou horlivosťou sv. Pavla. „Váš zakladateľ dokázal s veľkou prezieravosťou pochopiť, že je …

Vyjadrenie Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva k zmenenému textu modlitby korunky

Na internete koluje text modlitby Korunky Božieho milosrdenstva, ktorý je údajne autentickým, pôvodným textom, a Kongregáciu sestier Matky Božieho Milosrdenstva nepriamo obviňujú z ukrývania pravdy o korunke. Pri tejto príležitosti prinášame jej stanovisko k tejto téme. Na internete už nejaký čas koluje text modlitby Korunky Božieho milosrdenstva, ktorý je údajne autentickým, pôvodným textom, v …

Zomrel posledný z komunity trapistov z Tibhirine, brat Jean-Pierre Schumacher

V nedeľu 21. novembra odišiel do večnosti posledný mních z deväťčlennej komunity trapistov z Tibhirine, známych z filmu „O bohoch a ľuďoch“ (2010). 97-ročný brat Jean-Pierre Schumacher pôvodom z Francúzska zomrel v kláštore v Maroku. Brat Jean-Pierre bol posledným živým svedkom vpádu ozbrojených mužov do ich kláštora v Tibhirine v noci z 26. na 27. marca …

Oheň v srdci: rozhovory so sr. Helenou Torkošovou (kniha)

V Godzone shop-e nájdete už niekoľko dní knižnú novinku. Autori Ján Juščák, Katarína Pirohová a Ján Hudáček spísali rozhovory so školskou sestrou sv. Františka, Helenou Torkošovou, ktoré sú dôkazom, že život s Bohom je životom plným paradoxov. Sú živým dôkazom toho, že Boh dokáže s ochotným srdcom aj nemožné, napriek akýmkoľvek životným okolnostiam, strachu či hrozbám. …

Nový ročník edície Viera do vrecka 2022 s úvahami o posolstvách Svätého Otca Františka

Edícia Viera do vrecka z dielne Vydavateľstva DON BOSCO ponúka už viac ako jedenásť rokov obľúbené a praktické príručky spracované spôsobom, ktorý je čitateľovi blízky a zrozumiteľný. Rok 2022 prináša edíciu v novom šate, s rozšíreným obsahom a menej často. Jej hlavnou líniou bude uvažovanie o posolstvách Svätého Otca Františka, ktoré ako semienka zasial pri svojej návšteve Slovenska. Nový …

Sloboda, kreativita a dialóg / Semienka nádeje (video)

V Katedrále sv. Martina sa Svätý Otec počas svojej návštevy Slovenska prihovoril biskupom, kňazom, rehoľníkom, seminaristom a katechétom. Vyzval k slobode, kreativite a dialógu. Zároveň povzbudil biskupov a kňazov, aby sa nebáli formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Ako pretaviť slová pápeža do praxe každodennosti? Moderuje Jana Trávníčková. Hostia: …

Rehoľníci sa stretli s odchádzajúcim apoštolským nunciom

V pondelok 23. novembra sa na apoštolskej nunciatúre v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov zasvätených s odchádzajúcim apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Giacomom Guidom Ottonellom, ktorý prijal P. Václava Hypiusa, CSsR predsedu KVRPS a sr. Janu Kurkinovú, FMA, tajomníčku Konferencie. V neformálnom stretnutí zdieľali svoj pohľad na realitu Cirkvi a zasväteného života. Predseda KVRPS poďakoval …

Viera do vrecka: Sú duchovné cvičenia aj pre mňa? (video)

Čo znamená duchovne sa cvičiť?  Musíme kvôli tomu vždy odísť z domu? Čo je cieľom duchovných cvičení? O tejto téme sme sa porozprávali s ignaciánskym duchovným sprievodcom pátrom Jakubom Garčárom, manželmi Mrázkovcami a saleziánom donom Jozefom Lančaričom, kazateľom duchovných cvičení. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli. Viac o tejto téme sa …

Pápež František sestrám vincentkám: Hľaďte na krásu vášho povolania

„Boh vám zveril svojich milovaných chudobných!“ Aj týmito slovami povzbudil Svätý Otec František Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentky), ktorým sa prihovoril vo videoposolstve pri príležitosti ich generálneho zhromaždenia v Paríži. V sobotu 20. novembra ukončili takmer mesačné reflexie o svojom povolaní vo svetle evanjelia, s ústredným mottom „Ephata“ (Otvor sa!). …

Biskup Reykjavíku Dávid Tencer: Vrátilo sa nám 120 percent veriacich

Rím v novembri navštívil biskup islandského Reykjavíku Mons. Dávid Tencer z rehole kapucínov. V stredu 10. novembra sa stretol so Svätým Otcom pri generálnej audiencii. Mons. Tencer prijal pozvanie na rozhovor do Vatikánskeho rozhlasu, v ktorom sa podelil o živote Cirkvi na Islande. Pandémia podľa jeho slov neodohnala ľudí z kostolov, naopak pribudli noví, …

V Ríme včera skončila XVI. generálna kapitula františkánskeho svetského rádu

Spolu 57 delegátov z celého sveta bolo prítomných na  XVI. generálnej kapitule františkánskeho svetského rádu (OFS) v dňoch 13. – 21. novembra 2021 v Ríme. Úvodnej svätej omšou predsedal o. Amando Trujillo, generálny minister TOR. Kapitula ukončila šesťročné funkčné obdobie (2014-2020), predĺžené o jeden rok v dôsledku pandémie COVID-19 a nové funkčné obdobie (2021-2027) …

O maľbe pre pápeža na Luníku IX vyšiel videodokument

Pri príležitosti návštevy Svätého Otca pápeža Františka na košickom sídlisku Luník IX sa s odstupom dvoch mesiacov podaril dokončiť krátky dokumentárny film o veľkoplošnej maľbe – murale s názvom „Kvety ako gesto“. Výtvarné dielo bolo zrealizované v čase príprav septembrovej návštevy pápeža. Pod umeleckým vedením autorskej dvojice Oto Hudec a Igor Kupec spoluprracovali Rómske deti z tohto sídliska a ETP …

Aktuality KVRPS

  • V nedeľu 22. novembra vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup posvätil obnovený kríž v areáli kláštora otcov baziliánov v Trebišove. Posviacka obnoveného kríža sa konala pri príležitosti […]
  • V pondelok 23. novembra sa na apoštolskej nunciatúre v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov zasvätených s odchádzajúcim apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Giacomom Guidom Ottonellom, ktorý prijal P. Václava Hypiusa, CSsR […]
  • Sobota 13. novembra 2021 nebola len obyčajným dňom pre slovenskú provinciu Misijných sestier služobníc Ducha Svätého. Bol to výnimočný deň radosti byť v Božej službe a vďačnosti za dar povolania. Štyri […]
  • Informovala Karola Dravecká, OP The post Podujatie Prelievanie je zrušené appeared first on Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.
  • Františkánky Panny Márie Nepoškvrnenej oznamujú, že Pánom života a smrti bola povolaná do večného života sestra Mária Jana od pokory vteleného Slova (Anna Lapšanská). Zomrela  posilnená sviatosťami v nedeľu 7. 11. 2021 vo […]