Objavená identita – ponuka duchovných cvičení pre zasvätených a kňazov

Na Lukovom Dvore pri Nitre ponúkajú v auguste (10. – 16. 8. 2020) duchovné cvičenia pre kňazov a zasvätených. Lektormi budú kňaz Andrej Darmo a sestra Eva Jaroušková, CJ. Organizátori ponúkajú zakúsiť a poobjaviť tajomstvo nového – večného života, do ktorého sme boli v krste ponorení a nás nekonečne presahuje. Cez skúsenosť, reflexiu, Božie slovo, liturgiu …

Barbarstvo moci (08): Pomocné technické prápory (PTP)

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku prináša sériu dokumentov s názvom Barbarstvo moci, ktoré sprostredkúvajú svedectvo doby cez prizmu historických faktov …

Nebáť sa požiadať o pomoc

Rozhovor s účastníčkou Roku duchovnej obnovy. Predstavení mužských aj ženských reholí na Slovensku sa už dlhší čas zamýšľajú nad tým, ako pomôcť bratom a sestrám, ktorí prežívajú také ťažkosti, ktoré si vyžadujú komplexnejší prístup. Dokonca boli podniknuté nejaké kroky, ale k pôvodnému zámeru sa nepodarilo priblížiť napriek tomu, že mnohí do toho vložili veľa úsilia. …

Komentár k biblickým čítaniam – Pätnásta nedeľa v cezročnom období „A“

1. čítanie: Iz 55, 10-11 Krátky úryvok z Knihy proroka Izaiáša sa nachádza v závere druhej časti jeho spisu, v tzv. Druhom Izaiášovi (kap. 40–55), kde zaznieva posolstvo nádeje pre ľud v babylonskom zajatí. Vyhnanstvo skončí a oni sa vrátia do svojej krajiny (porov. Iz 55,12). Počúvajúc tieto prísľuby po takmer štyridsiatich rokoch v …

Český cyklus 23 videí o zasvätených má už desať rokov

Pred desiatimi rokmi vznikol v Českej televízii cyklus Zasvěcení, ktorý tvorí celkovo 23 videí. Postupne sú v ňom predstavené rôzne spoločenstvá zasvätených pôsobiace v Českej republike. Skoro všetky z nich nájdete aj u nás. Spoznať cez tieto dokumenty môžete ženské i mužské rády a kongregácie – od rádov rytierskych, mníšskych, žobravých až po najnovšie kongregácie a spoločenstvá. Celý cyklus nájdete TU. …

U košických bosých karmelitánok prebieha novéna pred slávnosťou Panny Márie z hory Karmel

Včera, 7. júla 2020 začala novéna pred slávnosťou Panny Márie z hory Karmel, ktorú môžete sledovať aj na YouTube kanáli. Počas deviatich dní do samotnej slávnosti, ktorá je 16. júla, bude kazateľom pri svätej omši o 18:00 poľský salezián o. Dominik Chmielewski a hlavným celebrantom o. Blažej Revický. Dňa 16. júla, na slávnosť Škapuliarskej Panny Márie, budú …

O džemech i životě u sester cisterciaček v Kismaros

V spolupráci s Monastery Deli Market vám prinášame rozhovor so sestrou Veronikou, cisterciánkou z maďarského Kismaros, kde sestry žijú a vyrábajú sirupy, džemy, med a iné kláštorné dobroty. Sestro Veroniko, pověděla byste, jak výroba džemů začala? Džemy a sirupy jsme vždy chystaly pro vlastní potřebu a pro naše hosty. Dříve bylo na naší zahradě …

Modlitba „zaľúbenej mníšky“

„Kontemplatívny kláštor? To nie je pre mňa, veď čo by som tam celý deň robila?“ To bola moja reakcia s riadnou dávkou nevedomosti o takomto živote v čase hľadania „svojho“ miesta. Dnes mnohí iba tušia, ako to vyzerá v našom kontemplatívnom klauzúrnom kláštore. Predstava na smrť vážnej mníšky s otlakmi na kolenách a očami vyvrátenými k nebu, uväznenej za …

Relikvia srdca svätého arského farára Vianneyho bude putovať po Slovensku

V dňoch 10. – 25. októbra 2020 sa na Slovensku uskutoční putovanie relikvie sv. Jána Márie Vianneyho, patróna farárov. Putovanie relikvie jeho srdca po slovenských farnostiach má za cieľ povzbudiť vieru a vyprosiť posilu pre kňazov v aktívnej službe. Zároveň chce táto iniciatíva v starých a chorých kňazoch posilniť nádej a vytrvalosť v službe …

Sestra Jaroslava Staršia, SSpS: Moja misia v Papue Novej Guinei

Pred štyridsiatimi rokmi bol vybudovaný v Papue Novej Guinei prvý exercičný dom, „Dom modlitby“. Tento nápad sa zrodil v hlavách Misijných sestier služobníc Ducha Svätého a misionárov Spoločnosti Božieho Slova a v začiatkoch slúžil hlavne pre členov týchto dvoch kongregácií. Misionári si boli vedomí, že každý z nich potrebuje aspoň raz za rok nielen …

Svedectvom o barbarstve moci. Kostolná pri Trenčíne a Priehrada mládeže. (cyklus videí)

Cyklus SVEDECTVOM O BARBARSTVE MOCI približuje autentické spomienky pamätníkov štátneho zásahu proti reholiam a rehoľníkom. Vypočujte si spomienky na sústredenie rehoľníkov v preškoľovacom stredisku v Kostolnej a stavbe vodného diela Nosice – Priehrada mládeže. pán Milan Mesároš pán Ján Brichta don Vojtech Zeman, SDB don Alojz Ondrejka, SDB Ďalšie príspevky k tejto téme nájdete TU. …

Aktuality KVRPS