Zasvätenie panny v Košickej arcidiecéze

Stav zasvätených panien – Ordo virginum – je osobitou formou zasväteného života, ktorého obnova nastala po Druhom vatikánskom koncile. Zasvätené panenstvo patrí, spolu s pustovníctvom a vdoveckým stavom, k najstarším formám Bohu zasväteného života, ktoré poznáme už od čias apoštolov. V sobotu 1. októbra, po tom, čo vyjadrila úmysel sa zasvätiť a zložila sľuby čistoty a nasledovania …

Pápež generálnej kapitule redemptoristov: Nové víno do nových nádob

„Nebojte sa kráčať po nových cestách, viesť dialóg so svetom vo svetle vašej bohatej tradície morálnej teológie“, či „zašpiniť si ruky v službe tým, na ktorých ľuďom nezáleží“. Takto Svätý Otec povzbudil redemptoristov, ktorých prijal v sobotu 1. októbra vo Vatikáne pri príležitosti ich generálnej kapituly. Vyše stovke členov 26. generálnej kapituly Kongregácie Najsvätejšieho …

Mních s kamerou: Snažím sa sprístupniť kláštor verejnosti v online priestore

Úvodnú časť tohto rozhovoru publikujeme s láskavým dovolením redakcie Slovo+. Link na dočítanie nájdete nižšie. Pred šiestimi rokmi vstúpil na slovenskú vlogerskú scénu netradičný autor, benediktínsky mních. Dnes má na konte 123 videí, 28 live streamov a vyše 7200 odberateľov. O zákulisí kanálu Mních s kamerou, ale aj o tom, ako evanjelizujú benediktíni, hovoríme …

Po desiatich rokoch bolo v Žiline slávnostné zasvätenie panien

Tri kandidátky zasvätenia zložili v sobotu 1. októbra 2022 sľub čistoty a nasledovania Krista do rúk diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa. Pred desiatimi rokmi sa zasvätením prvých kandidátok v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline otvorili na Slovensku dvere tejto starobylej forme zasvätenia v Ordo virginum. Gabriela Šadibolová, Anna Tvrdovská a Martina Vranečková sú jej novými …

Malá cesta / sestra Avila (video)

Malá cesta, nová séria krátkych svedectiev na TV LUX. V prvej časti relácie sa stretneme s dominikánkou, sestrou Avilou, ktorá sa podelí o to, ako ju láska k mužovi priviedla až pred dvere rehole.

Sestra Amabilis Bacharová: Ľudia potrebujú Krista, aj keď si to neuvedomujú  

Úvodnú časť tohto rozhovoru publikujeme s láskavým dovolením redakcie Slovo+. Link na dočítanie nájdete nižšie. Pôsobí v Poprade, kde aktuálne učí náboženstvo. Aktívne sa zúčastňuje na príprave birmovancov ako animátorka a rada rozpráva ľuďom o Bohu. O evanjelizácii mladých a o tom, čo vlastne je evanjelizácia a čo so sebou prináša, sme sa rozprávali …

Kardinál Farrell účastníkom stretnutia európskej Kontinentálnej služby communia CHARIS: „Vy ste poslami Slova, vy ste ústami Ducha“

Rím, 27. septembra 2022 – Minulý víkend sa v Ríme uskutočnilo stretnutie európskej Kontinentálnej služby communia CHARIS (CCSC). Hlavnými témami stretnutia bola výzva šíriť krstu v Duchu Svätom v celej Cirkvi a príprava Valného zhromaždenia CHARIS na rok 2023. Sobotnú svätú omšu celebroval kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život a …

Tím pastorácie povolaní organizuje pre mladých ľudí opäť Kurz Samuel

Tím pastorácie povolaní organizuje pre mladých slobodných ľudí vo veku od 19 do 30 rokov Kurz Samuel. Je  príležitosťou prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie, a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave, Prešove, Nitre, Ružomberku a v Trnave. Naplánovaných …

Pápež František kapucínkam: Ticho umožňuje načúvať a nachádzať harmóniu

„Je krásne poslať jazyk na dovolenku a venovať sa počúvaniu…“ Týmito slovami komentoval pápež František tému, ktorú si zvolili pre svoju generálnu kapitulu Sestry kapucínky – terciárky Svätej rodiny. Účastníčky kapituly pochádzajúce z rozličných častí sveta prijal v pondelok 26. septembra na audiencii vo Vatikáne. Sestry sa na svojom stretnutí zamerali na tému „pokorného …

Do rúk arcibiskupa Oroscha zložili sľub tri zasvätené panny v Trnave

V Bazilike sv. Mikuláša v Trnave prežívali veriaci vo štvrtok 8. septembra dvojnásobný sviatok. Popri slávení sviatku Narodenia Panny Márie tu do rúk trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha skladali sľub zasväteného panenstva tri kandidátky. Od obnovenia tohto starobylého obradu zasvätenia panien uplynulo už viac ako päťdesiat rokov. Zasvätenie panien je starobylým obradom Cirkvi, ktorý …

Pápež premonštrátom: Chudoba Betlehema a zmysel pre ľudské bratstvo

„Nech jednoduchosť a chudoba Betlehema vo vás vzbudí zmysel pre ľudské bratstvo. Nech vás materinská prítomnosť Panny Márie vedie na ceste viery a starostlivej lásky“ – takéto žičenie adresoval pápež František členom Rádu premonštrátov, ktorých prijal vo štvrtok 22. septembra na osobitnej audiencii. Rád minulý rok slávil 900 rokov od prvých sľubov svojho zakladateľa …

Medzi nové formáty televízie Lux patrí aj relácia s názvom „EDEN“

Medzi nové formáty katolíckej televízie LUXux patrí od septembra aj relácia EDEN. Moderátor Pavol Danko v nej predstavuje stromy a kvety Svätého písma a pozýva odhaliť tajomstvá kláštorných záhrad. Relácia EDEN má svoj vysielací čas každú druhú sobotu o 18:00 a dá sa nájsť aj v televíznom archíve a na YouTube kanáli. „V knihe Genezis čítame, …

Aktuality KVRPS