Z mariňáčky rehoľníčka / Bývalá americká vojačka zložila v Poľsku večné sľuby

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. V Krakove zložila večné sľuby albertínka, ktorá slúžila v námorníctve. Povolanie objavila na vojenskej misii v Afrike. Jadwiga Szczechowiczová, bývalá americká vojačka, sa narodila v roku 1986 v Poľsku. Keď mala 13 rokov, s rodičmi odišla do USA. V Amerike sa po skončení …

Generál tešiteľov / Cirkev na Slovensku má veľa byrokracie. Niektoré veci neexistujú ani v Poľsku

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. Rozhovor s generálnym predstaveným Kongregácie bratov tešiteľov z Getsemani o poklese povolaní v Poľsku, o reholi aj o adorácii. Páter Michał Krysztofowicz sa narodil v poľskom Koníne 9. februára 1983 vo veľkopoľskej župe. Svoju rehoľnú formáciu začal vo Włocławku v provinciálnom dome Kongregácie bratov …

Bosí karmelitáni a karmelitánky vydali hudobné CD Balady a piesne z Karmelu

V týchto dňoch vyšlo nové CD z dielne bosých karmelitánov a karmelitánok s názvom Balady a piesne z Karmelu. Autorom je br. Stanislav Jaloviar a pieseň Darovať sa z lásky zložili sestry bosé karmelitánky. Pri nahrávaní spolupracovali o. Andrej Valent, o. Dušan Hricko a o. Rudolf Bartal a celú realizáciu (hudobné aranžmán a technickú prípravu) mali na starosti …

Diecéza Hradec Králové má novú zasvätenú pannu pochádzajúcu z Prešova

V sobotu 30. júla počas svätej omši v kaplnke svätého Klimenta v Hradci Králové zložila do rúk pomocného Královohradeckého biskupa Mons. Josefa Kajneka sľub doživotnej čistoty Ivana Krajčíková, kandidátka Ordo virginum, pochádzajúca z Prešova. Verejným sľubom čistoty a modlitbou zasvätenia, prednesenou biskupom, sa kandidátka stala zasvätenou pannou v ORDO VIRGINUM. Nasledovalo odovzdanie prsteňa a liturgie hodín. Kandidátka prijala meno …

Poď na EXPO povolaní do Trenčína počas Národného stretnutia mládeže T22

Už túto sobotu 30. júla sa v Trenčíne na Národnom stretnutí mládeže T22 v sobotnom programe EXPO povolaní môžete stretnúť so zasvätenými z rehoľných spoločenstiev pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí. Zasvätených môžete počas celého stretnutia T22 stretávať v rehoľnej kaviarni a službe ucha, ako animátorov a dobrovoľníkov v rôznych službách či častiach programu. No najmä vo vyššie spomínanom sobotnom popoludní od …

Santorini / Ako na ikonickom gréckom ostrove prináša obetu trinásť klauzúrnych mníšok

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. „Na takomto turistickom ostrove je modlitba to posledné, na čo človek myslí, tak to robíme my,“ vraví sestra predstavená Lucía María. Pálivé lúče budia obyvateľov gréckeho sopečného ostrova do nového letného dňa. Ak sa ostrova nedrží ranná hmla, teplota stúpa enormne rýchlo. Turistov tu …

Centrum Salvator ponúka na jeseň duchovné obnovy

Prinášame vám ponuku duchovných obnov, ktoré v mesiacoch september až november povedú bosí karmelitáni: 1. Duchovná obnova pre zasvätených a laikov z cyklu Biblické ženy „Kráľovná Ester„ sa uskutoční v dňoch 16.-18. septembra 2022 pod vedením p. Rudolfa Bartála, OCD. 2. Duchovná obnova pre zasvätených a laikov pod názvom: Pustovnícky víkend so sv. Teréziou od Ježiša (Avilskou) …

Keď sa dejú zázraky a Otcova láska uzdravuje, dvíha a dáva novú silu kráčať ďalej

V dňoch 17. – 22. 7. 2022 sa v Nitre, v kňazskom seminári, uskutočnil seminár Otcovo srdce, určený pre kňazov a zasvätených mužov a ženy. Prežili sme požehnaný čas v Otcovej láske, v spoločenstve bratov a sestier. Bol to čas byť s Ním a čas zdieľania sa s bratmi a sestrami. Učili sme sa novému …

Pápež František sa prišiel rozlúčiť so svojím duchovným synom Diegom

Vo štvrtok 21. júla dopoludnia sa v kostole Generálnej kúrie Spoločnosti Ježišovej v Ríme konala posledná rozlúčka so zosnulým pátrom Diegom Faresom, ktorý vo veku 66 rokov podľahol zápasu s rakovinou. Pápež František, ktorý ešte ako jezuitský provinciál v roku 1976 prijímal dvadsaťročného Diega do rehole a bol po jeho boku aj pri jeho …

Generálna predstavená satmárok prevzala dnes úrad

23. júl bol pre Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok výnimočný z viacerých dôvodov. V tento deň pri svätej omši, ktorú celebroval Mons. Ján Kuboš, prevzala úrad nová generálna predstavená. Zároveň týmto dňom zanikajú všetky provincie a sestry v šiestich štátoch spadajú pod jedno generálne vedenie, ktoré má sídlo na Slovensku. Pri svätej …

Keď (duchovný) život bolí: ako žiť s náboženskou úzkosťou (online)

Dňa 1. augusta si cirkev pripomína sviatok sv. Alfonz Mária de‘ Liguori, učiteľa cirkvi, ktorý takmer celý život bojoval s úzkosťou a škrupulozitou. Práve v tento deň chceme byť blízko ľuďom, ktorým strach, pokrivené predstavy a nutkavé myšlienky výrazne znepríjemňujú fungovanie v bežnom živote i samotný vzťah s Bohom. Aj prijímanie sviatostí a modlitba sa môžu stať neznesiteľným bremenom. Pomoc však existuje. …

Sestry Matky Terezy museli opustiť Nikaraguu, štát im zrušil právnu subjektivitu

Rehoľné sestry z Kongregácie misionárok lásky museli odísť z Nikaraguy. Tamojšia vláda totiž vydala dekrét, následne schválený parlamentom, ktorým zrušila právnu subjektivitu 101 mimovládnych organizácií, vrátane združenia Misionárok lásky. Podľa ministerstva vnútra rehoľníčky nesplnili niektoré zákonné povinnosti a porušili predpisy proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a financovaniu šírenia zbraní hromadného ničenia. V správe …

Aktuality KVRPS