Komentár k biblickým čítaniam – Siedma veľkonočná nedeľa v roku „B“

čítanie: Sk 1,15-17.20a.20d-26 Prvé čítanie nás vovádza do diania bezprostredne po Ježišovom vystúpení do neba. Učeníci sa svorne zhromažďujú „do hornej siene“, teda miesta tradične identifikovaného s miestom Poslednej večere (Lk 22,12). Popri jedenástich apoštoloch – ktorých Lukáš menuje – tvoria spoločenstvo i ďalší bratia a ženy, z ktorých sa dozvedáme iba identitu Márie, Ježišovej matky. Jej …

Projekt GPS ponúka Púť za svoje povolanie netradičným spôsobom

Saleziánky z projektu GPS pripravili pre dievčatá opäť ponuku zameranú na rozlišovanie povolania. Púť za svoje povolanie je konečne po dlhom čase akcia naživo. Záujemkyne môžu putovať priamo s GPS tímom alebo netradične aj samy. Po púti bude krátke online stretnutie zamerané na zdieľanie skúsenosti a zážitkov. „Hoci koronavírus nás stále obmedzuje, nás to nezastavuje. Chceme …

V Egypte našli pod pieskom doposiaľ najstarší kresťanský kláštor v krajine

V Egypte archeológovia objavili zatiaľ najstarší známy kresťanský kláštor v tejto krajine, spadajúci do štvrtého storočia. Doteraz najstaršie odkryté kláštory v Egypte boli z piateho storočia. Objav francúzsko-nórskej archeologickej misie v oáze Bahariya (v zóne Tal Ganoub Qasr-al Agouz) bol zverejnený v marci. Výskum, ktorý sa začal v roku 2009 a musel byť dočasne prerušený v roku …

Sestra Hermana: Nebojme sa byť ženami, ktoré vedia, čo chcú a vedia to dosiahnuť

Ďakujeme redakcii Slovo+ za možnosť publikovať prvú polovicu tohto príspevku.Celý rozhovor so sestrou Hermanou môžete dočítať na stránke Slovo+. Aktuálne učí na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, popritom študuje a vyučuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Pred pár rokmi ste ju mohli často vídať v médiách, keďže sa takpovediac stala tvárou „Roka zasväteného života“. Keď po Slovensku …

Ignaciánsky rok 2021-2022 pripomenie dar duchovných cvičení pre celú Cirkev

Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556), ktorého sviatok slávime 31. júla vo výročný deň jeho smrti, je známy ako muž veľkej životnej konverzie, cez ktorú ho Boh priviedol k hĺbkam duchovného života a apoštolskej horlivosti. Práve tento moment si Spoločnosť Ježišova pripomenie formou Ignaciánskeho jubilejného roka, vyhláseného generálnym predstaveným rehole v termíne od 20. mája …

Jubileum Rádu premonštrátov začali sláviť púťou Rožňavskej diecézy

Rád premonštrátov jubiluje a zlepšená pandemická situácia umožnila pri dodržaní platných opatrení realizáciu diecéznej púte Rožňavskej diecézy v sobotu 8. mája 2021. Program pútnického dňa sa začal modlitbou posvätného ruženca, ktorej predsedali prior kláštora Peter Ján Budzák, O. Praem. a subprior a zároveň rektor Opátskeho chrámu sv. Jána Krstiteľa Imrich Richard Rédli, O. Praem. Po modlitbe nasledovala svätá …

Na čo slúži Saleziánska knižnica v Žiline (video)

Jedna z dôležitých čŕt pedagogiky Don Bosca bola ponuka dobrého čítania. V usmerneniach z prvých rokov zakladania výchovných diel sa stretávame s apelom na pravidelné zásobenie jednotlivých saleziánskych domov kvalitnými knihami. Dlhoročnou súčasťou Saleziánskeho diela v Žiline je knižnica. Málokto však tuší, že táto knižnica je otvorená a k dispozícií nielen pre študujúcich mladých rehoľníkov, či pre miestnych farníkov, ale i …

Salvatoriáni sa pripravujú na blahorečenie svojho zakladateľa

V sobotu 15. mája 2021 v Bazilike svätého Jána v Lateráne v Ríme sa uskutoční blahorečenie Božieho služobníka otca Františka Máriu z Kríža Jordana, zakladateľa Spoločnosti Božského Spasiteľa (salvatoriánov) a spoluzakladateľa Kongregácie sestier Božského Spasiteľa (salvatoriánok). Slávnostnej svätej omši bude predsedať kardinál Angelo di Donatis, generálny vikár pápeža Františka pre mesto Rím a Rímsku …

Komentár k biblickým čítaniam – Šiesta veľkonočná nedeľa v roku „B“

čítanie: Sk 10,25-26.34-35.44-48 Úryvok zo Skutkov apoštolov nás privádza do domu Kornélia, rímskeho dôstojníka, ktorý žil v prosperujúcom palestínskom prístavnom meste Cézarea. Pár dní dozadu mal tento „nábožný a bohabojný človek“ (Sk 10,2), ktorý nebol Židom, videnie a v ňom dostal pokyn, aby poslal po apoštola Petra, ktorý sa nachádzal v Joppe vzdialenom asi dva dni …

Uplynulo 71 rokov od Akcie K2, počas ktorej režim likvidoval kláštory

Pred sedemdesiatjeden rokmi, v noci z tretieho na štvrtého mája, sa uskutočnila Akcia K2. Vtedajší komunistický režim obsadil a zlikvidoval zvyšné mužské kláštory, ktoré nestihol zatvoriť počas Barbarskej noci z 13. na 14. apríla v roku 1950. Medzi kláštormi, z ktorých nasilu vyviezli rehoľníkov, bol aj Misijný dom Spoločnosti Božieho slova v Nitre na …

Lutnové duety – koncert pri príležitosti začiatku Ignaciánskeho jubilejného roka

Pri príležitosti začiatku Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorým si pripomenieme päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, sa uskutoční koncert pre dve lutny, počas ktorého zaznejú myšlienky z jeho Autobiografie. Koncert sa uskutoční v sobotu, 15. mája o 19.30 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Z verejných zdrojov koncert podporil Fond na podporu umenia. Lutnové …

Ignaciánsky jubilejný rok začne už 20. mája 2020

Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi je mottom Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý začne 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Pripomenieme si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, ktoré začalo v máji 1521 zranením guľou z kanóna pri obrane pevnosti v španielskej Pamplone. Ignácovi sa počas mesiacov …

Aktuality KVRPS