Vznikla nová platforma pre tímy zodpovedné za pastoráciu mládeže

Dikastérium pre mládež, laikov, rodinu a život spustilo 15. októbra 2020 novú komunikačnú platformu určenú pre úrady zodpovedné za pastoráciu mládeže pri biskupských konferenciách, ako aj pre združenia a hnutia, ktoré sa podieľajú na pastorácii mládeže. Ide o stránku www.synodinaction.net, zástupcom pastorácie mládeže z celého sveta ju predstavili na online webinári. Zo Slovenska sa …

Verbisti vydali posledný zväzok z druhého cyklu kázní Milana Bubáka

Spoločnosť Božieho Slova vydala knihu P. Milana Bubáka, SVD „Dôležitý je záver“, ktorá je tretím a posledným vydaným zväzkom z druhého cyklu kázní. Tie odzneli vo Vatikánskom rádiu v rokoch 2015-2016 (C), 2016-2017 (A) a 2017-2018 (B). Súčasťou knihy je audio CD s mp3 nahrávkami kázní. Knihu si môžu záujemcovia objednať v kníhkupectve Verbum, …

Ty si kňazom naveky. Krátky príbeh jednej štóly.

Život v rehoľnom formačnom prostredí Saleziánov dona Bosca sa na prvý pohľad môže zdať ochudobnený o kontakt s kultúrou, avšak opak je pravdou – ba priam evanjeliovo. Žitie v žilinskom saleziánskom ponoviciáte prináša príležitosť hľadať pekné spôsoby ako spojiť ľudí, príbehy a  talenty do nových kombinácií. Príbeh nafotenej štóly začal už dávnejšie. S avizovaním blížením sa kňazskej …

Prameň – program na rozlíšenie povolania pre mladé ženy

Si na križovatke svojho života? Pýtaš sa, ako ďalej? Akým smerom? Práve pre Teba je program určený. Pozvanie prísť k „PRAMEŇU ŽIVEJ VODY…“a napiť sa. Ide o čas hľadania odpovede na zámer, ktorý ma Pán s tvojím životom. Čas na spoznávanie seba samej, spoznávanie Božej lásky, krásy a úskalia povolania k zasvätenému životu a k manželstvu. Celý program je rozdelený na …

V Taliansku bude zajtra sr. Mária navždy zasvätená Bohu v mníšskom živote

V opátstve „Mater Ecclesiae“ v Isola San Giulio v Taliansku chystajú v sobotu 17. októbra 2020 vzácnu udalosť. Sr. Mária Sofia Klčovanská, ktorá v minulosti pôsobila aj na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (kde bola garantkou štúdia sociálnej práce), bude navždy zasvätená Bohu v mníšskom živote podľa rehoľných pravidiel svätého otca Benedikta. Eucharistická …

Komentár k biblickým čítaniam – Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období „A“

čítanie: Iz 45,1.4-6 Prvé čítanie predstavuje úryvok, ktorý približuje položenie židovského národa v babylonskom zajatí. Autor tu dáva najavo svoje výslovné presvedčenie, že perzský kráľ Kýros bol Božou prozreteľnosťou určený na to, aby rozhodol o skončení zajatia a umožnil vyhnancom vrátiť sa do vlasti.Tento text nám pripomína, že pohanská moc sa tiež môže stať …

V krajine orlov: verbista P. Gorazd Kohút na misii v Albánsku

P. Gorazd Kohút SVD, misionár v Albánsku, opisuje pre časopis Hlasy z domova a misií tamojšiu náboženskú situáciu a približuje svoje pôsobenie v tejto krajine. Len pred troma rokmi si bol vysvätený za kňaza a tvojím prvým pôsobiskom bolo katolícke Taliansko. V októbri minulého roka si bol prevelený do Albánska – aká je tam …

Káva z Łagiewnikov

Kvôli pandémii koronavírusu je v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikach približne o 80 percent menej pútnikov ako pred rokom. Jedným z nápadov, ako môže svätyňa prežiť je dar v podobe zakúpenia „Kávy z Łagiewnikov“. Ako opísala hovorkyňa Svätyne Božieho milosrdenstva Małgorzata Pabis, svätyňa funguje normálne a napriek menšej pútnickej premávke sa na kopci Łagiewniki …

Sestry uršulínky absolvovali kurz „Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga“

Prinášame vám rozhovory so sestrami uršulínkami Máriou Ritou a Samuelou, o prínose koučovacieho prístupu pre ich prácu pedagóga, pre ne samotné aj ich komunitu. Sestra Mária Rita, absolvovali ste kurz Využívanie koučovacieho štýlu. Čo to s vami urobilo? Čo nové ste na kurze objavili? Oslovilo ma hneď niekoľko vecí. Na kurze ste nám hovorili, že mnohokrát …

Viera do vrecka: 3 malé cesty ku svätosti (video)

Sv. Terézia z Lisieux, sv. František Saleský, bl. Carlo Acutis. Čo majú spoločné karmelitánka, biskup a tínedžer? Objavili, ako žiť svätosť uprostred každodennosti. Ako na to, prezradia hostia októbrovej relácie Viera do vrecka bosý karmelitán Dušan Hricko a saleziáni František Kubovič a Marián Zachar. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube …

Pred troma rokmi som sa dostala do basy; a chcem vás tam vziať so sebou

Keď som takto začala oznam po svätej omše pre vysokoškolákov, hneď dávali všetci pozor. Neklamala som. So sestrami a teraz už aj niekoľkými mladými chodím do Ústavu na výkon trestu. Sučany, tam sa to začalo najprv ako služba pri ženách, rozšírilo sa to k mladistvým a teraz už aj k chlapom. Služba milosrdenstva Neviem to nazvať inak. Láska …

Komentár k biblickým čítaniam – Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období „A“

1. čítanie: Iz 25,6-10a   Text prvého čítania dnešnej nedele je veľmi optimistický. Hovorí o vrchu, o hostine, o vyberaných jedlách a najjemnejšom víne. Je to text, ktorý pripravuje priestor pre novozákonnú formu hostiny, o ktorej bude hovoriť evanjelium tejto nedele (Mt 22,1-14). Hostina sa uskutoční na vrchu Sion (porov. Iz 24,23), čiže v centre …

Aktuality KVRPS