Mníšsky život v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Pohľad práva Titul XII Kódexu kánonov východných cirkví má názov Mnísi a ostatní rehoľníci a členovia ostatných inštitútov zasväteného života. V tomto titule Kódex hovorí o rôznych formách zasväteného života. Zároveň definuje, že „rehoľný stav je stály spôsob života v niektorom inštitúte schválenom Cirkvou, v ktorom sa veriaci v Krista, pôsobením Svätého Ducha, užšie …

Vianočná pomoc klauzúrnym rehoľníkom v Španielsku

Jedným z cieľov nadácie „DeClausura“ je pomôcť klauzúrnym kláštorom s finančnými problémami v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Nadácia práve spúšťa iniciatívu „En todo lo importante“ (Vo všetkom dôležitom), ktorou chce podporiť internetový predaj ručne vyrábaných výrobkov zo španielskych kláštorov. Ku kampani sa pridalo približne 700 klauzúrnych kláštorov v Španielsku. V súčasnej situácii majú mimoriadne obmedzené možnosti priamo predávať svoje výrobky, ktoré …

Desať Školských sestier v Okoličnom dostalo pamätné listy k 70. výročiu Akcie R

Odovzdávanie pamätných listov k 70. výročiu Akcie Rehoľníčky od Konfederácie politických väzňov Slovenska rehoľným sestrám pokračuje. V mene KPVS boli dňa 22. novembra 2020 odovzdané listy desiatim sestrám z Kongregácie školských sestier sv. Františka. V prítomnosti miestnej komunity v Okoličnom, kde týchto desať sestier žije, im ich odovzdala provinciálna predstavená sestra Rafaela Zvrškovcová. Pamätné listy dostali sestry Alojzia …

Redemptoristky slávili sviatok klauzúrnych spoločenstiev s vladykom Jánom Babjakom

Dňa 21. novembra 2020, na sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu, ktorý je súčasne sviatkom všetkých klauzúrnych spoločenstiev, slávil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, svätú liturgiu v Kláštore sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou. Vo svojom príhovore, citujúc Svätého Otca Františka, vyzdvihol prínos klauzúrnych sestier pre svet. „Ste majákmi, ktoré signalizujú prístav tým, …

Rehoľná sestra venovala víťazstvo v súťaži misionárom

Sestra Lorayne Caroline Tinti zvíťazila v sedemnástej časti televíznej súťaže „MasterChef Brasil 2020” a víťazstvo venovala misionárom a mladým, s ktorými pracuje ich kongregácia. Už siedme pokračovanie kulinárskej šou má tento rok pre pandémiu odlišný formát. Namiesto ocenenia najlepšieho kuchára po troch mesiacoch súťaženia, je v každom diele vybratý jeden víťaz. Tridsaťtriročná sestra, ktorá patrí už pätnásť rokov …

Ste majáky, ktoré signalizujú prístav – pápežov odkaz za múry klauzúr

Deň liturgickej spomienky Obetovania Panny Márie 21. novembra slávi Cirkev ako Svetový deň klauzúrnych rehoľníkov a rehoľníčok. Jeho latinské označenie Pro Orantibus naznačuje úmysel Cirkvi podporovať povolania tých, korí naplno zasväcujú svoj život kontemplatívnej modlitbe. Pápež František v odkaze cez sociálnu sieť Twitter pri tejto príležitosti napísal: „Dnes si pripomíname Máriino obetovanie v chráme …

Gréckokatolícky magazín predstavil zosnulého redemptoristu Miroslava Čajku

Dňa 7. novembra 2020 sa v Michalovciach uskutočnili slávnostné pohrebné obrady za zosnulého rehoľného kňaza otca Miroslava Čajku, ktorý zomrel 4. novembra vo veku 68 rokov. Pohrebnej liturgii predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a obrady na cintoríne slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Vladyka Ján Babjak, o. Pavol Tomko CSsR a o. Mikuláš …

Cirkev v Španielsku sa bude modliť za zasvätených, zosnulých na koronavírus

Komisia pre zasvätený život Konferencie biskupov Španielska vyhlásila na sobotu 21. novembra „modlitbovú ďakovnú spomienku“ za zasvätené osoby, ktoré sa stali obeťami pandémie COVID-19. Dátum bol vybratý na spomienku Obetovania Panny Márie, ktorá je pre zasvätené osoby príkladom zasvätenia a nasledovania. Mons. Luis Ángel de las Heras, predseda biskupskej Komisie pre zasvätený život, pripomína, že …

Komentár k biblickým čítaniam – Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období „A“ – Slávnosť Krista Kráľa

čítanie: Ez 34,11-12.15-17 Obraz pastierskeho života je v biblických textoch dobre známy. Nájdeme ho v historických knihách v súvislosti s Mojžišom, predtým ešte s Abrahámom a Ábelom, ktorí sa živili pastierstvom. Aj Dávid bol pastierom. Rovnako aj prorocké a múdroslovné texty, najmä žalmy, hovoria o Pánovi ako Pastierovi Izraela. Kto by nepoznal Žalm 23 a jeho dojímavý obraz Božej starostlivosti o svoj ľud! …

Pápež píše k 300. výročiu passionistov: Misia je vášňou pre Ježiša i pre jeho ľud

Kongregácia Umučenia Ježiša Krista, známa aj ako rehoľa passionistov, slávi tristo rokov od svojho založenia. Pápež František pri tejto príležitosti zaslal jej členom list, v ktorom ich vyzýva pomáhať „ukrižovaným“ súčasnej doby prostredníctvom konkrétnych činov, v ktorých je možné rozpoznať Božiu lásku. Rehoľu passionistov, ktorí majú šíriť úctu k umučeniu Ježiša Krista, založil 22. novembra …

Šesťdesiatročný kňaz daruje krv pre záchranu ťažko chorých detí

Kamilián, páter Mateo Bautista García, je rád, že ešte stále môže darovať krv a zachraňovať životy ťažko chorých malých pacientov. Povzbudzuje aj ostatných pridať sa k „skutku rodiacemu sa v samaritánskom srdci“. Páter Mateo je španielsky kňaz, ktorý od svojich osemnástich rokov daruje krv trikrát do roka vo všetkých krajinách, kde pôsobí ako misionár. …

Stránka barbarskanoc.sk ponúka materiály o pokuse o likvidáciu reholí v roku 1950

Likvidácia reholí predstavovala významný míľnik v proticirkevnej politike komunistického režimu a stala sa jedným z jej symbolov. Aj preto si Slovenská republika od roku 1993 pripomína 13. apríl ako pamätný deň – Deň nespravodlivo stíhaných. Táto tragická udalosť vošla do dejín ako „barbarská noc“, ako ju vo svojich memoároch pomenoval kardinál Ján Chryzostom Korec (vtedy …

Aktuality KVRPS