Saleziánka Lamyia Jalilova nie je medzi slovenskými zasvätenými neznámou. Na TikToku má vyše 100 000 sledovateľov, ktorým pútavým a prístupným spôsobom približuje život v reholi. Nedávno bola v talkshow RTVS Trochu inak s Adelou Vinceovou. Záznam môžete nájsť v archíve RTVS. -fc-

Liptov ožil hokejovým turnajom kňazov a rehoľníkov Slovenska. Na Štadióne Stana Mikitu v Ružomberku bojovali v sobotu o víťazstvo štyri kolektívy, víťazstvo si odniesol tím kňazov z Košickej arcidiecézy. Zápasy spojil aj charitatívny rozmer turnaja. Výnos 5 252,90 € pôjde na účet združenia pre telesne postihnuté deti a ich rodiny SZTP Ružičky zo Štiavničky.  Hokejové …

Bazilika minor v Michalovciach sa 3. februára na fatímsku sobotu zaplnila „zasvätenými“. Hostiteľmi boli redemptoristi, ktorí v Bazilike a následne v kláštore privítali 97 rehoľných sestier, otcov a bratov a 7 vladykov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Pred sv. liturgiou zaznela katechéza sr. Aleny Hutňanovej OSsR, predstavenej kláštora sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou – Lomnici. Venovala sa …

V piatok 2. februára slávime Sviatok Obetovania Pána. Ľudovo je tento deň nazývaný Hromnice. Je zároveň spojený s Dňom zasväteného života, kedy si Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu. V tento deň si pred miestnym biskupom symbolicky obnovujú svoje rehoľné sľuby. Prehľad o tom, ako budú sláviť rehoľníci …

MIVA Slovensko informuje o prebiehajúcej kampani. Jej cieľom je získať finančnú podporu pre slovenských misionárov na kúpu dvoch áut – do Kirgizska a do Bolívie. Podporiť ju je možné aj na portáli donio.sk (s názvom Pomôžme slovenským misionárom vo svete!) alebo cez webstránku www.mivaslovensko.sk, informovala Barbora Molnárová. „Autá, ktoré z financií zaobstarávame nepoužíva daná osoba ako „svoje“ auto. …

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zorganizovala v Nimnici celoslovenské synodálne stretnutie s názvom Ako byť synodálnou Cirkvou v misii. Viacerí biskupi, kňazi, zástupcovia diecéz a eparchií, inštitúcii, spoločenstiev, hnutí, zasvätené osoby i laici debatovali vo štvrtok a piatok 25. a 26. januára v duchu témy Spoločne kráčajme ako pútnici nádeje. Ku kreativite povzbudil prítomných na …

Táto kniha rozpráva o živote dona Bosca a berie do úvahy všetko, čo je základom krásneho, dobrodružného a dramatického príbehu svätého kňaza z Valdocca. Opiera sa o autobiografické svedectvá dona Bosca, o obrovské množstvo svedectiev jeho chovancov a spolupracovníkov, zväčša tých, ktorí vypovedali pod prísahou v procese blahorečenia dona Bosca, o seriózne vedecké práce …

PRÍHODOVÁ, E.: Štyri tucty (netuctových) duchovných cvičení. Bratislava: Congregatio Jesu, 2023. 152 s. ISBN 978-80-570-5103. Kniha autorky Edity Príhodovej upúta už svojím pozoruhodným názvom Štyri tucty (netuctových) duchovných cvičení s biblicko-poetickými podnetmi. Základ príručky duchovného života tvoria Duchové cvičenia sv. Ignáca z Loyoly, podložené biblickými textami. Nevšednosť a originálnosť tejto knihy spočíva v aplikácii spirituálno-poetických textov, ktoré svojou …

Pápež František vyhlásil Rok modlitby, „rok venovaný znovuobjaveniu veľkej hodnoty a absolútnej nevyhnutnosti modlitby.“ Modlitba v osobnom živote, v živote Cirkvi, modlitba vo svete Pápežovo vyhlásenie odznelo na záver modlitby Anjel Pána túto nedeľu 21. januára, v Nedeľu Božieho slova. Po katechéze pápež pripomenul 20 000 veriacim prítomným na Svätopeterskom námestí, že „najbližšie mesiace …