Dňa 6. 12. v čase od 9:00 do 13:30 budete môcť vidieť život na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline počas plnej prevádzky. SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline je saleziánska stredná odborná škola, v ktorej sa chlapci a dievčatá odborne aj duchovne pripravujú na život v spoločnosti. Výchova a vzdelávanie prebieha podľa don Boscovho …

V máji 2019 bola v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Sučanoch požehnaná kaplnka bl. Anny Kolesárovej. Prvýkrát od zriadenia tejto kaplnky v ženskej väznici sa tam konala dňa 20. novembra 2019 odpustová slávnosť. Odsúdené ženy privítali medzi sebou túto výnimočnú mladú ženu, keďže v ten deň bola v ich kaplnke nainštalovaná jej relikvia. Sláveniu predsedal generálny vikár Zboru väzenskej a …

Rehoľný život v 21.storočí je témou 93. semestrálneho stretnutia Únie generálnych predstavených mužských reholí (USG), ktoré sa bude konať v Ríme v dňoch od 27. do 29. novembra 2019. Prvý deň nadviaže na niektoré témy, ktoré zazneli na májovom zhromaždení, potom bude nasledovať príhovor kanadského kardinála s českými koreňmi Michaela Czernyho o nedávnej synode. …

Rád bosých karmelitánov na Slovensku a cestovná kancelária Awertravel pripravili menej tradičnú púť do Svätej zeme s návštevou karmelitánskych miest vo februári 2020. (16. – 24. 2.) Podrobnosti o tomto putovaní s bosými karmelitánmi nájdete na ich webovej stránke.

Edícia Viera do vrecka oslávi v roku 2020 malé výročie – desať rokov od svojho vzniku. Formou brožúrok v praktickom formáte prináša každý mesiac témy, neraz aj náročné, spracované jazykom, ktorý je blízky a zrozumiteľný čitateľovi.  Témy zasahujú do rôznych oblastí – od osobného duchovného rozvoja, právd viery cez výchovné a vzťahové otázky až po biblické a …

Vydavateľstvo Slovo medzi nami vydáva už štvrtú knihu poľského dominikána Adama Szustaka. #ešte5minút je netypická kniha: je to prepis jeho videí z YouTube od Adventu 2015 do mája 2016 a obsahuje zaujímavosti o ľuďoch, veciach a zvieratách doplnené o pohľad viery, ktorý nám umožní vidieť svet okolo seba inak a s úžitkom pre večnosť. Netradičný názov knihy #ešte5minút bol inšpirovaný …

Milé spolusestry, dobrodinci, rodina a priatelia, srdečne vás pozdravujem z doráňanej Bolívie, kde sa posledných 22 dní žili chvíle napätia, bolesti, bojov, klamstva, konfrontácií, ale aj nádeje a viery. Potrebujeme veľa modlitieb, lebo situácia je príliš napätá a môže vyústiť do občianskej vojny. Dnes sa s veľkou radosťou delím, že od Bolívia má dočasnú prezidentku Jeannine Aňez, ktorá …

Katolícka cirkev slávi 21. novembra na sviatok Obetovania Panny Márie Svetový deň klauzúrneho života. Tento deň je tiež známy aj pod názvom Pro Orantibus („Za tých, čo sa modlia“). Pamätajme dnes v modlitbe, ale aj nejakým konkrétnym spôsobom na tých, ktorí žijú klauzurovaným spôsobom života v našej krajine. Ak je to možné, zvážte dnes …

Budúci rok sa 13. – 20. septembra v Budapešti uskutoční 52. Medzinárodný eucharistický kongres. Túto sobotu 23. novembra 2019, v predvečer slávnosti Krista Kráľa, sa môžeme pripojiť k celosvetovej adorácii za toto podujatie, ako to už urobilo niekoľko spoločenstiev na Slovensku (napr. františkáni v Bratislave alebo Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre). Ak by …