V sobotu 23. septembra 2023 sa zišli predstavitelia z vyše dvadsiatich krajín Európy na online stretnutí európskej Kontinentálnej služby communia CHARIS (ESC) venovanom téme Evanjelizácia. Slovensko na stretnutí zastupoval P. Jozef Mihok CSsR, provinciál Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov, ktorý je zároveň koordinátorom Národnej služby communia (NSC), a Marvin Rodriguez, zástupca mladých v NSC …

Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý je Konferenciou biskupov Slovenska poverený starostlivosťou o zahraničných Slovákov, navštívi od 27. do 29. septembra 2023 Slovákov žijúcich v Albánsku. V programe je návšteva Veľvyslanectva SR v Tirane, kde sa stretne s veľvyslancom Albínom Otrubom. Naplánované má aj stretnutie s miestnym biskupom Mons. Giovannim Peragine. Zúčastní sa …

„Otvorme dvere kostolov a farností, ale predovšetkým dvere srdca, aby sme svojou jemnosťou, láskavosťou a pohostinnosťou ukázali tvár nášho Pána. Ktokoľvek sa k vám priblíži, nech u vás nenájde odstup a odsudzovanie, ale svedectvo pokornej radosti,“ vyzval pápež František v zamyslení v piatok 22. septembra pri mariánskej pobožnosti v bazilike Notre Dame de la …

Vyše 150 kresťanských lídrov z celého Slovenska, Českej republiky, ale aj zo Slovinska či Spojených štátov amerických sa stretlo na tzv. večeri lídrov, ktorú aj tento rok organizoval projekt Godzone. V projekte Godzone sa dlhodobo usilujú moderným spôsobom ohlasovať evanjelium Ježiša Krista skrze konferencie, tábory a stretnutia pre mládež, chválové piesne či podcasty, no najmä …

Jezuita Peter Dubovský sa stal rektorom Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Do funkcie ho ešte 11. septembra vymenoval pápež František, uvádza inštitút na svojej webstránke biblico.it. Viac o Petrovi Dubovskom Zdroj: TK KBS

„Bez modlitby človek nestojí na nohách a nevie, kam má ísť“ – povedal pápež František duchovnej rodine rogacionistov, ktorých prijal v pondelok 18. septembra na osobitnej audiencii. Dve rehoľné kongregácie: Dcéry Božej horlivosti i Rogazionistov Ježišovho Srdca založil koncom 19. storočia sv. Hanibal z Francúzska (1851 – 1927). Títo rehoľníci, ktorí na Slovensku zatiaľ nepôsobia, …

Článok publikujeme s láskavým dovolením ACN Slovensko. Počas tohto leta sme zatiaľ vyzbierali pre rehoľné sestry na celom svete viac ako 20 tisíc eur! Nebolo by to možné bez Vášho priateľstva, modlitby a podpory. Na svete dnes pôsobí okolo 600 000 rehoľných sestier. Mnohé slúžia na miestach, aké si nevieme ani predstaviť. Vstupujú do …

Prinášame rozhovor s uršulínkou sr. Damiánou Lužnou, ktorá so spolusestrou Janou Pavlou sprevádzala slovenskú uršulínsku mládež na Svetových dňoch mládeže v Lisabone. Sr. Damiána sa podelila o svoje zážitky s vedením 47-člennej skupiny mladých v diecéze Porto, vo Fatime i v samotnom Lisabone. Rozhovor, ktorý pripravila Zuzana Škrinárová, SSS, nájdete na stránke Vatican News.

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského bol od 31. augusta do 3.septembra miestom Medzinárodného stretnutia Ordo virginum (zasvätených panien). Takmer šesťdesiat zasvätených, ale aj kandidátok a záujemkýň o tento stav zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska zažilo intenzívny program pozostávajúci z modlitieb, prednášok, diskusií, ale aj kultúrneho programu a púte. Ťažiskovým dňom stretnutia bol z pohľadu prednášok piatok 1. september, keď …

Centrum celého človeka Enoia v Považskej Bystrici pod záštitou Duchovného centra Lukov Dvor otvára 3. beh semestrálneho online vzdelávania Psychológia a viera s podtitulom Pastorálna psychológia pre 21. storočie. Medzi absolventmi kurzu je doposiaľ: 82 diecéznych a 28 rehoľných kňazov, 24 bohoslovcov, 71 zasvätených žien a 46 laikov. Online kurz je určený primárne pre …