Svätý Otec František prijal vo štvrtok 25. novembra členov paulínskej rehoľnej rodiny pri príležitosti 50. výročia smrti ich zakladateľa, bl. Jakuba Alberioneho. Pripomenul im úlohu „pozorne skúmať znamenia čias“, ktorú im zveril ich zakladateľ, inšpirovaný vo svojom apoštoláte na poli komunikácie vášnivou horlivosťou sv. Pavla. „Váš zakladateľ dokázal s veľkou prezieravosťou pochopiť, že je …

Na internete koluje text modlitby Korunky Božieho milosrdenstva, ktorý je údajne autentickým, pôvodným textom, a Kongregáciu sestier Matky Božieho Milosrdenstva nepriamo obviňujú z ukrývania pravdy o korunke. Pri tejto príležitosti prinášame jej stanovisko k tejto téme. Na internete už nejaký čas koluje text modlitby Korunky Božieho milosrdenstva, ktorý je údajne autentickým, pôvodným textom, v …

V nedeľu 21. novembra odišiel do večnosti posledný mních z deväťčlennej komunity trapistov z Tibhirine, známych z filmu „O bohoch a ľuďoch“ (2010). 97-ročný brat Jean-Pierre Schumacher pôvodom z Francúzska zomrel v kláštore v Maroku. Brat Jean-Pierre bol posledným živým svedkom vpádu ozbrojených mužov do ich kláštora v Tibhirine v noci z 26. na 27. marca …

Edícia Viera do vrecka z dielne Vydavateľstva DON BOSCO ponúka už viac ako jedenásť rokov obľúbené a praktické príručky spracované spôsobom, ktorý je čitateľovi blízky a zrozumiteľný. Rok 2022 prináša edíciu v novom šate, s rozšíreným obsahom a menej často. Jej hlavnou líniou bude uvažovanie o posolstvách Svätého Otca Františka, ktoré ako semienka zasial pri svojej návšteve Slovenska. Nový …

„Boh vám zveril svojich milovaných chudobných!“ Aj týmito slovami povzbudil Svätý Otec František Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentky), ktorým sa prihovoril vo videoposolstve pri príležitosti ich generálneho zhromaždenia v Paríži. V sobotu 20. novembra ukončili takmer mesačné reflexie o svojom povolaní vo svetle evanjelia, s ústredným mottom „Ephata“ (Otvor sa!). …

Rím v novembri navštívil biskup islandského Reykjavíku Mons. Dávid Tencer z rehole kapucínov. V stredu 10. novembra sa stretol so Svätým Otcom pri generálnej audiencii. Mons. Tencer prijal pozvanie na rozhovor do Vatikánskeho rozhlasu, v ktorom sa podelil o živote Cirkvi na Islande. Pandémia podľa jeho slov neodohnala ľudí z kostolov, naopak pribudli noví, …

Spolu 57 delegátov z celého sveta bolo prítomných na  XVI. generálnej kapitule františkánskeho svetského rádu (OFS) v dňoch 13. – 21. novembra 2021 v Ríme. Úvodnej svätej omšou predsedal o. Amando Trujillo, generálny minister TOR. Kapitula ukončila šesťročné funkčné obdobie (2014-2020), predĺžené o jeden rok v dôsledku pandémie COVID-19 a nové funkčné obdobie (2021-2027) …

Katolícka cirkev slávi 21. novembra na sviatok Obetovania Panny Márie Svetový deň klauzúrneho života. Tento deň je tiež známy aj pod názvom Pro Orantibus („Za tých, čo sa modlia“). Pamätajme dnes v modlitbe, ale aj nejakým konkrétnym spôsobom na tých, ktorí žijú klauzurovaným spôsobom života v našej krajine. Ak je to možné, zvážte dnes …

V Etiópii prepustili niektorých saleziánov a ich spolupracovníkov, ktorých pred niekoľkými dňami zatkla polícia. Vo väzbe je stále 14 osôb: traja rehoľníci, koadjútori a laickí pracovníci. Na slobodu sa dostalo sedem saleziánov a jedna pracovníčka. Prepustili ich na kauciu, informuje agentúra Fides. Saleziáni a ich spoupracovníci, ktorí prevádzkujú centrum pre deti ulice na predmestí …

Pred siedmimi rokmi bol 18. november vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí a dňom prevencie proti zneužívaniu, ochrany, uzdravenia a spravodlivosti. Český premonštrát brat Marek F. Drábek, ktorý pracuje s ľuďmi, ktorí boli sexuálne zneužití v rodinách, kňazmi a zasvätenými či v iných organizáciách, pripravil modlitbu krížovej cesty za tieto obete. …