Dňa 9. septembra sa konala v Beckove duchovná spomienka na pátra Bohuslava Šprláka, OPraem, pri príležitosti 1. výročia smrti. Svätú omšu celebroval Mons. Peter Beňo, pomocný nitriansky biskup s prítomnými kňazmi. Po nej nasledovala prezentácia spomienok sestier a Ing. Jozefa Denku. Potom bol na cintoríne bol požehnaný pomník na hrobe pátra Bohuslava. Biskup, kňazi a sestry sa zúčastnili …

Cez víkend vyvrcholili oslavy jubilea 100 rokov od príchodu redemptoristov na Slovensko. Oslavy jubilea začali v piatok večernou svätou liturgiou a chválami, ktoré viedli redemptoristi z Michaloviec – viceprovinciál o. Metod Marcel Lukačik a o. Jozef Kišak, aby v prvom rade poďakovali Bohu za jeho požehnanie. V sobotu 18. 9. 2021 oslavy pokračovali kolokviom o histórii redemptoristov a ich činnosti za tých sto …

Slovenská provincia Spoločnosti Božieho Slova (verbisti) začala 21. septembra 2021 v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre XII. provinciálnu kapitulu. „23 kapitulárov, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí z úradu alebo boli zvolení na domových kapitulách, bude v dňoch 20. – 22. septembra rokovať o stave, prítomnej službe i budúcnosti provincie, ktorá teritoriálne zahŕňa Slovenskú a Českú republiku,“ informoval P. …

Bratia slovenskej provincie Rehole kazateľov využili možnosť stretnúť sa aj v tomto roku na plánovanom celoprovinčnom stretnutí, opäť v budove kňazského seminára v Badíne.  Tzv. provinčné dni prebiehali v termíne od nedele 5. do utorka 7. septembra 2021. Okrem bratov pôsobiacich na Slovensku, boli prítomní aj traja pozvaní hostia. Bratia Irenej Šinklar OP a …

Včera – na sviatok zakladateľky redemptoristiek bl. Márie Celesty Crostarosy – zložili novici br. Ján Kniez a br. Samuel Opálka v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Motyčkách do rúk provinciála provincie Bratislava – Praha Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Na slávnosti sa zúčastnil aj ich novicmajster P. Maurizio …

Drahý Svätý Otec František, vážení predstavitelia židovskej obce na Slovensku, vážení prítomní hostia, s veľkou bázňou stojím dnes na tomto symbolickom mieste v prítomnosti veriacich kresťanov a veriacich židov, ktorí vyznávame a milujeme toho istého Boha. Naše spoločné dejiny sú poznačené veľkou bolesťou, ale zároveň sú v nej chvíle, ktoré v nás vzbudzujú nádej, že v každom období žijú …

„Nos junge beatis“, „pripoj nás k blaženým“ – touto prosbou sa niesli dva septembrové dni (9. – 10.9.), počas ktorých prichádzali k relikvii sv. Dominika deti Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy a ich rodičia, žiaci Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, zamestnanci týchto škôl a zariadení, farníci, ktorí pravidelne prichádzajú do Kostola Krista Kráľa a celá košická komunita sestier. Prichádzali …

Nebáť sa vlastnej krehkosti a vystríhať sa duchovnému zosvetšteniu – to sú niektoré z odporučení, ktoré pápež František vo štvrtok 9. septembra adresoval účastníkom generálnej kapituly Misionárov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – nazývaným aj klaretíni. Spomínaný ľudový názov misionárov je odvodený od mena ich zakladateľa – biskupa sv. Antona Máriu Clareta (1807-1870). Kongregáciu založil …

Veriaci obce Petrovany a hostia z blízkeho okolia sa v modlitbe stali svedkami duchovnej prítomnosti sv. Dominika počas dvoch dní, 7. a 8. septembra 2021. Počas slávnostného uvítacieho ceremoniálu a spevu litánií k sv. Dominikovi bol relikviár v utorok večer prenesený do farského kostola. Slávnosť bola otvorená svätou omšou, ktorej predsedal miestny farár vdp. Vladimír Novák. Tomuto mimoriadnemu stretnutiu vo …

Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) pripravila pre pápeža Františka pri príležitosti jeho návštevy Slovenska dar v podobe reprodukcií predmetov, ktoré tajne vyrobili politickí väzni vo väzení. Ide o väzenský ruženec z chleba od Jána Bachratého, väzenskú výšivku – modlitbu od Veroniky Semanovej, rod. Šaryovej a väzenský ruženec z povrazu od blahoslaveného dona Titusa Zemana. …