Prejaviť svoju spolupatričnosť a prirodzenú ľudskosť zdravotníkom a kňazom, ktorí sa rozhodli ísť pomôcť v  prvej línii ako dobrovoľníci a každému z nich povedať „Ďakujeme“ cez domácky pečené koláče sa rozhodli rehoľné sestry uršulínky v Košiciach. V piatok priniesli prvý plech, každý koláčik bol osobitne zabalený do celofánu aj s malým odkazom. „Takže každý, kto si zobral ten koláčik ho dostal ako osobné poďakovanie. …

Kolaudačným rozhodnutím bola na konci roka 2020 ukončená prvá etapa obnovy starého kláštora minoritov v Levoči, ktorá sa začala v roku 2015 architektonicko-historickým výskumom. Značná časť objektu bola dlhodobejšie nevyužívaná a výrazne sa zhoršoval jej stavebno-technický stav, dochádzalo k výraznému vlhnutiu prízemných a suterénnych častí (murivá, omietky, kamenné články), čo spôsobilo ich poškodenie zasolením s následným úbytkom hmoty pieskovcových výtvarných detailov …

V ekumenickém řeholním společenství na břehu Neuchâtelského jezera ve Švýcarsku dnes žije také jedna Češka – sestra Dana Krupová. Proč Světová rada církví pozvala k přípravě textů pro letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů právě vaši komunitu? Jejím přáním bylo položit důraz na modlitbu, jak ji žijeme v naší kontemplativní komunitě. Základem víry je …

Televízia Lux odvysiela počas februára dokumentárny film o zakladateľke Kongregácie sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho – Božej služobnici Matke Róze Vůjtěchovej, ktorej proces blahorečenia na diecéznej úrovni začal 19. 11. 2019 v Rajhrade, v Brnenskej diecéze. Film Tajomná radosť môžete sledovať v týchto termínoch:2. 2. 2021 o 21:154. 2. 2021 o 01:106. 2. 2021 o …

GPS tím pozýva na ďalší kurz o rozlišovaní a prehĺbení cesty povolania pre dievčatá od 17 rokov, ktorý funguje na Slovensku úspešne už niekoľko rokov. Kvôli pandemickej situácii bude robený online formou. Cieľom kurzov je spoločne vytvoriť priestor pre účinnejšie načúvanie svojmu srdcu, a tak napomôcť ceste rozlišovania a sprevádzania akéhokoľvek povolania. Chceme posilniť všetky rozmery, …

„Zdravím. Ako vám môžem pomôcť?“„Páter, túto sobotu chceme mať sobáš.“„To je veľmi milé, ale ja vás vidím prvýkrát v živote. Z ktorej ste farnosti?“„No, zvykli sme chodievať sem, ale posledných desať rokov pracujeme v zahraničí a nemáme čas na kostol. A teraz sme prišli pozrieť rodičov, tak sme si povedali, že sa vezmeme…“ Kým …

Má moje manželstvo zmysel, keď mi manželka povedala o svojej nevere a ja som jej celé roky tak veril? Frustrovaný kňaz sa zasa pýta, či aj po zvyšok svojho života má kráčať sklamaný a sám. Čo mám robiť? Čo sú Božie pozvania a čo je osídlo, kde sa Zlý „prezlieka“ za anjela svetla? Neexistuje asi …

Jezuiti na svojom webe uverejnili správu o Tíme Anticovid z jezuitského Seniorátu z Ivanky pri Dunaji. Na Zasvätenom živote ju uvádzame v plnom znení: V jeden krásny predvianočný piatok sa začala naša takmer dvojtýždňová služba v jezuitskom Senioráte v Ivanke pri Dunaji. Tento dom je určený pre jezuitských pátrov, ktorí sú už na dôchodku, …

Smutná správa obletela gréckokatolícky svet koncom roka 2020. Tri dni pred koncom roka bolo zverejnené oznámenie, že gréckokatolícki františkáni v USA, ktorí patrili pod metropoliu Pittsburgh, vzhľadom na nedostatok povolaní a malý počet zostávajúcich frátrov, zatvárajú na konci januára 2021 svoj kláštor Zosnutia presvätej Bohorodičky v Sybertsville, v Pennsylvánii. Vznik gréckokatolíckych františkánov v USA …

V roku 2021 si redemptoristi pripomínajú 100 rokov od príchodu na Slovensko. Prvý kláštor bol založený v Stropkove v roku 1921, nasledovali kláštory v Podolínci (1922), Kostolnej – Záriečí (1923), Michalovciach (1931) a v Bratislave (1935). Prvý kláštor redemptoristov na Slovensku – Kláštor Najsvätejšej Trojice v Stropkove – založili pátri z Čiech a Moravy v roku 1921. Z pražskej provincie redemptoristov neskôr vznikli …