Rehoľná sestra Gabriela Bottaniová, z rehole sestier komboniánok, ktorá je medzinárodnou koordinátorkou Svetovej siete zasväteného života proti obchodovaniu s ľuďmi (Talitha Kum) prijala 20. júna 2019 vo Washingtone odmenu TIP Report Hero (hrdina proti obchodu s ľuďmi). Slávnostnej ceremónii predsedal štátny sekretár Mike Pompeo. Každý rok v tomto období je v USA zverejnená správa o …

Bratstvo, umenšenosť, pokoj a zmierenie – to sú podľa Svätého Otca charakteristiky formy života rehole minoritov, ktorých 150 zástupcov prijal v pondelok 17. júna vo Vatikáne pri príležitosti ukončenia ich generálnej kapituly konanej od 25. mája v Assisi. Svätá stolica nedávno schválila Rádu menších bratov konventuálov jeho obnovené Stanovy, výsledok práce minuloročnej mimoriadnej generálnej …

Vo Večnom meste sa v dňoch 13. – 15. júna konalo medzinárodné stretnutie inštitútov patriacich k takzvaným novým formám zasväteného života. V poradí už piaty ročník iniciatívy nesie tému: „Vytváranie ciest: zasvätenie a štádiá života v nových formách zasväteného života“. Na stretnutí so 130 účastníkmi z 22 krajín Afriky, Severnej i Južnej Ameriky, Ázie a Európy sa …

Titul blahoslaveného Cirkev oficiálne priznala litovskému augustiniánskemu rehoľnému bratovi Michalovi Giedraitisovi. Slávnostnému obradu v sobotu 8. júna v Krakove za účasti poľského i litovského biskupského zboru predsedal kardinál Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Bl. Michal (Mykolas) Giedraitis sa narodil okolo roku 1420 na Litve v šľachtickej rodine. Žil v dobe poľsko-litovského štátneho …

V nemocnici v Poľsku zomrel na rakovinu mladý kňaz Michal Los, ktorý bol len v máji na nemocničnom lôžku vysvätený na kňaza. Vysviacka bola možná po udelení potrebných dišpenzov od pápeža Františka. Ešte pred kňazskou vysviackou zložil večné sľuby v kongregácii orionistov. „Ďakujeme, že si bol medzi nami a vydal svedectvo hlbokej viery,“ napísal …

V priestoroch Kňaského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne sa v stredu 26. júna 2019 uskutoční konferencia na tému Predstavenie posynodálnej apoštolskej exhortácie Christus vivit, na ktorú Rada pre mládež a univerzity KBS pozýva pracovníkov s mládežou. Cieľom konferencie je predstavenie dokumentu Christus vivit a vytýčenie niektorých konkrétnych tém inšpirovaných dokumentom. Zároveň sa na nej vytvoria pracovné …

RUŽOMBEROK – Sestra Františka Čačková priblížila študentom žurnalistiky svoj rehoľný a novinársky život. Vyzvala ich na bližšiu spoluprácu s rehoľníkmi pri tvorbe mediálneho obsahu. Katolícku univerzitu navštívila sestra Františka, redaktorka portálu Zasvätený život. V diskusii so študentmi opísala, aké náročné je pre rehoľníkov a zasvätené osoby tvoriť mediálny obsah a hľadať spoluprácu s profesionálnymi médiami. Rehoľníčka každý rok pomáha s organizáciou …

V mesiaci jún ponúka Vydavateľstvo DON BOSCO knihu od obľúbeného talianskeho autora Bruna Ferrera s názvom Posledný list – malé príbehy pre potešenie duše. Táto knižka obsahuje krátke príbehy zakončené malou myšlienkou. Príbehy sú ako tabletky duchovnej múdrosti. Stačí jedna na deň. Po prečítaní príbehu človek nemôže zostať tým, kým bol. Kniha Posledný list je brožovaná, …

Hoci do Vatikánu pútnici prichádzajú najmä do baziliky nad hrobom sv. Petra, na území najmenšieho štátu sveta sa nachádza aj samostatná farnosť so svojím kostolom, ktorá slúži aj mnohým obyvateľom z okolia. Farnosť sv. Anny, ktorú spravuje komunita augustiniánov, oslávila v uplynulých dňoch 90 rokov svojej existencie, k čomu jej listom zablahoželal aj pápež …

V preklade Kláry Petříkovej vydalo Togga agency s.r.o. v tomto roku výnimočnú knihu. Ancrene Wisse alebo Sprievodca pre pustovníčky, spísal v 13. storočí neznámy autor ako duchovnú príručku príkladného života pre tri rekluzy, teda pustovníčky, ktoré sa dobrovoľne v mladosti uzavreli pred svetom za múrmi svojej pustovne, aby tam trávili život v modlitbe a nábožnom rozjímaní. Široký tematický záber textu …