Vladyka Pacák pôsobil v Kanade od roku 2018, na jeho miesto pápež vymenoval apoštolského administrátora. Marián Andrej Pacák sa zriekol úradu biskupa Eparchie svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte. Pápež František jeho rezignáciu prijal a za apoštolského administrátora sede vacante tejto eparchie vymenoval Kurta R. Burnetta, eparchiálneho biskupa z Passaicu v USA. Informovalo o tom Tlačové stredisko Svätej …

Rehoľná kongregácia sestier Služobníčok Božej prozreteľnosti z Katánie zdarma zapožičala svoju nehnuteľnosť v Ríme pápežovi Františkovi na pomoc utečencom. Je to ich reakcia na výzvu z encykliky Fratelli tutti prijímať tých, čo utekajú pred vojnami, prenasledovaniami a prírodnými katastrofami. Ako sa uvádza v komuniké Apoštolskej charity (Elemosineria apostolica), obytný dom „Villa Serena“ sa nachádza na …

Podcasty sú zvukové záznamy, ktoré autor dáva na internet. Zmyslom podcastu je počúvanie zvukového záznamu vtedy, kedy to poslucháčovi najviac vyhovuje. Zväčša ide o pravidelné relácie a preto má zmysel prihlásiť sa na ich odber a nadstaviť si sťahovanie vybraných záznamov. Je to pomerne mladá technológia, ktorá začína vznikať v roku 2000, ale oficiálne …

Dikastérium pre mládež, laikov, rodinu a život spustilo 15. októbra 2020 novú komunikačnú platformu určenú pre úrady zodpovedné za pastoráciu mládeže pri biskupských konferenciách, ako aj pre združenia a hnutia, ktoré sa podieľajú na pastorácii mládeže. Ide o stránku www.synodinaction.net, zástupcom pastorácie mládeže z celého sveta ju predstavili na online webinári. Zo Slovenska sa …

Spoločnosť Božieho Slova vydala knihu P. Milana Bubáka, SVD „Dôležitý je záver“, ktorá je tretím a posledným vydaným zväzkom z druhého cyklu kázní. Tie odzneli vo Vatikánskom rádiu v rokoch 2015-2016 (C), 2016-2017 (A) a 2017-2018 (B). Súčasťou knihy je audio CD s mp3 nahrávkami kázní. Knihu si môžu záujemcovia objednať v kníhkupectve Verbum, …

Si na križovatke svojho života? Pýtaš sa, ako ďalej? Akým smerom? Práve pre Teba je program určený. Pozvanie prísť k „PRAMEŇU ŽIVEJ VODY…“a napiť sa. Ide o čas hľadania odpovede na zámer, ktorý ma Pán s tvojím životom. Čas na spoznávanie seba samej, spoznávanie Božej lásky, krásy a úskalia povolania k zasvätenému životu a k manželstvu. Celý program je rozdelený na …

V opátstve „Mater Ecclesiae“ v Isola San Giulio v Taliansku chystajú v sobotu 17. októbra 2020 vzácnu udalosť. Sr. Mária Sofia Klčovanská, ktorá v minulosti pôsobila aj na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (kde bola garantkou štúdia sociálnej práce), bude navždy zasvätená Bohu v mníšskom živote podľa rehoľných pravidiel svätého otca Benedikta. Eucharistická …

Kvôli pandémii koronavírusu je v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikach približne o 80 percent menej pútnikov ako pred rokom. Jedným z nápadov, ako môže svätyňa prežiť je dar v podobe zakúpenia „Kávy z Łagiewnikov“. Ako opísala hovorkyňa Svätyne Božieho milosrdenstva Małgorzata Pabis, svätyňa funguje normálne a napriek menšej pútnickej premávke sa na kopci Łagiewniki …

Prinášame vám rozhovory so sestrami uršulínkami Máriou Ritou a Samuelou, o prínose koučovacieho prístupu pre ich prácu pedagóga, pre ne samotné aj ich komunitu. Sestra Mária Rita, absolvovali ste kurz Využívanie koučovacieho štýlu. Čo to s vami urobilo? Čo nové ste na kurze objavili? Oslovilo ma hneď niekoľko vecí. Na kurze ste nám hovorili, že mnohokrát …

Na Symbolickom cintoríne obetí Západných Tatier, neďaleko Chaty Zverovka pri Zuberci, je už aj pamätná tabuľka s menom Don Štefan Turanský. Tabuľku dala vyrobiť a umiestniť jedna rodina dobrodincov zo Žiliny. Salezián a katolícky kňaz Štefan Turanský nečakane odovzdal svoj život Pánovi počas turistiky v Smutnej doline v Západných Tatrách 12. augusta 2020. Štefan …