Všetky rubriky

Studium: Kurz duchovního doprovázení v Olomouci

Kurz duchovního doprovázení v rámci celoživotního vzděláváníse uskuteční v akademickém roce 2020/21 na CMTF UP v Olomouci.Sestává ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část je otevřená širokému okruhu zájemců, praktickoučást budou absolvovat vybraní účastníci. Kurz je určen pro kněze, řeholníky, řeholnice a laiky, kteří seangažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se na …

Saleziánky pozývajú na slávnosť večných sľubov

Slávnosť večných sľubov bude tento rok aj v saleziánskej rehoľnej rodine. Dve saleziánky, sestra Monika Foltýnová a sestra Daniela Oremová zložia v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice svoju doživotnú profesiu. V kostole Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici – Sásovej 29. augusta 2020 o 10:30 hod. pri slávnostnej svätej omši Danka a Monika povedia svoje „Áno“ navždy Bohu.  Svoje rozhodnutie a motiváciu …

Barbarstvo moci (10): august 1950 – posledné dni pred likvidáciou (video)

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku prináša sériu dokumentov s názvom Barbarstvo moci, ktoré sprostredkúvajú svedectvo doby cez prizmu historických faktov …

Zomrela františkánka Ruth Lewisová – „matka zabudnutých“ ocenená Pakistanom

V Pakistane zomrela rehoľná sestra Ruth Lewisová, nazývaná aj „matka zabudnutých“, ktorá celý svoj život zasvätila pomoci deťom i seniorom s mentálnym postihnutím. Počas života získala v rámci Pakistanu dve občianske ocenenia za svoju sociálnu službu. 74-ročná sestra Ruth z Kongregácie františkánskych misionárok Krista Kráľa zomrela v pondelok 20. júla v nemocnici pakistanského hlavného mesta. Zomrela na …

Komentár k biblickým čítaniam – Osemnásta nedeľa v cezročnom období „A“

1. čítanie: Iz 55,1-3Hlavnou myšlienkou dnešného starozákonného textu sú dobrá Novej zmluvy. Je to jeden z textov, nad ktorými Cirkev medituje počas slávnostných bohoslužieb Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu (Iz 55,1-11; piate čítanie). Teda je to významný mesiášsky text.Prorok opisuje dobrá Novej zmluvy prostredníctvom vecí každodennej spotreby, spomína voda, chlieb, víno a mlieko. V …

Intimita v celibátnej komunite

Zasvätená osoba pomerne často dostáva otázku, či je naplnená a šťastná vo svojom povolaní. Pre každého, kto žije v celibáte, je takáto otázka pozvaním vydať svedectvo o svojej integrite, o svojom vzťahu s Bohom a o vzťahoch s inými. Skutočnosť, že neraz sa mnohí z nás trápia a nemajú jednoznačnú odpoveď, je podmienená skúsenosťou, ktorá blokuje prežívanie intimity v komunite. Nasledujúci text chce byť príspevkom …