Všetky rubriky

Matka Kristína z Karmelu / Nepotrebujem vedieť o svete. Ľuďom viac pomôžem svojimi modlitbami

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. V americkom kláštore žije rodáčka zo Stropkova už viac ako 30 rokov. Stará sa o kone, svoje rozhodnutie nikdy neoľutovala. Spojil nás biskup Milan Lach. Na jeho podnet sme si vymenili niekoľko emailov a dohodli si stretnutie v redemptoristickom Kláštore Najsvätejšej Trojice v Stropkove.  V čiernom habite …

Pápež misionárom: Nechajte sa strhnúť súcitom Kristovho Srdca

„Prejavte Ježišovo milosrdenstvo svojou dobrotou.“ Aj touto výzvou sa pápež František obrátil na účastníkov 26. generálnej kapituly Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorých prijal v pondelok 2. októbra vo Vatikáne. Tiež ich vyzval, aby sa angažovali proti nespravodlivostiam chudobných a migrantov vo svete, tak ako to konal ich zakladateľ páter Jules Chevalier. „Od samého začiatku …

Siedme stretnutie biskupov s laikmi a zasvätenými bude v januári 2024

Biskupi, predstavitelia jednotlivých diecéz a inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby a aktívni laici sa stretnú 25. a 26. januára 2024 v Nimnici, aby diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku počas roku 2024. Téma bude zverejnená neskôr. Cieľom podujatia je prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a pohľadov, ako aj zbieranie pastoračných …

Ešte do 19. novembra môžete ísť k redemptoristom na Kramároch na výstavu Z Jeruzalema ku všetkým národom

Z Jeruzalema ku všetkým národom. Svedectvá o počiatkoch kresťanstva je názov výstavy, ktorú priniesli redemptoristi do farnosti Bratislava-Kramáre. Farníci a návštevníci kostola si môžu od septembra do konca novembra 2023 študovať texty a obrazy z obdobia raného kresťanstva, s osobitným dôrazom na život prvých kresťanov, ich kontakt s okolitým svetom a poslanie evanjelizovať. V nedeľu …

„Tekvice Halloweenu“ alebo kiežby sme boli svätejší

„Navrhujeme nasledovať príklad tých, ktorí svojim životom oslávili Život“, uvádza vo svojej kampani a upriamuje pozornosť na odkaz svätcov v kontraste k oslavám propagujúcim smrť Asociación Católica de Propagandistas (Katolícke združenie propagandistov). Národným radcom asociácie s dvadsiatimi troma pobočkami, pôsobiacimi v rôznych sférach po celom Španielsku, je člen biskupskej konferencie a emeritný biskup Burgosu, Fidel …

100 rokov prítomnosti misionárov verbistov na Slovensku

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život (01/2023). Sv. Pavol apoštol, veľký misionár Cirkvi a vzor misionárskej horlivosti, píše: „Zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou“ (Flp 3, 13). Podobný postoj zaujíma aj pápež František, keď v Liste Európe z 27. októbra 2020 vyjadruje prianie, aby Európa nebola len …