Všetky rubriky

Služba ucha pre seniorov bude zrušená dňa 15. júna 2020

Bezplatná telefonická linka pre seniorov, ktorú realizovali rehoľné sestry v spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom ako službu ucha – počúvania a duchovnej podpory počas pandémie COVID-19, bude dňa 15. júna 2020 zrušená. Spolupráca a služba reagovali na stav núdze počas pandémie COVID-19. Sestry zo siedmich slovenských rehoľných spoločenstiev poskytli v uplynulých mesiacoch blízkosť ohrozenej …

Komentár k biblickým čítaniam – Najsvätejšej Trojice „A“

1. čítanie: Ex 34,4b-7a.8-9 Dej prvého čítania sa odohráva počas putovania Izraela púšťou z Egypta. Vo vzťahu Izraela k Bohu sa práve odohrávala veľká kríza. Boh dal Izraelu Desatoro a uzavrel s ním zmluvu, ale Izrael túto zmluvu porušil. Mojžiš sa potom zo všetkých síl snaží priviesť ľud k pokániu. Vo vzťahu k Bohu zas prosí za ľud. Vyslovil pritom …

Vyšiel dokument o odchode osôb zo zasväteného života: Dar vernosti a radosť vytrvalosti

Kongregácia pre zasvätený život a spoločnosti apoštolského života vydala koncom apríla 2020 rozsiahly dokument pod názvom Dar vernosti a radosť vytrvalosti (Il dono della fedeltà e la gioia della perseveranza). Dokument sa zaoberá pálčivou a naliehavou otázkou odchodov osôb zo zasväteného života. Ide o jav, ktorý je v posledných dvoch až troch desaťročiach čoraz …

Svätý Otec zablahoželal minoritom k 800. výročiu povolania sv. Antona

„Nasledujte príklad sv. Antona Paduánskeho“ vyzval pápež František v liste Rádu Menších bratov konventuálov, známych ako minoriti, pri príležitosti slávenia 800 rokov od vstupu tohto svätca do františkánskej rehole. Svojím listom sa Svätý Otec chce pripojiť k oslavám všetkých so želaním, aby ako sv. Anton „videli Pána v každom bratovi, sestre a ponúkli mu …

Viera do vrecka: Dôvera Bohu otvára nebo (video)

Čo znamená naozaj dôverovať Bohu? O tom, ako nás Boh vedie k viere dospelého človeka, porozpráva v májovom vydaní relácie Viera do vrecka karmelitán páter Vojtěch Kodet. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli. Brožúrky z edície Viera do vrecka nájdete v kníhkupectvách alebo na donbosco.sk.

Slabý a hriešny človek potrebuje počuť: je ti odpustené, je ti darované…

Páter Lucián Bogucki OFMConv, pochádza z Poľska, z obce Piwniczna neďaleko slovenských hraníc pri Mníšku nad Popradom. Pôsobil ako rektor Kolégia penitenciárov pri Bazilike sv. Petra vo Vatikáne a zároveň ako špirituál Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. V roku 2019 bol zvolený za kustóda Slovenskej kustódie Rehole menších bratov konventuálov – …