Všetky rubriky

Opátsky chrám v Jasove hostil Púť nemecky hovoriacich veriacich

Od nepamäti je okolie Jasova osídlené obyvateľmi, ktorých materinským jazykom je jazyk nemecký. Dodnes sa v niektorých mestách a obciach udržiava tradícia slávenia svätých omší aj v nemeckom jazyku. Túto skupinu veriacich jasovskí premonštráti pozvali osláviť Jubileum Rádu premonštrátov v jazyku, ktorý im je vlastný. Program púte začal v sobotu 16. októbra večerným organovým koncertom, na ktorom sa predstavil …

Sestra Helena Torkošová: Počas totality sme mali krycie mená a používali šifry

Jeden z blogov na stránke Kumran.sk je aj Scribendi podcast, ktorý píše Patrik Bendík. V najnovšom podcaste sa Momo a pán Patrik rozprávajú so sestrou Helenou Torkošovou, OSF. Roky prenasledovania pominuli a začal nový život. Ako začať budovať od nuly? O strachu z Boha, nebojácnom postoji voči bývalému režimu a plánoch do budúcna, hovorí …

Benedikt XVI.: Dúfam, že sa k nim čoskoro pripojím

Cisterciácké opátstvo Wilhering zverejnilo list emeritného pápeža Benedikta XVI. Kondoluje v ňom k úmrtiu profesora Gerharda Winklera, svojho niekdajšieho kolegu na univerzite, a sám naznačuje, že je pripravený vydať sa na poslednú cestu za svojimi priateľmi. V liste k rukám opáta hornorakúskeho cisterciánskeho opátstva Wilhering Benedikt XVI. vyznáva, že ho správa o odchode prof. …

Viera do vrecka: Ako byť dnes mystikom? (video)

Život mystikov často vnímame ako niečo krásne, ale nedosiahnuteľné. Čo je kresťanská mystika a prečo sa tak málo ľudí stane skutočným mystikom? Tajomstvá mystiky nám poodhalia hostia októbrovej relácie: bosý karmelitán o. Dušan Hricko, uršulínka sr. Dominika Alžbeta Dufferová a salezián don Ján Čapla. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli. …

Storočnica narodenia slovenského misionára Juraja Vojenčiaka, SVD

Dňa 19. októbra 2021 uplynulo presne sto rokov od narodenia pátra Juraja Vojenčiaka SVD, slovenského misionára zo Spoločnosti Božieho Slova, ktorý sa zaslúžil o významný rozvoj misijného diela na ostrove Flores v Indonézii, kde pôsobil 42 rokov. Po návrate na Slovensko bol prvým riaditeľom pobočky Pápežských misijných diel na Slovensku. Juraj Vojenčiak sa narodil …

Pán povoláva stále: tím pastorácie povolaní pri KBS pozval koordinátorov na online stretnutie

Na platforme zoom prebehlo dňa 18. októbra 2021 celoslovenské stretnutie koordinátorov pre pastoráciu povolaní (PaPo), na ktoré prišlo 62 kňazov a zasvätených zo všetkých slovenských diecéz. „Neunavme sa tým, že budeme pozývať, (…) nebojme sa nanovo hodiť siete,“ v tomto duchu sa niesli prvé dva príhovory. Stretnutie otvoril Mons. Tomáš Galis, ktorý v Konferencii biskupov Slovenska zastrešuje …