Všetky rubriky

Dištancovanie sa od nevhodných prejavov na Pochode za život

Týždeň pred Pochodom za život v Bratislave zverejnili organizátori tlačovú správu so základnými informáciami. Dnes vydávajú stanovisko v snahe zabezpečiť pokojný priebeh podujatia a predísť možným nedorozumeniam a rizikám: Vyzývame všetkých, ktorí chcú prísť na Národný pochod za život, aby sa ho zúčastnili pokojným spôsobom a vyvarovali sa násilných a urážlivých prejavov. Dôrazne sa dištancujeme od všetkých …

Patti Mansfield bude v Badíne viesť duchovnú obnovu pre kňazov o povolaní k svätosti

Povolanie k svätosti – duchovnú obnovu pre kňazov na túto tému bude v Badíne viesť Patti Mansfield so svojím manželom Alom z USA. Obnova sa uskutoční v dňoch 7. – 10. októbra 2019 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského s vedomím Mons. Mariána Chovanca, banskobystrického diecézneho biskupa a organizačne ju zabezpečuje redemptorista P. Jozef Mihok s tímom Návrat domov. …

Stála pri kríži, plná bolesti, odovzdaná…

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Fascinuje ma tento prostý Jánov opis utrpenia a bolesti – azda najväčšej, akú …

Sociálne siete pritiahnu rehoľníkov v októbri do Žiliny na Zasvätení ON LINE 6

Mediálna komisia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a časopis Zasvätený život šiesty rok po sebe pripravili pre zasvätených mediálne školenie Zasvätení ON LINE 6. Posledné ročníky sa konali v Žiline na SOŠ sv. Jozefa robotníka u saleziánov, a tak tomu bude aj cez víkend 25. – 27. októbra 2019. Tento ročník bude spájať téma sociálnych sietí. …

Choďte, urobte prievan v mediálnom smogu! – nová kniha od dona Luscoňa

(Médiá, ich vplyv na mládež a výchovný preventívny systém). Publikácií, ktoré sa zaoberajú mediálnou výchovou, je už pomerne dosť, ale… Väčšina z nich neberie do úvahy kresťanský pohľad na človeka. Obsahujú veľa návodov na obsluhu techniky, na zvládnutie programov, aplikácií. O iné ide v publikácii Choďte, urobte prievan… Kniha dáva do súvisu Sväté písmo, médiá, …

Vo veku 90 rokov zomrel Josef Koláček SJ, legenda Vatikánskeho rozhlasu

V utorok 10. septembra 2019 zomrel v Ríme vo veku 90 rokov páter Josef Koláček, člen Spoločnosti Ježišovej, ktorý bol dlhoročným pracovníkom českej sekcie Vatikánskeho rozhlasu. P. Josef Koláček SJ, rodák z Brna, bol členom medzinárodnej jezuitskej komunity pre seniorov v Ríme. Tohto roku 1. septembra ešte oslávil 90. jubileum v dobrej pohode v kruhu spolubratov. V noci …