O svätom Augustínovi sa zvykne hovoriť ako o jednom z najväčších učencov cirkvi. A je to pravda. Vyvodiť si z toho záver, že tento svätec je predovšetkým svätcom učencov, by však bolo veľkou chybou. Augustín hľadajúci, milujúci, padajúci a znova vstávajúci je svätcom z mäsa a kostí, ktorému nič ľudské nebolo cudzie, a preto je blízky každému človeku. Aj tomu v 21. storočí. …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 02/2022. Návštevník slovenských sakrálnych stavieb, v ktorých boli v posledných rokoch realizované nejaké umelecké intervencie, by ľahko mohol nadobudnúť dojem, že Marko Rupnik je pre slovenskú cirkev azda výlučným či až kanonickým autorom. Určite nie som sám, pre koho sú prefabrikované realizácie jeho rímskej dielne presýtené symbolizmom až nestráviteľné. …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. V Žiline sme diskutovali aj o tom, prečo pápež nezasiahne proti synode v Nemecku, na Orave o tom, ako sa zorientovať v záplave správ. Minulý týždeň sme pre našich čitateľov a podporovateľov v žilinskom regióne a na Orave pripravili dve diskusie, po ktorých …

Skrátený záznam prednášky docenta Pavla Bočeka z Masarykovej univerzity v Brne. Prednáška sa uskutočnila 9. novembra 2022 v priestoroch Expozície IKONY v Žiline. Prezentáciu docenta Bočeka si môžete pozrieť na nasledujúcom linku: bit.ly/3Vqovqk Ilustračné foto: Juraj Ďuríček

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 01/2023 v prílohe Synodálna cesta. I)    Synodalita a teológia Božieho ľudu Pastorálna konštitúcia II. vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes zdôrazňuje schopnosť Božieho ľudu rozpoznať „pravé znamenia prítomnosti Boha a jeho úmyslov v udalostiach, požiadavkách a túžbach, na ktorých má účasť spolu s ostatnými ľuďmi našich čias. […] …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 01/2023 v prílohe Synodálna cesta. 1. „Hľa, robím novú vec: práve teraz vyrastá, či ju nevidíte?“ (Iz 43, 19). Tieto slová proroka Izaiáša rezonujú v mojom srdci od chvíle, ako pápež František zvolal Boží ľud na synodálny proces, ktorý nemá v dvetisícročných dejinách kresťanstva obdobu. Prvýkrát to …

Rozhovor pre Zasvätený život, ktorý poskytol Mons. Piero Coda a bol publikovaný v časopise Zasvätený život 01/2023 v prílohe Synodálna cesta. Piero Coda patrí medzi najvýznamnejších teológov súčasnosti, pápež František ho pred rokom osobne menoval za generálneho sekretára Medzinárodnej teologickej komisie. Je tiež členom Teologickej komisie synody. Vyučuje na Univerzitnom inštitúte Sophia v talianskom Loppiane. Je …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Postoj. Rozhovor Juraja Poláčka s dominikánom a odborníkom na stredovek Gabrielom Hunčagom. Stredovek je dlhé obdobie v európskych dejinách, ktoré je opradené mnohými legendami, občas naivnými, ba aj mylnými predstavami. Mnohí ho považujú za temný, hoci jeho dejiny, kultúra a civilizácia boli bohaté. Iba jeden fakt na ukážku. Literatúra vytvorená …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 02/2022. „Som presvedčený, že každý kňaz má poznať psychológiu ľudí,“ konštatuje pápež František v jednom zo svojich rozhovorov. Odvoláva sa pritom na vlastné rozhovory so psychoanalytičkou, ktorú vyhľadal počas náročného obdobia diktatúry na prelome rokov 1978 a 1979, keď vykonával náročnú úlohu provinciála Spoločnosti Ježišovej v Argentíne. Práve tento výrok …

Jeden zo spôsobov modlitby je adorácia. O adorácii poskytol pre TK KBS rozhovor benediktín žijúci na Sampore otec Jozef Brodňanský. Podľa neho si treba uvedomiť, že modlitba adorácie neponúka len čas s Bohom, ale postupne tvorí osobný vzťah. Nie je kvantitou. V ňom nejde o množstvo času, ale o dotyk s láskou, ktorá nás premieňa aj namáhaním sa pre ňu. …