Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 01/2023 v prílohe Synodálna cesta. I)    Synodalita a teológia Božieho ľudu Pastorálna konštitúcia II. vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes zdôrazňuje schopnosť Božieho ľudu rozpoznať „pravé znamenia prítomnosti Boha a jeho úmyslov v udalostiach, požiadavkách a túžbach, na ktorých má účasť spolu s ostatnými ľuďmi našich čias. […] …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 01/2023 v prílohe Synodálna cesta. 1. „Hľa, robím novú vec: práve teraz vyrastá, či ju nevidíte?“ (Iz 43, 19). Tieto slová proroka Izaiáša rezonujú v mojom srdci od chvíle, ako pápež František zvolal Boží ľud na synodálny proces, ktorý nemá v dvetisícročných dejinách kresťanstva obdobu. Prvýkrát to …

Rozhovor pre Zasvätený život, ktorý poskytol Mons. Piero Coda a bol publikovaný v časopise Zasvätený život 01/2023 v prílohe Synodálna cesta. Piero Coda patrí medzi najvýznamnejších teológov súčasnosti, pápež František ho pred rokom osobne menoval za generálneho sekretára Medzinárodnej teologickej komisie. Je tiež členom Teologickej komisie synody. Vyučuje na Univerzitnom inštitúte Sophia v talianskom Loppiane. Je …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Postoj. Rozhovor Juraja Poláčka s dominikánom a odborníkom na stredovek Gabrielom Hunčagom. Stredovek je dlhé obdobie v európskych dejinách, ktoré je opradené mnohými legendami, občas naivnými, ba aj mylnými predstavami. Mnohí ho považujú za temný, hoci jeho dejiny, kultúra a civilizácia boli bohaté. Iba jeden fakt na ukážku. Literatúra vytvorená …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 02/2022. „Som presvedčený, že každý kňaz má poznať psychológiu ľudí,“ konštatuje pápež František v jednom zo svojich rozhovorov. Odvoláva sa pritom na vlastné rozhovory so psychoanalytičkou, ktorú vyhľadal počas náročného obdobia diktatúry na prelome rokov 1978 a 1979, keď vykonával náročnú úlohu provinciála Spoločnosti Ježišovej v Argentíne. Práve tento výrok …

Jeden zo spôsobov modlitby je adorácia. O adorácii poskytol pre TK KBS rozhovor benediktín žijúci na Sampore otec Jozef Brodňanský. Podľa neho si treba uvedomiť, že modlitba adorácie neponúka len čas s Bohom, ale postupne tvorí osobný vzťah. Nie je kvantitou. V ňom nejde o množstvo času, ale o dotyk s láskou, ktorá nás premieňa aj namáhaním sa pre ňu. …

Gréckokatolícky kňaz, redemptorista Metod Marcel Lukačik odpovedal v rozhovore pre TK KBS na otázky o modlitbe a meditácii. Zdôrazňuje v ňom, že modlitba sa musí spájať so životom, musí sa života dotýkať a meniť ho. Zdôrazňuje, že skutočný život nie je iba práca, aktivita, výkon, ale aj chvíle modlitby, ticha, odpočinku, samoty, relaxu. V našej …

(Pokračovanie tohto článku.) Aj k rehoľnej architektúre možno pristúpiť s rozličnou hermeneutickou stratégiou. Aj naše domy a kláštory sú vpísané do krajiny, do mesta a možno ich čítať podobne ako významuplný literárny text využívajúci vlastné výrazové prostriedky, svoje tvaroslovie i jeho ostenzívnu funkciu. Ak by sme výrazové prostriedky architektúry našich domov a vzťahy medzi nimi a prostredím do ktorého sú vrastené …

(Pokračovanie tohto článku.) Jednou z možností, ako nad textom o vzťahu architektúry a zasväteného života mávnuť rukou, je utrúsiť čosi v tom zmysle, že ide len o nejaké psychologizovanie. Nie, to vonkoncom nie, nemýľme sa. A hoci len prednedávnom vyšla zaujímavá kniha Karla Smejkala Aplikovaná psychologie architektury, ide o mimobežné, odvodené a sekundárne uvažovanie voči nášmu uvažovaniu. To, čo zaujíma nás, …

Už zvolený nadpis môže vyznievať podivne. Pochopiteľne. Čítajúc literatúru o spiritualite, o teológii či dokumenty o zasvätenom živote a o jeho obnove, s určitosťou nenatrafíme na žiadnu zmienku o architektúre a jej význame pre zasvätený život. S väčšou pravdepodobnosťou narazí na povahu tohto vzťahu len historik či kunsthistorik. Skôr by prekvapil opak. Predstavme si len, že by v niektorej z dnešných úvah o spiritualite zasvätených …