Predseda a zástupkyňa predsedu Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRPS) – P. Václav Hypius, CSsR a sr. Agnesa Jenčíková, CJ, prinesú v mene zasvätených pápežovi Františkovi dva symbolické dary, ktoré odovzdajú počas stretnutia biskupov, kňazov, zasvätených a katechétov v Katedrále sv. Martina v Bratislave dňa 13. septembra 2021. Prvý je kamenný kríž – symbol tzv. Barbarskej noci, ktorej 70. výročie sme si …

Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) pripravila pre pápeža Františka pri príležitosti jeho návštevy Slovenska dar v podobe reprodukcií predmetov, ktoré tajne vyrobili politickí väzni vo väzení. Ide o väzenský ruženec z chleba od Jána Bachratého, väzenskú výšivku – modlitbu od Veroniky Semanovej, rod. Šaryovej a väzenský ruženec z povrazu od blahoslaveného dona Titusa Zemana. …

Pri príležitosti 71. výročia Akcie R udelila koncom augusta sestrám vincentkám a uršulínkam Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) Medailu za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom, ktorú udeľuje bývalým politickým väzňom. Od 1. januára 2021 boli internované rehoľníčky uznané za politických väzňov v zmysle novely Zákona o protikomunistickom odboji. Dňa 23. augusta 2021 boli medaily odovzdané sestrám …

Minulý rok pripravovali v Beckove školské sestry de Notre Dame spomienkovú slávnosť pri príležitosti 70. výročia snahy komunistického režimu o likvidáciu rehoľného života na Slovensku. Keďže sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nepodarilo spomienku na Akciu R a udalosti z roku 1950 uskutočniť, pripomenuli si to tento rok v sobotu 28. augusta 2021. Školské sestry de Notre Dame …

Keďže minulý rok sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nemohla uskutočniť spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia snahy komunistického režimu o likvidáciu rehoľného života na Slovensku, školské sestry de Notre Dame pozývajú v sobotu 28. augusta 2021 do Beckova, kde si chcú pripomenúť Akciu R, udalosti z roku 1950 a povzbudiť sa vernosťou sestier. Likvidácia ženských kláštorov sa …

V roku 2020 sme si pripomenuli 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktorého cieľom malo byť ukončenie rehoľného života vo vtedajšom Československu. Zásah štátnej moci voči reholiam dostal názov Akcia K (zameraná na zrušenie mužských reholí, v apríli 1950) a Akcia R (snaha o postupné zrušenie ženských reholí, v auguste 1950). V Slovenskej časti republiky bolo zlikvidovaných 76 …

Vincent Babin sa narodil 1. februára 1921 v Bánove, okres Nové Zámky, rodičom Vincentovi a Anne, rodenej Šimunkovej. Jeho rodičia mali spolu deväť detí, z ktorých tri zomreli ešte v rannom detstve. Pokrstený bol vo farskom kostole 2. februára 1921, na sviatok Obetovania Pána. Ľudovú školu navštevoval prvé tri roky v Bánove a ďalšie dva v Nových Zámkoch. Tam pokračoval …

Vikariátna predstavená Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda sestra Karola Vajdiarová dňa 15. novembra 2020 v Turzovke odovzdala pamätný list k 70. výročiu Akcie Rehoľníčky sestre Ildefonze Mazurovej. V komunite na Velehrade budú tieto listy odovzdané ešte sestrám Hyacinte Dubanovej, Justíne Severínovej a Kazimíre Ondrejkovej. Peter SandtnerKonfederácia politických väzňov Slovenska

Odovzdávanie pamätných listov k 70. výročiu Akcie Rehoľníčky od Konfederácie politických väzňov Slovenska rehoľným sestrám pokračuje. V mene KPVS boli dňa 22. novembra 2020 odovzdané listy desiatim sestrám z Kongregácie školských sestier sv. Františka. V prítomnosti miestnej komunity v Okoličnom, kde týchto desať sestier žije, im ich odovzdala provinciálna predstavená sestra Rafaela Zvrškovcová. Pamätné listy dostali sestry Alojzia …

Likvidácia reholí predstavovala významný míľnik v proticirkevnej politike komunistického režimu a stala sa jedným z jej symbolov. Aj preto si Slovenská republika od roku 1993 pripomína 13. apríl ako pamätný deň – Deň nespravodlivo stíhaných. Táto tragická udalosť vošla do dejín ako „barbarská noc“, ako ju vo svojich memoároch pomenoval kardinál Ján Chryzostom Korec (vtedy …