40 rokov Fraternity Jeruzalem

Na sviatok Všetkých svätých 1. 11. 2015 v Paríži v Saint Gervais Fraternita Jeruzalem oslávila 40 rokov svojej existencie. Súčasťou osláv bola svätá omša s kardinálom André Vingt-Troisom, meditácie Pierre Marie Delfieuxa, zakladateľa fraternity, s adoráciou, fórum na tému bratstvo za účasti predstaviteľov nových komunít, organizácií pracujúcich pre chudobných v Afrike, migrantov a umelcov, koncert a nový filmový dokument o živote Pierre Marie Delfieuxa a jeho živote na Sahare i živote v srdci Paríža. Súčasťou bolo aj požehnanie Knihy života Jeruzalem, ktorá vychádza tento mesiac v slovenčine, a agape.

Fraternita Jeruzalem