65 rokov Akcie K(láštory)

Pred 65 rokmi, v noci z 13. na 14. apríla 1950, boli v rámci Akcie Kláštory komunistickým režimom vyvezení mnohí rehoľníci v Československu zo svojich kláštorov do tzv. centralizačných kláštorov. Ostatní boli vyvezení v rámci Akcie K 2 v noci z 3. na 4. mája 1950. Toto smutné výročie Akcie K, nazývanej aj „barbarská noc“, si pripomenuli na viacerých miestach na Slovensku.

Konfederácia politických väzňov Slovenska si udalosť pripomenula v Roku zasväteného života v sobotu 11. apríla 2015 o 10.00 v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí, ktorý sa v roku 1950 stal preškoľovacím kláštorov pre mladých rehoľných bohoslovcov, klerikov a novicov a následne slúžil na internáciu rehoľných sestier (najmä uršulínok, baziliánok a služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie).

V deň výročia Akcie K, v pondelok 13. apríla 2015 si ju Konfederácia politických väzňov Slovenska pripomenula svätou omšou v kaplnke Seniorátu Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji o 15.00, kde žijú poslední žijúci svedkovia Akcie K spomedzi jezuitov. Homíliu predniesol emeritný biskup Mons. Dominik Kaľata SJ.

Pietna spomienka miestneho charakteru sa udiala v piatok 10. apríla 2015 v Kapucínskom kostole Najsvätejšej Trojice v Pezinku, keďže práve v pezinskom kapucínskom kláštore bol v roku 1950 zriadený tzv. kárny kláštor pre predstavených reholí a neskôr v ňom boli internovaní rehoľní klerici, rímskokatolícki diecézni kňazi, gréckokatolícki kňazi a napokon rehoľné sestry, vyvezené z nemocníc. Program sa začal svätou omšou o 18.00, ktorú celebroval o. František Fedor a don Alojz Ondrejka SDB, ktorí boli v kláštore v Pezinku v roku 1950 ako mladí rehoľní klerici..

(Zdroj TK KBS; Peter Sandtner)