Pred rokom putovali po Slovensku relikvie sv. Terezky

Od príchodu relikvií svätej Terézie z Lisieux na Slovensko uplynul práve jeden rok. Jej ostatkom prejavilo verejnú úctu za dva týždne vyše 200 000 ľudí. Relikvie patrónky misií, misionárov a letcov prevzali slovenskí rehoľníci od francúzskej komunity sestier bosých karmelitánok z Lisieux. Z Bratislavy, kde ich privítali, putovali na 22 miest po celom Slovensku. Navštívili celkovo 44 kostolov. Tím, v ktorom sa pri službe vystriedalo 19 ľudí, navštívil aj zaujímavé miesta, ktoré sú spojené s úctou k sv. Terézii z Lisieux ako napríklad nemocnicu vo Vyšných Hágoch, kde svätica „navštívila“ chorých s rovnakou diagnózou, akou trpela ona. Cesta relikvie, ktorou vyvrcholila slovenská oslava Roka zasväteného života, sa skončila v Bratislave. Túto púť mapuje kniha s názvom „Ruže uprostred zimy“.

„Putovanie relikvií svätej Terézie z Lisieux po Slovensku bolo pre celé zástupy ľudí nevšedným zážitkom a povzbudením vo viere. Som vďačný rehoľníkom, ktorí v rámci Roka zasväteného života prišli s touto myšlienkou. Bazilika v Lisieux, kde sú zvyčajne uložené telesné pozostatky svätej Terézie, je jedným z najnavštevovanejších pútnických miest Francúzska. Aj veľké množstvo Slovákov tento chrám pozná – práve vďaka túžbe pomodliť sa pri relikviári mladej svätice. (…) Potešilo ma, že sa podarilo uskutočniť neľahký plán: putovanie jej relikvií po našich mestách bolo pekným obohatením Roka zasväteného života na Slovensku. Očakávali sme nemalú účasť, ale skutočný počet ľudí na jednotlivých sláveniach všetky očakávania prekonal. Sledovanie dlhého radu veriacich, ako trpezlivo čakajú, aby mohli aspoň na chvíľku pozdraviť sväticu, nemohlo nikoho nechať na pochybách: Slováci majú svätú Teréziu v mimoriadnej obľube. (…) Verím, že svätá Terézia na nás svojou prítomnosťou spustila „dážď ruží“. Stretnutie s ňou mnohým zaiste prinieslo radosť, posilu a povzbudenie,“ píše v úvode knihy Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

Urna s relikviami svätice putuje po celom svete už niekoľko desaťročí. Doteraz navštívila množstvo krajín na všetkých kontinentoch. Prevážaná bola na Boeingu 747, vojenským lietadlom, vrtuľníkom, policajným, či hasičským autom, luxusnou výletnou loďou alebo chudobným parníčkom, na koňoch, na saniach ťahaných psami. Zavítala do vyše päťdesiat krajín, od Filipín po Spojené štáty, cez Irak, Izrael, Rusko, Sibír. K relikviáru prišlo niekoľko desiatok miliónov ľudí. Na sväté omše a modlitby na Slovensku pritiahla davy ľudí – deti, mladých i rodiny, starších, stovky zasvätených, kňazov a biskupov.

Zdroj: tkkbs.sk

-msk-