ACN opäť pozýva zapojiť sa iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi 18. októbra opäť pozýva farnosti, materské školy, školy aj rodiny, aby sa zapojili do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Jej cieľom je modliť sa za mier a jednotu vo svete a – ako vysvetľuje kardinál Mauro Piacenza, prezident ACN – povzbudiť deti, aby v ťažkých časoch dôverovali Bohu a našli v ňom oporu a stálosť.

Tento rok stojí v centre sv. Jozef, a preto sa v materiáloch, ktoré sú k iniciatíve pripravené, citujú časti apoštolského listu Patris Corde (v preklade S otcovským srdcom), ktorým pápež František vyhlásil Rok sv. Jozefa, trvajúci do 8. decembra 2021. Tohtoročná kampaň povzbudzuje deti modliť sa „spoločne s Máriou a pod ochranou sv. Jozefa“. Kardinál Piacenza pripomína, že sv. Jozef, ochranca svätej Cirkvi, „je pre nás výborným príkladom toho, ako Boh môže obrátiť všetko na dobré prostredníctvom našej modlitby, vernosti a poslušnosti jeho slovu“.

Hoci sa roku 2021 očakával koniec obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu, situácia je na mnohých miestach stále rovnako vážna. Okrem toho zdravotná kríza nepredstavuje pre svet jedinú hrozbu. „Hlad, chudoba, korupcia, vojny a teror, strata hodnoty ľudského života, ako aj ničenie stvorenstva poznačili životy nespočetného množstva ľudí,“ konštatuje kardinál Piacenza a zdôrazňuje význam modlitby, najmä detskej modlitby, „ktorá sa otvára Božej pomoci a spáse“.

Iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec zaznamenala rekordnú účasť roku 2020: zapojili sa do nej deti zo 136 krajín vrátane Sýrie, Iraku, Mexika, Arménska, Papuy Novej Guiney, Nigérie či Konžskej demokratickej republiky; prostredníctvom webovej stránky sa zaregistrovalo vyše 509 000 detí.

Webová stránka pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi ponúka aj tento rok farnostiam, školám, skupinám detí a rodinám bezplatný modlitbový materiál. Obsahuje návod na modlitbu posvätného ruženca, zamyslenia o tajomstvách ruženca pre deti a modlitbu zasvätenia sa detí Božej Matke. V tomto roku možno na plagátoch okrem Panny Márie vidieť aj sv. Jozefa. Priložený je tiež obrázok s modlitbou k sv. Jozefovi, ktorú sa každodenne modlí pápež František.

Modlitbový materiál na stiahnutie v 26 jazykoch a maľovanky nájdete na tejto adrese.

Iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec spustila udalosť z roku 2005: kľačiac na podstavci sochy Panny Márie vo venezuelskom hlavnom meste Caracas, sa skupina detí modlila ruženec. Niektorí z prítomných dospelých si spomenuli na slová Pátra Pia: „Keď sa bude milión detí spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“ Modlitbová iniciatíva sa potom rýchlo rozšírila do celého sveta.

TK KBS informovala Lucia Froncová