ACN Slovensko spustí kampaň Z ruín k domovu už o pár dní

Na pozvanie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi prichádza na Slovensko iracká lekárka, rehoľná sestra z Kongregácie dcér Nepoškvrnenej Panny Márie, momentálne pôsobiaca v severoirackom Erbile. Práve jej návštevou štartuje slovenská národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi kampaň „Z ruín k domovu“.  „Je výborne, že môžeme mať priameho svedka z miesta, kde pomáhame a kde chceme už i zo Slovenska pomáhať,“ vyjadrila sa k pozvaniu sr. Larsy riaditeľka národnej kancelárie ACN na Slovensku Martina Hatoková.

Viac o spomínanej kampani, nájdete ::TU::

 

Sestra Larsa Annes Khazmee navštívi niekoľko miest a spoločenstiev. Príďte sa stretnúť so sestrou Larsou osobne a položte jej svoju otázku.

Program návštevy (1. – 6. 12. 2017)

1. 12.  Bratislava

vyhradené pre médiá a vopred nahlásených záujemcov

2. 12. – Námestovo

18:00 – farský kostol: svätá omša za prenasledovaných kresťanov spojená s diskusiou

3. 12. – Košice

10:30 – Katedrálny chrám narodenia Presvätej Bohorodičky: svätá liturgia;

16:00 – Diskusia v spoločenskej sále VERITAS

4. 12. – Košice

08:45 – Diskusia so študentmi na Gymnáziu Tomáša Akvinského

           Dunajská Lužná

18:00 – Kostol Povýšenia sv. Kríža: svätá omša za prenasledovaných kresťanov spojená s diskusiou 

 

Sestra Larsy Annes Yousif Khazmee má dve sestry a troch bratov. Takmer celá jej rodina žije od roku 2006 v zahraničí (Kanada, Švédsko, Poľsko) – odišli v dôsledku prenasledovania kresťanov v Bagdade. Sr. Larsy patrí  do Kongregácie dcér Nepoškvrnenej Panny Márie (Chaldejská katolícka cirkev) s dominikánskou regulou. Hlavným poslaním sestier je katechetická práca s rôznymi vekovými skupinami: deti, mladí, starí ľudia v cirkvi; pomoc kňazom pri svätých omšiach; vyučovanie detí v škole; starostlivosť o siroty v ich kláštore; práca v nemocniciach.

Larsy absolvovala štúdium medicíny (2009)  a začala pracovať v rôznych štátnych nemocniciach a zdravotných strediskách. Od augusta 2014 pracuje ako lekárka v severoirackom kurdskom Erbile s utečencami vysídlenými z Ninivskej planiny.

Sestry jej rehole pôsobia v rôznych irackých mestách, ale aj v zahraničí, napr. v Libanone a USA. Až do roku 2006 žili sestry v Bagdade, odkiaľ sa však kvôli kritickej situácii a prenasledovaniu vysídlili do Erbilu, kde žijú doteraz a pokračujú vo svojom misijnom poslaní.

 

Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need (u nás známa aj ako Kirche in Not) je medzinárodnou dobročinnou a pastoračnou organizáciou založenou v roku 1947. Jej poslaním je poskytovať pomoc ľuďom v núdzi a prenasledovaným kresťanom. Vďaka Božej Prozreteľnosti a štedrosti darcov, realizuje každoročne približne 6 000 projektov v 148 krajinách sveta.

Zdroj: acn-slovensko.org

-msk-