Ako sa na synodu pozerajú generálni predstavení mužských reholí

V dňoch 21. – 23. novembra 2018 sa v Ariccia neďaleko Ríma konalo zhromaždenie generálnych predstavených mužských reholí (USG). Témou stretnutia bolo Spoločne znovu začať od synody.

Rozlišovanie ako štýl Cirkvi

V prvý deň stretnutia sa predstavení zaoberali predovšetkým témou rozlišovania. Generálny predsavený jezuitov, páter Sosa, konštatoval, že synoda všetkým pomohla hlbšie si uvedomiť dôležitosť rozlišovania. Počas synody bolo možné silne vnímať viaceré „znaky čias“. Sú to napríklad: životodarný kontext mladých ako teologické miesto, znamenie chudobných, sekulárna spoločnosť ako výzva pre Cirkev, antropologická transformácia digitálneho sveta, emigrácia ako globálny a veľkým komplexný jav, napätie medzi kultúrnou homogénnosťou a interkulturalitou, uznanie mladých a žien ako subjektov spoločenstiev, Cirkev, ktorú treba chápať ako spoločenstvo spoločenstiev otvorené odlišnostiam, uznanie a odsúdenie zneužívaní nielen v sexuálnej oblasti, ale aj v oblasti rôznych prejavov moci.

Na synode nechýbali viaceré podnety, ktoré sa týkali priamo zasväteného života: výzva nepokladať mladých iba za prijímateľov nášho apoštolátu, ale aj za jeho protagonistov; dennodenne sa usilovať o svoju konverziu a byť reálne blízko pri chudobných; zjednodušiť naše štruktúry; presvedčivejšie rozvíjať teológiu zasväteného života; vedieť ukázať multikultúrnu tvár Cirkvi; chápať zasvätený život ako štýl kresťanského života. Koľko ráz, poznamenal páter Sosa, sú rehoľníci majstrami rozlišovania pre iných, no absolútne nedokážu rozlišovať pre seba. Bez trvalej osobnej duchovnej konverzie je veľmi náročné pomôcť nielen sám sebe, ale aj iným.

Život ako povolanie a rôzne povolania

V druhý deň prác sa účastníci stretnutia zaoberali témou život ako povolanie a rôzne povolania. Téma povolania, ako pripomenul moderátor stretnutia, je dnes čoraz viac témou „zložitou, aj keď nie komplikovanou“. Páter Cadoré rozvinul tému o tom, ako zasvätený život môže pomôcť objaviť všetky povolania v Cirkvi; ako naše rehoľné inštitúty dokážu rozvíjať svoju charizmu spolu s Cirkvou, ktorá čoraz viac vykračuje v ústrety svetu; ako byť solidárnymi s toľkými ranami súčasného sveta; ako byť ochotnými naučiť sa od mladých inkulturovať evanjelium do súčasného sveta – uvedomujúc si, že povolanie k svätosti zasvätených by sa mohlo odzrkadliť aj v dôvere voči mladým.

Salezián don Artime konštatoval, že synoda nás naučila pozerať sa na svet mladých radikálne odlišným spôsobom ako tomu bolo doteraz; skončil sa čas indoktrinácie, natláčania iným „to, čo je správne a čo pomýlené“. Dodal, že synoda naučila všetkých, že mladí nie sú iba jej adresátmi, ale aj protagonistami poslania v rámci Cirkvi; všetkých vyzval, aby boli „mladí pre mladých a s mladými“. Zdôraznil, že zasvätený život má jedinečnú, prorockú hodnotu pre svet, Cirkev a samotných mladých.

V závere stretnutia generálni predstavení zvolili nového predsedu a podpredsedu Únie generálnych predstavených: je to jezuita páter Arturo Sosa a redemptorista páter Michael Brehl.

 

Štefan Turanský SDB