Ako vykročiť k spokojnejšiemu zasvätenému životu (jednodňový vzdelávací kurz pre zasvätené ženy)

Na základe pozitívnych spätných väzieb účastníčok vzdelávacieho kurzu „Ako vykročiť k spokojnejšiemu zasvätenému životu“, ktorý sa zrealizoval vo Family Garden v roku 2020 ponúkame jeho skrátenú jednodňovú online verziu, zvlášť vhodnú aj pre slovenské sestry pôsobiace na misiách v zahraničí. Cieľom kurzu je napomôcť zasväteným osobám dešifrovať realitu vlastnej osoby, spoznanie samej seba ako daru pre budovanie spoločenstva. Taktiež rozpoznať a pracovať s kľúčovými prvkami, ktoré tvoria základ pre vytváranie harmonických vzťahov.

Formou prednášok a interaktívnej práce sa naučíme rozvíjať zručnosti, ako prijať, pochopiť a ovládať vlastné emócie. Objasníme si, čo je to konflikt, jeho prvky a ako konflikty zvládať. V neposlednom rade si ukážeme , čo sú to limitujúce, resp. užitočné presvedčenia a ako môžu byť v živote človeka nápomocné.

Termín a časovanie:
7. mája 2021 (piatok) od 09:00 do 17:30.

Miesto:
Kurz bude online formou s využitím aplikácie Zoom. Pre zabezpečenie diskrétnosti počas realizácie kurzu je potrebné, aby bola účastníčka počas pripojenia v miestnosti sama. Počet účastníčok je obmedzený na max. 20.

Cena: 40 EUR/účastníčka

Link na prihlasovanie nájdete TU.
V prípade naplnenia kapacity kurzu bude prihlasovanie zastavené.

Lektori: Mgr. Katarína Baginová, PCC (ICF), Kamil Bagin a Mgr. Eva Rušínová, FMA.
Odborný konzultant: Mgr. Monika Skalová, FMA


Zo spätných väzieb účastníčok:

„Veľmi sa teším, že aj na Slovensku sa začína o týchto témach prakticky hovoriť so zasvätenými. Je to veľmi potrebné.“

„Bolo to praktické, výstižné, trefa do stredu problému.“

„Som zasvätená osoba, ale naďalej zostávam človekom s pocitmi, emóciami, slabosťami a hriechom. Zorientovať sa v tom, neoddeľovať to od seba, ale hľadať prepojenie.“

„Kurz by som odporúčala, bolo to zrozumiteľné, jasné podanie vecí, o ktorých sa v komunitách málo bavíme. Spôsob ako začať, rozhýbať sa, nanovo motivovať, vykročiť.“

„Pomoc v zorientovaní sa v tom čo prežívam, pomenovať to, naučiť sa s tým pracovať.“