Ako vyzerala Misijná nedeľa u misijných sestier

V hesle Mimoriadneho misijného mesiaca Pokrstení a poslaní sa niesla aj slávnosť Misijnej nedele v Ivanke pri Nitre 20. októbra 2019. Vigília sviatku začala sobotňajšou adoráciou v kaplnke Misijných sestier služobníc Ducha Svätého.

Hlavným celebrantom nedeľnej svätej omše bol páter Ján Štefanec, SVD. Prinášanie chleba a vína sprevádzal tanec z Kiribati v podaní troch dievčat a dvoch sestier z kongregácie Dcér Našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Nasledoval chutný guláš a kapustnica, kofola, káva či zákusky. Potom si prítomní si mohli vybrať z bohatého programu.

Pozornosti neunikol stan o Rwande. Výťažok s misijnej nedele bol použitý práve pre potreby jej obyvateľov. Nielen pre najmenších bolo pripravené interaktívne bábkové divadlo. Dobrú atmosféru dotvárala živá hudba.  

Celá slávnosť sa ukončila modlitbou posvätného ruženca s tajomstvami zo života zomrelej misionárky v Južnom Sudáne, sestry Veroniky Theresie Rackovej.

Katarína Junasová, SSpS