Apel rehoľníkov na zastavenie prenasledovania kresťanov

V Ríme sa končí konferencia o rehoľnej formácii, usporiadaná Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Zúčastňuje sa na nej 1300 formátorov a formátoriek zo 107 krajín, zastupujúcich 400 chariziem. Deň pred jej ukončením vydali spoločný apel proti prenasledovaniu kresťanov v rôznych častiach sveta, s vyjadrením uznania a duchovnej podpory tým, ktorí hrdinsky svedčia o Kristovi.

„My, zasvätení muži a ženy, účastníci konferencie formátorov zasväteného života, konanej v Ríme od 7. – 11. apríla 2015, cítime naliehavosť odsúdiť prenasledovanie kresťanov v rôznych častiach sveta ‚krehkým a mocným hlasom evanjelia‘. Cítime sa byť mimoriadne blízko tým, ktorí na svete trpia pre svoju vieru v Pána Ježiša Krista a vyjadrujeme naše spoločenstvo so všetkými zasvätenými, ktorí na rôznych perifériách sveta trpia ako kresťania a zasvätení. Ďakujeme im za ich svedectvo vernosti svojmu povolaniu,  poslaniu zasvätených a za to, že zostávajú blízko tým, ktorí trpia, a ubezpečujeme ich o našej modlitbe.

My, zasvätení a zasvätené z celého sveta sa spájame s modlitbou Svätého Otca Františka a celej Cirkvi, aby mohol pokoj, dar vzkrieseného Krista, zvíťaziť nad nenávisťou a násilím, a aby všetci ľudia v sebe spoznali bratov. Modlíme sa, aby tí, ktorí sa dopúšťajú  týchto skutkov násilia obrátili srdce k milosrdnému Bohu, autorovi života. Vyzývame vlády k uskutočneniu konkrétnych opatrení pre nastolenie pokoja medzi národmi, aby sa tak mohla zastaviť špirála násilia, do ktorej sú zatiahnuté ako nevinné obete najmä ženy a deti.

Mária, Matka Cirkvi a zasväteného života, prihováraj sa u svojho Syna, aby daroval mier a porozumenie celému svetu.“

V mene všetkých zasvätených je pod výzvou podpísaný kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

(zdroj: RV -jk-, foto: ancoraonline.it)