Aplikácia Tweetuj s BOHOM pomáha nájsť odpovede na otázky o Bohu či Cirkvi

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia prostredníctvom Vydavateľstva DON BOSCO ponúkajú bezplatnú aplikáciu Tweetuj s BOHOM (Tweeting with GOD), ktorá je užitočným nástrojom pre každého, kto hľadá odpovede na otázky o Bohu, viere či kresťanstve. Aplikáciu Tweeting with GOD je možné stiahnuť do telefónu cez Google Play alebo App Store v slovenskej verzii (voľba jazyka je možná v nastaveniach), alebo na stránke https://www.tweetingwithgod.com/sk, ktorá ponúka aj ďalšie informácie.

Aplikácia obsahuje viac ako 200 tweetov s rôznymi otázkami a odpoveďami (vychádzajú predovšetkým z knihy Tweetuj s BOHOM), štandardné modlitby a odpovede pri svätej omši v mnohých jazykoch prehľadne roztriedené do siedmich kategórií podľa častí svätej omše znázornených ikonami (postupne pribudne aj slovenská verzia), ako aj možnosť naskenovať si jednotlivé strany knihy (funkcia SCAN) a prostredníctvom aplikácie si prezerať texty, vyhľadávať kľúčové slová, témy a  dozvedieť sa doplňujúce informácie či odkazy.

Aplikácia je súčasťou interaktívneho projektu, ktorého základom je kniha s rovnomenným názvom. Projekt má pôvod v holandskom meste Leiden, v ktorom sa kňaz Michel Remery pustil do dialógu s mladými ľuďmi na témy týkajúce sa katolíckej viery. Mladí mu kládli otázky osobne, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí. Výsledkom bola kniha, ktorá obsahuje 200 odvážnych otázok a odpovedí, vrátane ďalších vysvetlení. Mladí ľudia následne navrhli spustenie interaktívnej formy projektu, a tak vznikla aplikácia Tweetuj s BOHOM.

Kniha si rýchlo získala medzinárodný záujem a bola preložená do niekoľkých jazykov. Na Slovensku ju preložilo a vydalo Vydavateľstvo DON BOSCO v roku 2017. Bližšie informácie o knihe a možnosť objednať si ju nájdete tu:  http://www.donbosco.sk/tovar/tweetuj-s-bohom

Peter Novák