Arcibiskup Orosch napísal list duchovným osobám v aktuálnej situácii

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch povzbudil kňazov, rehoľných bratov a rehoľné sestry v arcidiecéze, aby aj napriek sťaženým podmienkam „mysleli na spásu nesmrteľných duší“. Uviedol to v liste, ktorý napísal po zavedení nových opatrení Ústredného krízového štábu SR.

„Sv. Vincent de Paul zdôrazňoval: „Láska je vynaliezavá.“ Hľadajme možnosti, podľa konkrétnych podmienok jednotlivých farností, ako nestratiť kontakt s veriacimi a ako im sprostredkovať evanjelium. Nedá sa ničím nahradiť osobné stretnutie s eucharistickým Kristom a stretnutie farského spoločenstva pri svätej omši,“ píše arcibiskup Orosch.

Kňazov povzbudzuje, aby veriaci mali možnosť navštíviť kostol, prijať Eucharistu či sviatosť zmierenia alebo ísť na duchovný rozhovor. „Nezabúdajme najmä na starších veriacich a chorých, ktorí sú v tejto situácií najzraniteľnejší. Kde je to možné, zapojme do služby charity svojich spolupracovníkov, aby nikto nezostal opustený. V prípade potreby buďme pripravení navštíviť chorých a zomierajúcich a vyslúžiť im potrebné sviatosti. Majme v pamäti slová Ježiša Krista, ktorými sa osobitne nám kňazom prihovára: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.“ (Jn 10,11)“

V liste tiež ďakuje za pomoc rehoľníkov. „Ctihodní bratia rehoľníci, ctihodné sestry rehoľníčky, vyjadrujem Vám svoje úprimné a hlboké poďakovanie za to, že sa takto spájate so mnou, pastierom Trnavskej partikulárnej cirkvi i ostatnými diecéznymi kňazmi a veriacimi v modlitbe k dobrému a milosrdnému Bohu za odvrátenie prebiehajúcej druhej vlny pandémie,“ uviedol.

„Drahí oltárni bratia, v tejto zložitej situácií pre spoločnosť i Cirkev, všetkým Vám a Vašim farníkom vyprosujem Božiu ochranu a pomoc. Za každých okolností hľadajme útočisko u nášho Nebeského Otca. Dôverujme mu, že nás neopustí. Všetkých Vás zverujem a zasväcujem pod ochranu našej nebeskej Matky Panny Márie, ktorú si na Slovensku uctievame ako Sedembolestnú Matku a v našej arcidiecéze ako Trnavskú Pannu Máriu. Modlime sa k nej pravidelne na kolenách v závere každej svätej omše „Ľútostivá Kráľovná neba i zeme…“ Na Máriin príhovor, príhovor patróna našej arcidiecézy sv. Jána Krstiteľa a ochrancu Svätej Katolíckej cirkvi sv. Michala Archanjela, Vám udeľujem svoje požehnanie,“ uvádza v liste arcibiskup Orosch.

Zdroj: TK KBS