Arcidiecézna púť v Gaboltove v Roku zasväteného života

Pre Gaboltov je sviatok Panny Márie Karmelskej veľkou udalosťou. Z celého Slovenska tu putujú ľudia, aby sa zastavili, odovzdali Bohu cez Máriu svoje ťažkosti a radosti života. Špecifikom tohtoročnej púte, ktorá sa bude konať v dňoch 14. až 16. júla, bude prítomnosť členov rôznych rehoľných inštitútov. Veriacim sa počas slávenia Eucharistie prihovoria okrem redemptoristov aj premonštrát a augustinián. Je naplánovaná aj svätá omša, na ktorej budú novokňazi Košickej arcidiecézy. Posledné dva dni púte sa veriaci budú môcť stretnúť aj so sídelným biskupom Košickej arcidiecézy arcibiskupom Bernardom Boberom a pomocným biskupom Spišskej diecézy Andrejom Imrichom.

-rd-ms-

plagát nájdete v priečinku PODUJATIA

viac info: https://sites.google.com/site/farnostgaboltov/ ;