Augustiniáni v Košiciach začínajú pôstne inšpirácie

Pôst je časom urobiť niečo viac, „aby nám nevyhaslo srdce“, ako spomína pápež František v tohtoročnom pôstnom posolstve a zároveň pripomína „osvedčené lieky kresťanov už od staroveku: modlitbu, almužnu a pôst.“ Tieto lieky ponúkajú aj augustiniáni vo svojich pôstnych inšpiráciách. Každú stredu počas pôstneho obdobia ponúkajú buď adoráciu kríža so zastaveniami krížovej cesty ako aj prednášky napr. Rady skúseného diabla, Duchovný boj a Otázniky k lepšiemu životu. Zároveň pozývajú na pôstnu púť do Prešova, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. – 18. marca s témou „Veď ma Pane po svojich cestách“. Pôstne obdobie vyvrcholí Veľkonočným Trojdním, ktoré je možné prežiť v kláštore augustiniánov. Sledujte www.aug.sk

-msk-