Barbarská noc mala svoje pokračovanie – 70 rokov od snahy zlikvidovať ženské kláštory

(Bratislava, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, KVRPS)

Pred sedemdesiatimi rokmi sa v závere leta 1950 od 29. augusta začala tzv. Akcia R, ktorej cieľom bolo zlikvidovať ženské kláštory a rehoľné sestry. Počas akcie došlo približne na 15 miestach na Slovensku k väčším zhromaždeniam občanov, ktorí nesúhlasili s likvidáciou rehoľných komunít. Na viacerých miestach ľudia obsadili kláštory a nedovolili rehoľníčky odviesť, pričom dochádzalo aj k ostrým konfrontáciám. Zlikvidovaných bolo takmer 140 kláštorov a domov, pričom približne 2 000 rehoľných sestier bolo sústredených a internovaných na nových miestach. Rehoľné sestry boli zhromaždené do 16 sústreďovacích kláštorov. Ďalších vyše 1 600 rehoľných sestier ostalo pracovať v nemocniciach, pretože režim za ne nedokázal nájsť adekvátnu náhradu. Iné rehoľníčky boli zaradené do výroby a asi polovica z internovaných bola premiestnená do českého pohraničia na prácu v textilnom priemysle. Tejto snahe o likvidáciu ženských reholí v Československu predchádzala Akcia K (likvidácia mužských reholí) v noci z 13. na 14. apríla 1950. V auguste mala potom Barbarská noc svoje pokračovanie.

Snahou KVRPS bolo iniciovať počas roka niekoľko spomienkových podujatí pri príležitosti tohto jubilea. Podujatia však boli pre pandémiu koronavírusu zrušené, resp. presunuté. Najbližšie podujatie je naplánované dňa 29. septembra v Badíne ako súčasť Zhromaždenia KVRPS v úzkom kruhu predstavených jednotlivých rehoľných inštitútov pôsobiacich na Slovensku. Druhým podujatím, podujatím pre verejnosť, bude Deň otvorených kláštorov II., ktorý sa uskutoční dňa 3. októbra 2020 vo viacerých rehoľných komunitách po celom Slovensku. Od apríla 2020 ponúka  KVRPS krátke dokumentárne spracované výpovede svedkov pod názvom Barbarstvo moci, ktoré sú zverejňované na webovej stránke Konferencie www.kvrps.sk. Autormi sú sr. Ivica Kúšiková, SSpS, a P. Tomáš Gerboc, SVD. V týchto dňoch sa spúšťa modlitbová reťaz, cez ktorú sa duchovne spájame vo vďačnosti i v prosbe, aby sme i dnes boli vernými svedkami a účinnými nástrojmi v službe Cirkvi i spoločnosti. Do modlitbovej reťaze sa možno zapojiť v čase, ktorý vám vyhovuje.

Pri príležitosti výročia Barbarskej noci vytvorila KVRPS aj logo jubilea. Logo tvorí PLAMEŇ – symbol viery a rehoľného života v Československu, ktorý sa komunistická moc snažila uhasiť, keď zamýšľala zlikvidovať rehole i rehoľníkov zlikvidovať. Plameň sa skladá z dvoch menších plamienkov, kde jeden predstavuje mužské a druhý ženské rehole. MODRÝ plameň (mužské rehole) je zložený zo 17 menších častí a symbolizuje 17 zlikvidovaných mužských reholí. ČERVENÝ plameň (ženské rehole) je zložený z 24 častí a symbolizuje 24 zlikvidovaných ženských reholí. Plameň vychádza zo ŠTVORCA, ktorý symbolizuje ohraničenie a vytesnenie v snahe zamedziť ďalší rozvoj rehoľného života v spoločnosti. To malo viesť k jeho zániku. Plameň sa však nepodarilo uhasiť, preráža múry a horí ďalej.

„Sedemdesiatka je významné jubileum a v rodine sa na ňu nezabúda. Ani rodina, ktorú dnes tvorí takmer tritisíc rehoľníkov na Slovensku, nezabúda na udalosti spred 70 rokov, ktoré znamenali pokusy o likvidáciu rehoľného života v bývalom Československu. Preto je našou snahou prežiť tento rok ako rok vďačnosti, počas ktorého chceme v prvom rade ďakovať za vernosť a obetavosť mnohých našich bratov a sestier, čo vytrvali vo svojom povolaní aj v náročných rokoch prenasledovania. Mnohí z nich zažili ťažkosti a útrapy rôzneho druhu. Chceme sa pozrieť na to, čo nám zanechali, čo odkázali, veď vďaka ich nasadeniu a obete sme tu dnes aj my, ktorí máme ďalej rozvíjať dar rehoľného života na Slovensku a pripravovať pôdu pre budúce generácie,“ povedal k výročiu predseda KVRPS P. Václav Hypius, CSsR.

Českým a slovenským rehoľníkom zaslali k výročiu list obaja predsedovia českých konferencií vyšších rehoľných predstavených, P. Petr Prokop Siostrzonek, OSB, a sestra Krista Ludmila Chládková, OP: „Chceme nyní, 70 let od obou „Akcí“, společně poděkovat Bohu za svobodu. Chceme děkovat za všechno dobré, co z utrpení našich sester a bratří v době totality vzklíčilo. Za každou jednotlivou řeholnici, řeholníka, kteří s Boží pomocí nepřestali tvořivě hledat správné postoje a vším těžkým, všedním i krásným, čím procházeli, vyzráli až ke svatosti. Chceme poděkovat též za naši vzájemnou pospolitost, z níž se dnes můžeme radovat – i pro ni byla bolestná totalitní zkušenost přínosem. A chceme Boha společně prosit, abychom i my v naší době, jako společenství i jako jednotlivci, naplňovali své poslání správným způsobem a skutečně přispívali ke spáse lidí a oslavě Boží.“

Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku tvorí 73 reholí, 45 ženských a 28 mužských, ktoré majú svojich rehoľníkov a rehoľné sestry v 446 rehoľných komunitách na Slovensku. Viac o ich živote ponúkajú stránky www.kvrps.sk aj www.zasvatenyzivot.sk.

sr. Jana Kurkinová, FMA

© KVRPS