Barbarstvo moci (09): Gréckokatolícka cirkev v 50. rokoch (video)

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku prináša sériu dokumentov s názvom Barbarstvo moci, ktoré sprostredkúvajú svedectvo doby cez prizmu historických faktov a výpovedí svedkov. Súčasne ponúka v osobitných videách s názvom Svedectvom o barbarskej moci autentické výpovede tých, ktorí boli v čase Akcie K a Akcie R priamo v centre diania. V každom dokumente vystupujú členovia alebo členky z jednej slovenskej rehoľnej kongregácie.


Boj komunistov proti katolíckej cirkvi zahrnul aj likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Komunistickí predstavitelia v Československu rozhodli o pravoslavizácii gréckokatolíkov, podobne, ako sa to udialo na Ukrajine a v Rumunsku. Pre tento plán bol zvolený názov Akcia P (ako pravoslavizácia).Okrem násilnej pravoslavizácie sa uskutočnili i súdne procesy s gréckokatolíckymi kňazmi a rehoľníkmi. V rámcii Akcie K a R boli zlikvidované mužské i ženské kláštory. Vrcholom Akcie P bol tzv. Veľký sobor (zinscenovaný snem), ktorý sa konal 28. apríla 1950 v Prešove. Jeho účastníci schválili vopred pripravený dokument s názvom „Manifest ku gréckokatolíckemu duchovenstvu a veriacim Československa“. Ním bola zrušená jednota Gréckokatolíckej cirkvi so Svätou stolicou a pápežom. Totalitná vláda tieto závery prijala a Gréckokatolícka cirkev bola de facto zrušená. Následne boli zaistení gréckokatolícki biskupi a mnohí kňazi.

Predchádzajúce diely Barbarstva moci a ďalšie príspevky k tejto téme nájdete TU.

© KVRPS