Benediktíni vydali dielo bibliofilie Slovo v obraze

Slovo v obraze – Kniha kresťanskej meditácie je názov knižnej novinky, ktorá vychádza pri príležitosti 10. výročia posvätenia chrámu Premenenia Pána v Sampore. Zakúpením tejto publikácie podporíte rozvoj duchovnosti a umenia slovenských benediktínov. Objednávky prijímajú na adrese slovovobraze@benediktini.sk alebo číslo 0904 738 799.

„Vzácni priatelia kláštorov, prichádzame k vám k s ponukou nevšednej knihy, ktorá môže poslúžiť v osobnom duchovnom živote, ako aj v pastorácii a katechéze, alebo sa môže stať hodnotným darom. Ide o knižnú podobu bibliofilného diela Slovo v obraze, ktoré vám môže byť známe z Televízie Lux,“ avizujú benediktíni.

Publikácia obsahuje netradičné prevedenie 53 obrazov, novodobých ikon od umelca Jaroslava Halma. Sprevádzané sú úryvkami Biblie, komentármi benediktínskeho mnícha Jozefa Brodňanského a modlitbou v poézii klauzúrnej mníšky Lucie Česákovej.

Benediktíni sú pokračovateľmi starobylého mníšskeho hnutia Katolíckej cirkvi, ktorého korene siahajú do prvých storočí kresťanstva. Regula svätého Benedikta, napísaná na konci 6. storočia, ostáva dodnes hlavným programovým dokumentom každého benediktínskeho kláštora. Kláštor Premenenia Pána v Sampore je od roku 2010 domovom nového mníšskeho spoločenstva, snažiaceho sa obnoviť mníšsky spôsob života na Slovensku. Od roku 2012 je kláštor nezávislým priorátom a plnohodnotným členom Benediktínskej kongregácie Zvestovania, uvádza web benediktini.sk.

o. Jozef Brodňanský, OSB (zodpovedný redaktor projektu)