Benediktíni

Benediktíni sú pôvodnými nositeľmi mníšskej tradície na kresťanskom Západe. Ich základným poslaním je modlitba a pokánie v konkrétnom spoločenstve. Vonkajšia činnosť každého kláštora závisí od rôznych faktorov a nie je viazaná na žiadnu špecifickú charizmu.

– vymenujte zakladateľa a dve-tri ďalšie duchovné „celebrity“,
V našom prípade sa nedá hovoriť o zakladateľovi. Autorom našej Reguly je sv. Benedikt z Nursie. Na Slovensku sú známymi benediktínskymi svätcami sv. Andrej-Svorad a Beňadik. Nedávno bola za učiteľku Cirkvi vyhlásená sv. Hildegarda z Bingen. Jedným z novších svätých spojených s našou kongregáciou je bl. Columba Marmion. Odhaduje sa, že benediktíni dali Cirkvi okolo 1500 svätcov a svätíc.

– definujte počet domov/členov (vo svete, v slovenskej provincii) vašej spoločnosti,
Konkrétne počty sa ťažko odhadujú, pretože nie sme centralizovaní, ako je tomu v prípade rehoľného života. Odhaduje sa, že mníchov je na svete asi 8000, mníšok a sestier asi dvakrát toľko.

– predstavte niečo zaujímavé, čo vás charakterizuje (čnosti, ktoré predstavíte moderným jazykom)
Charakteristickou črtou mníšstva je stálosť. Povolanie k nášmu spôsobu života je vždy povolaním do konkrétneho spoločenstva, v ktorom mních zotrvá do konca života. Ďalšími typickými prvkami sú dôraz na spoločné slávenie liturgie — zvlášť liturgie hodín, čítanie a štúdium Svätého písma a mníšskych otcov, fyzická práca.

– aké je „motto“ vašej spoločnosti?
Aby bol vo všetkom oslávený Boh.

– vaša web stránka
www.benediktini.sk

Benedkit 1