Benediktínske arciopátstvo v maďarskej Pannonhalme má nového opáta

Pápež František prijal zrieknutie sa úradu arciopáta Pannonhalmy v Maďarsku Mons. Asztrika Várszegiho OSB a na tento post vymenoval 59-ročného P. Cirilla Tamása Hortobágyiho OSB, ktorý bol doteraz priorom spomínaného benediktínskeho arciopátstva.

Prvá zmienka o usídlení mníchov na Svätej hore Panónia pochádza z roku 996. Od r.1514 je Pannonhalma arciopátstvom maďarskej kongregácie benediktínov. Za Jozefa II. v roku 1786 došlo k pozastaveniu činnosti benediktínskeho rádu, ktorú o šestnásť rokov neskôr obnovil František I. a za jeho prvoradú úlohu ustanovil vzdelávanie. Aj počas komunizmu bol majetok rádu zoštátnený, benediktínska škola zatvorená. V súčasnosti sa pri opátstve znova nachádza chlapčenská internátna škola. V decembri 1996 bolo Pannonhalmské arciopátstvo a jeho prírodné prostredie zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

-fc-