Biblické jazyky sa môžete naučiť aj počas tohto leta

Letná škola jazykov Biblie má v letnom programe Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta svoje stabilné miesto. Túto možnosť ponúkajú už po ôsmykrát.

Tradične je v ponuke gréčtina, hebrejčina a latinčina. Taktiež ponúkajú možnosť zúčastniť sa kurzu staroslovienčiny a cirkevnoslovančiny.

Novinkou tohto ročníka je lektúra textov v klasickej sýrčine, ktorá nadväzuje na kurzy, ktoré Peter Juhás ponúkol v predchádzajúcich ročníkoch.

Kurzy prebiehajú intenzívnou formou v niekoľkohodinových, každodenných blokoch (okrem víkendov). Od študenta sa tiež očakáva, že bude mať čas na samostatnú prácu po vyučovaní.

Prihlásiť sa môže každý. Viac informácii po kliknutí na plagát.

Zdroj: biblia.rimkat.sk