Biskup Haľko oslávil narodenie Pána so sestrami matky Terezy

Otec biskup Jozef Haľko oslávil narodenie Pána aj so sestrami milosrdnej lásky svätej matky Terézie z Kalkaty v bratislavskej Petržalke. Sestry svojou prijímajúcou láskou prinášajú ľuďom bez domova živého Ježiša. Betlehem – dom misionárok lásky poskytuje možnosť krátkodobého ubytovania pre mužov bez prístrešia, hygienu, ošatenie a jedno teplé jedlo denne.

-msk- foto: FB biskup Jozef Haľko