Biskup M. Chovanec udelil presbyterské svätenie Igorovi Hajasovi OSB

Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup, udelil v sobotu 22. septembra 2018 v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore presbyterské svätenie bratovi Igorovi Hajasovi OSB. Informoval o tom Michal Mária OSB, tajomník kláštora.

Vo svojom príhovore biskup Chovanec poukázal na Božie milosrdenstvo a lásku, ktorá premáha ľudskú zlobu a zdôraznil význam príkladu posvätných služobníkov Cirkvi pre vzrast Božieho ľudu vo svätosti.

Deň po slávnosti svätenia, v nedeľu 23. septembra 2018, slávil novokňaz v tom istom kláštornom chráme svoju primičnú svätú omšu. Na oboch liturgických slávnostiach sa zúčastnili nielen priatelia a príbuzní ordinanda a priaznivci kláštora, ale aj mnohí kňazi a zasvätené osoby zo Slovenska i zahraničia.

Benediktínsky priorát Premenenia Pána je svojprávnym kláštorom patriacim do Benediktínskej kongregácie Zvestovania. Od svojho založenia v roku 2010 sa snaží o obnovu starobylých mníšskych tradícií v duchu Reguly svätého patróna Európy, Benedikta z Nursie.

V súčastnosti kláštor obýva 11 mníchov a 3 bratia vo formácii. Kláštor popri svojich ďalších aktivitách prevádzkuje dom hostí, vďaka ktorému môžu záujemci stráviť niekoľko dní v prostredí kláštora a mníšskeho rytmu modlitby a práce.

TK KBS, mku; ml